I er på vej et andet sted hen, som vil skabe forandringer i jer selv og jeres arbejde, alt vil blive mere succesfuld end I har turde håbe længe.
I skal søge nye veje og retninger, som betyder forandringer i jeres situation. I skal rejse derhen hvor der er behov for at sætte tingene i perspektiv, hvis I skal bevæge jer ind i et område, som I ikke tidligere har dyrket eller har erfaring med. Mennesket er på selvudviklingsrejse. I skal tolke jer selv som sjælen før oplysning, det nyfødte barn på vej ud i de nye oplevelsers verden.

Det nyfødte barn har også tillid til livet og lykken, selvom det ser sort ud. Så jeres erfaringer og oplevelser skal ikke længere styre jer. I har nu alle muligheder for at blive en himmelstræbende sjæl. I skal føre an forskellige steder i Europa og symbolisere overvindelse af døden og en triumferende genfødsel. Og på denne måde vise at I alle er i samme båd når det gælder vejen I går. Hvis I anvender visdom frem for konventionel logik vil jeres Guddommelighed beskytte jer mod dødelighed og hjælpe jer til, at udvikle jeres indre landskab mod overdrevet stolthed og uvidenhed.

Stolthed og uvidenhed leder jer ud i galskab. Vejen til frelse går igennem den del af menneskeheden, som stadig vandre rastløse og trætte rundt. I er Guds sendebude med et tilbud om at række ud efter dem, som ønsker at lade alt gammel usikkerhed bag sig og nu er klar til mulighederne for en åndelig befrielse. I skal elske hengivent med hele jeres hjerte og på denne måde viser, at kærligheden er hele drivkraften i måden at se verden på. Også når det er nødvendigt at sige nej eller afvise noget, som viser sig nødvendigt.

Det kan være nødvendigt at vende ryggen til noget eller nogen, da behovet for at komme videre og lade det gamle dø, er større end at blive. Alt begynder med en søgen efter en højere mening og det er på tide at afslutte gamle adfærdsmønstre, hvis I skal være klar til at genfinde jeres balance når det gælder struktur, disciplin og retning. En nødvendighed hvis I ikke skal ende emotionelt udmattede eller udbrændte på grund af fortidens begivenheder.

Fortidens begivenheder opfordre jer til at udtrykke taknemmelighed og kærlighed hver gang jeres opmærksomhed henledes på tidligere påvirkninger. I må lære begrænsningens kunst, så I undgår at blive stresset og på den måde overbelastet. Dette er en invitation til at I følger jeres egne følelser uden at være hindret af andres mening om rigtigt og forkert. Erkend hvad I grundlæggende er villige til at bebyrde jer selv med af tunge byrder, selvanklager, sygdom og anden modstand I har sat for jer selv, som en blokering for at komme videre.

Blokeringer gør jer udholdende og giver jer styrken til at fortsætte på trods af svære omstændigheder. I er tæt på at få det I gerne vil opnå af situationen lige nu. Så I kan genopleve udfordringer og uafsluttede situationer, som tidligere har drænet jer for energi. I skal nu samle jeres styrke og holde ud når det gælder om at afklare de af jeres problemer, som kræver tillid, hvis I skal finde den spirituelle mening med den viden I er i besiddelse af. I skal forblive tro, hvis I skal rense jer selv.

Kun ved at være renset kan I forvente det samme af jeres medmennesker. Religion som magt har mange lighedspunkter med paven, alt sammen symboliserer herredømme over de tre verdener (krop,sjæl,ånd) her symboliserer treenigheden også Guddommelig nåde og beskyttelse. Hullet imellem søjlerne er porten til Guddommelig nåde og beskyttelse, en velsignelse til de søgende sjæle, som ønsker forandring og fremgang mod de hellige aspekter af livet.

De hellige aspekter af livet giver den rene kærlighed befriet for den kødelige. Velsignelsen ligger i at få lov til at træde ind mellem søjlerne i paradisets have, så rensede at det giver en forbindelse til det Guddommelige, en søgen efter mening med jeres tilværelse. De af jer der længtes efter at finde en mening med livet skal forholde sig til andre mennesker på en menneskelig måde, fordi de arketypiske kræfter først må opleves som noget, der eksisterer i jeres ydre omgivelser.

I jeres ydre omgivelser lærer I at I også selv indeholder de samme potentialer og træk som jeres omgivelser. I skal beslutte hvad næste skridt skal være hvis I skal slippe alt jeres tvivl og have tillid til processen vedrørende jeres sjæl og krop. Hvis I har ængstelige forventninger, betaler det sig at holde fast og give slip på alt jeres tvivl. I inviteres nu til begyndelsen på noget nyt, hvis I tør træde igennem porten og skænke jer selv til Gud, for på denne måde at være åben for Helligånden.

Helligånden betyder at blive skabt på ny, i det billede Gud oprindeligt havde tænkt skulle være det Guddommelige aspekt af jer som mennesker. Der hvor forbindelsen mellem ånd og legeme giver adgang til en anden verden, hvis I kommer igang med jeres åndelige udvikling, og følelserne som findes der. Jeres følelser vil forblive skjulte, hvis I fortsat sidder passiv og ubevægelige, i stedet for at lade jer føre frem til jeres egen helhed og et åndeligt udviklet selv.

Et åndeligt udviklet selv giver en optimistisk tro på fremtiden og hjælper det rensede fysiske legeme med at opnå den vågnende sjælsbevidsthed, som er fantasien i jer mennesker. I begyndte jeres rejse for millioner af år siden og har åndens evne til at bevæge jer i en ny forståelse dimension, som skaber en kontakt til jeres transcendentale selv. Men det kræver at I arbejder med skyggeaspektet af jeres egen personlighed. Den korsvej, som nu kræver vilje til at se sandheden, hvis I skal opnå dyb indre fred.

En fred som er ægte og gør det svært at befinde sig i mørket i forhold til beslutninger, som kræver åndelig eller mental fred. Åndelig og mental fred danner en port, som er broen til vejen hjem. Når I har fuldført jeres opgave kan I nyde det gode tilværelsen bringer af genforeninger og fuldstændiggørelse, samt muligheden for en ny begyndelse. Noget er ved at fuldendes, et ønske om en ny måde at se tingene på, som giver jer mulighed for at I kan fuldende jeres anliggender og bevæge jer i en ny retning.

En retning hvor det er blevet tid til at opleve kærlighedens nydelse og glædes over livet, ved en erkendelse af, at det er blevet tid til at afslutte det gamle og byde det nye velkommen.

 

Danish DA English EN German DE Italian IT Spanish ES