I denne tid oplever I problemer i form at være overbelastet eller stresset. I føler jer i den grad begrænset af omstændighederne, som de er her og nu. I skal være forsigtige med de faldgrupper som overbelaster jeres system med tanker om sygdom, isolation, forsinkelser, kamp og modstand i det hele taget. Når I påtager jer for meget af det som i bund og grund er negativt for jer har I ikke længere overblik over tingene. Derfor præsenteres I nu for de gode nyheder, samt en invitationen til at række ud efter at hjælpe hinanden.

Hvis I hjælper hinanden hober sygdommen sig ikke op og bliver til flere syge i det lange løb. I må alle erkende at I er en del af en større helhed, hvad angår familien og arbejdspladsen. Alle jer der har fundamentet i orden hvad angår sikkerhed og økonomi skal tage ansvar og give støtte til noget fysisk og håndgribeligt, som flere kan nyde godt af eller finde sig til rette i. Det kan være i form af en base, som giver andre en følelse af noget bestandighed eller stabilitet i deres liv. Ligesom det kan være videregivelse og traditioner for fremtidige fundamenter for familier, som har brug for at fokusere på noget fysisk og håndgribeligt.

Noget håndgribeligt som kan give andre nye ideer, nye projekter og nye planer når noget nyt tager sin begyndelse inden for Naturvidenskaben. En genial tankekraft som hjælper med at skære igennem illusioner og dermed øger Den Guddommelige inspiration til at opnå indsigter til livgivende frem for destruktive formål. Så I forstår at den Virus I oplever lige nu, er en nødvendighed for at tage ordentlig hul på det nye som viser sig. Og som samtidig kan stimulerer og opmuntre til mere sande og positive løsninger for jer alle.

Alle som en skal I udvide jeres opmærksomhed ved hjælp af oplevet smerte for at kunne udtrykke eller arbejde med den nytænkende og kreative side af jer selv. I situationer som er svære skal I bruge jeres tankekraft og hjerte til at træffe de rigtige beslutninger, hvis I skal overvinde situationen. I er draget ind i dette “Virus område” for at konfrontere jeres mørke, I skal underkaste jer skæbnen og stole på at der sker noget i jeres liv, som vil vende op og ned på hele jeres tilværelse. En konfrontation som denne kan betyde åndelig død, eller indvarsle en genfødsel.

Varslet er en bøn om hjælp som I alle er blevet pålagt af naturen. Her er ingen genveje. Verden omformer sig og viser jer en ny måde at se jer selv og omverdenen på. Det er nu I afslører jer selv som mennesker i forsøget på en forbedring af jeres selv. Dette gøres ved hjælp af hårdt arbejde indtil tingene når deres slutning. Når I har opnået det I skal, lader I jeres kræfter virke på en tjenende måde og gør på denne måde brug af jeres positive energi hvad angår sundhed i kroppen og andre helbredsanliggender.

Helbredsanliggender som viser jer at arbejdet er belønningen i sig selv, hvis I ønsker at overvinde jeres problem. Det vil være konstruktivt at lytte nøje hertil, hvis I vil finde styrke og visdom i tidligere erfaringer. I har allerede holdt jer adskilt fra jer selv alt for længe. I har endnu ikke taget kampen op og været den ansvarlige og retfærdige i jeres eget liv, men har i stedet valgt at føle jer som ofre. Det er jeres egen opgave som menneske at stræbe efter bevidsthed mod Den Guddommelige magt, som er i stand til at frisætte jeres kreative energier.

Hvis I forsøger at hæve jer over Den Guddommelige magt som det jordisk væsen I er og tror at I kan undslippe menneskets kredsløb, bliver I mindet om de universelle love og kanten af de begrænsninger, I hver især individuelt har i anvendelse af disse love. Teknikken er individuelt for hver enkelt af jer, men handler grundlæggende om at bygge en bro til jeres ubevidste, så I kan bevæge jer ud mod kanten af et bredere perspektiv. Så I igen kan blive åbne for nye udsyn og på denne måde vækkes til nye handlinger.

Handlinger som kan forandre jeres synsvinkel og fører jer frem mod himmelsk fuldkommenhed. I skal føle jer som rejsende i livet og betragte det skete med ophøjet ro, også selvom I må gå i seng med influenza lignende symptomer, som kulminationen på jeres lange rejse. En afslutning som I længe har været i gang med og hvor I forhåbentlig er nået et stort skridt videre, og igen kan udtrykke jer frit og ubesværet foran hele verden.

En ny verden præget af lys og luft, hvilket betyder sammensmeltningen af virkeligheden kontra evigheden. Skabelsen af et helt folk af nye mennesker, nye væsener som er hævet over det personlige og derfor kan beskæftige sig med de kollektive problemer og tilsidesætte deres eget individ for gruppen.

 

Danish DA English EN German DE Italian IT Spanish ES