Det er blevet tid for samarbejde, hvis harmonien skal genoprettes, så der igen kan opstilles fælles mål. Noget som gør jer stærkere tilsammen, når det gælder samarbejde eller viderebringelse af arbejde, til et nyt niveau. I er nødt til at begrænse mængden af de muligheder der er til stede, når I skal foretage et valg, hvis ikke frygten for fiasko skal skabe jeres egen virkelighed og situation. I skal forstå jeres grundlæggende natur og betræde den indre vej, hvis I vil påvirke jeres hverdag og det som skygger for jeres blik. Det som nu er blevet en byrde i form af problemer og har gjort jer begrænset af de omstændigheder der er forbundet med, ikke at kende sine grænser, og reagerer efter det.

De omstændigheder at nogle af jer ikke kender jeres grænser, lader stå til og samtidigt forholder jer inaktivt til situationen, fordi I har hvad I skal bruge af økonomi, sundhed og arbejde. Betyder at I skal bruge denne situation til at spørge jer selv, om I blot vil tage imod og realisere jeres ønske om overflod og velstand, eller om I vil vækste på det følelsesmæssige område af jer selv. Det er på tide at sætte tingene i perspektiv og erkende jeres konfliktsituation, så I kan søge nye udfordringer på jeres selvudviklingsrejse. I er ikke frataget regler, hvad angår den viden, at succes opnået ved begær, ikke er en himmelstræbende sjæl. I skal alle overvinde døden med jeres instinkter, som kræver intuitiv visdom, fremfor logik.

Så brug jeres instinkter til at udvikle jeres indre landskab, som en nødvendighed og forudsætning, hvis I skal finde vejen til frelse og den nye begyndelse, som er undervejs. Brug tiden til at tænke klart og til at træffe korrekte beslutninger, som er livgivende frem for destruktive. Husk at skelne ved tankemæssig forvirring, så I stimulerer og opmuntre jer selv til kreative og sande løsninger. Også selvom det kan være svært at få økonomien og det materielle til at slå til og repræsenterer en følelse af usikkerhed, bekymring eller anden smerte. Alt Sammen noget som skaber tvivl om egen evne til at klare situationen og skabe den transformation, som er nødvendig, hvis I skal se meningen med livet.

Meningen med livet er at I skal føle jer genforenet og støttet, så I kan nyde livet og alt det gode tilværelsen bringer af overraskelser fra oven. Så I kan forbinde jer i midtpunktet/centrum af jer selv og fuldstændiggøre en ny begyndelse, inden I igen begynder en ny hverdag med daglige rutiner, arbejde og relationer. Det er blevet tid til at gå i nye retninger, at se verden i et mere spirituelt lys, så I kan være sikre på at træffe den rette beslutte om, hvilken verden der er jeres virkelighed. Spiritualitet handler om at have herredømmet over (krop, sjæl og ånd) som er en tilstand der opstår når de Maskuline og det Feminine sider forbindes inden i jer.

Denne sammensmeltning af det Feminine og Maskuline virker som porten til en større bevidsthed, der har sit udspring i jeres hjerte, og som dagligt vil åbenbare jeres forbindelse til Det Guddommelige selv. Der hvor I finder mening med livet og de kræfter der påvirker jeres indre, når I kommer i forbindelse med jeres dybeste natur. I vil føle jer kærligt stemt over for alle levende væsner. Livet er en oplevelse der skal nydes og ikke en udfordring der skal tages op, fordi I har adskilt jer fra jer selv og hinanden. I skal finde frem til en helt ny måde at opleve verden og naturen på, hvor I alle er i harmoni med hinanden, uden tilstand af fremmedgørelse.

I skal forholde jer til selvet uden fremmedgørelse, da sammensmeltning af (personlighed) og sjæl er kilden til meningen med livet på jorden. Det er ikke tilfældigheder som gør, at I er en del af en større helhed. I skal lære nyt, opdage og søge efter sandheder i alt hvad I foretager jer. Dette motiverer jeres begær efter nye veje og retninger, når det gælder hverdagen og det at se bag overfladen og det umiddelbart synlige. Det vil hjælpe jer i jeres tidligere begrænsninger når det gælder tanker og handlinger, som skal skabe bevægelse og forandring i den kreative proces og jeres indre. Fordyb jer i et bestemt problem og forstå at de folk i møder har noget at lære jer, som ikke allerede findes i jeres indre.

Hvis I er åbne I jeres indre, finder I måske løsningen på det problem, som skal hjælpe jer videre. Et symbol på den menneskelige sjæl, som er jeres mål at afdække og sætte fri, hvis I vil jage kaos og mørket på flugt. Hvis I ikke er parate til at bære projektionen endnu og blive det enestående selv I i virkeligheden er, må I finde de potentialer og begrænsninger, som I kun ser hos andre, hvis I skal se jeres egentlige jeg. Ellers bliver I aldrig befriet fra alt hvad der kan identificere hvem I er. I skal være parate til ydmygelsen og ydmygheden, som vejvisere til den sjælsbevidsthed, der startede for millioner af år siden med den skabende kraft.

Den kraft som kan lede jer den rette vej og som gør at alle skal føle sig som en del af denne plan, hvis verden igen skal i harmoni. Løsningen er andre mennesker, alle skal føle sig som vindere, hvis I skal omdanne det negative til noget positivt. Hver gang I afstår fra den ondskabsfulde fristelse til hævn, der hænger over planeten, formilder I egoets kraft. I skal give jeres ubevidstes energi retning, så den kan overgå egoets kraft i alle dens fremtrædelsesformer, hvis I skal besidde stedet, hvor I bliver bedre til at accepterer jeres skyggesider – og trække jeres projektioner hjem. De dukker kun op fordi de har noget specielt at lære – netop jer.

Danish DA English EN German DE Italian IT Spanish ES