Hvis I fortrænger og nægter at deltage i sønderlemmelsen af jeres udslidte selv, vil der ske en ophobning af dødt materiale. Resultatet heraf bliver åndelig død eller endda fysisk død. Dette er dele af den gamle orden som vil blive inkorporeret i det nye, døden er og vil altid være en igangsættende proces i naturen. Denne slags hændelser eller oplevelser sker for at I kan genopbygge eller huske jer selv, og jeres ubevidste igen kan gøres bevidst.

Før I kan gøres bevidste om jeres projektioner skal I forstå at der i jeres natur ligger en periode med sorg, som udgør det ubevidste, jeres sandeste selv. I må og skal forholde jer til den fysiske død uanset om I er parate eller ej, I kan ikke spilde tiden med at flygte, I har alle en tidsplan at overholde. I står med den ene fod på jorden parate til at skue ud i fremtiden, på tærsklen til at få indsigt i en større sammenhæng, hvis I befrier jer fra jeres maske og viser jeres egentlige jeg.

I er parate til renselse eller dåb, som alt sammen er noget der betyder et skridt bort fra materialismen og ind i de rene følelsers rige. Det er jeres følelser, den vågnede sjælsbevidsthed I skal bruge som vejvisere, hvis I skal smelte sammen med evigheden. I skal hæve jeres bevidsthedsniveau, som et symbol på Vandmandens element, så I alle kan blive en del af en velorganiseret og harmonisk verden. Himlen varsler omskifteligheder på jorden gennem udholdenhed og beslutsomhed.

Himlen ønsker at I alle bruger stilheden til at være eftertænksomme og meditative omkring jeres nuværende blokeringer samt forhindringer. Jeres søgen og stræben bør gå efter at bygge en ny verden til selvet, hvor I har fokus på hvilke forventninger I har til livet. I skal overveje om I flygter fra noget I har muligheden for at fordybe jer i, for så er det nu I med fordel kan tage handling og sætte i gang mens jeres største frygt er ved at blive konfronteret og overvundet.

Hvis I skal bevæge jer i nye retninger kræver det en konfrontation af jeres voksende selvbevidsthed i jeres indre. Et nyt indre som I stadigvæk føler en vis famlen overfor og som kræver at nye beslutninger træffes, hvis I skal finde den rigtige balance. En accept af at ting kommer og går i livet, samt et behov for at arbejde med skiftende energier hvad angår pengesager og andre økonomiske beslutninger. Energien kan også omhandle partnerskaber eller andre situationer hvor der mangler en ny form for tilpasningsevne.

I må eksperimentere i de pågældende situationer for at finde den bedste form for løsning i jeres nye livscyklus. En vej der skal bruges til at se jeres problemer i et nyt lys og på denne måde lede jer den rette vej. Alle elementer, alle planer skal være med i løsningen, hvis I skal stræbe efter at komme i harmoni igen. Den mørke skygge som hænger over jeres planet skal tvinge jer til at se tingene på en ny og overraskende måde, hvad angår jeres forbindelse til jorden og jeres medmennesker.

Selvom I er på planeten jorden er I alle ånd og materie som består af lys og partikler efter anordning af den Guddommelige skaberkraft. I har alle adgang til den viden der ligger bag livet og ved at give denne viden retning, kan I gøre den menneskelig, så I handler til alles fordel i kærlighedens navn. I som mennesker skal underlægge jer naturen og ikke fortsætte med at udnytte dens energier. Dette er en af virkelighedens fremtrædelsesformer, som kan forsvinde på et splitsekund.

I skal bruge de af jeres fremtrædelsesformer der bygger på intelligens og klogskab på alle skabelser af livet. I besidder magten til at skabe fuldkommenhed, sundhed og harmoni, hvis I ser dybere ind i jeres eget mørke og acceptere at I kan blive bedre til at trække jeres projektioner hjem. Og huske at de kun dukker op fordi de har noget specielt at lære netop jer af sammentræf om den indre tilstand samt ydre hændelser, som i øvrigt altid er synkrone og derfor altid skal udforskes. I kan bevæge jer som en erfaren rejsende der er i stand til at forbinde himmel og jord.

 

Danish DA English EN German DE Italian IT Spanish ES