I er i samklang med jeres egne indre følelser. Hvordan I behandler jer selv og hvordan I lader jeres indre følelsesverden komme til udtryk er jeres mulighed for at være selviagttagende, eftertænksomme og på denne måde udtrykke jeres kvaliteter. Når I får styr på jeres tanker og ro på jer selv finder I en vej fremad, øjeblikket skal bruges på afklaring af nye og udvidede tanker, som ønsker at komme til udtryk. Måske er I kommet til en afklaring, der hvor det tidligere har været problematisk, at opnå balance mellem det finansielle og det forretningsmæssige.

Balance er af stor betydning for de af jer som starter noget nyt. Der vil være meget positivt i vente og gode udsigter for nye begyndelser. Der skal arbejdes med nye projekter, hvis I Ikke skal miste målet af syne. Jeres følelser kræver handling rettet mod den ydre verden, hvis I vel og mærket lytter til jeres indre vejledning. Lytter I til den indre vejledning som kommer fra det vitale sted i jer får I svært ved at holde jer selv og jeres grundlæggende væsen tilbage.

Jeres grundlæggende væsen tjener et højere formåls tjeneste. I skal hjælpe andre mennesker følelsesmæssigt, så alle bliver i stand til at nyde deres eget selskab og udstråle en indre ro med overskud til at klare ting uden at føle stress. Så mennesket igen tør stole på de dybere strømme i livet og flyde med uden at problemerne fra den ydre verden presses ind i den indre. For de af jer som kun er fokuseret på at klare jer selv ved at overleve uden at forholde jer til smerten og hvad den forsøger at fortælle jer om, kommer I til at bekymre jer om egne evner til at håndtere situationen.

Hvis I skal håndtere situationen, hvad angår penge og sundhed er der et overordnet formål med det hele, som kræver at I er parate til at se situationen som den er. I har nu mulighed for at arbejde med den følelse inden i jer selv, som skal lægge byggestenen til nye fundamenter, nye muligheder som kan befri jer fra bekymringer finansielt, følelsesmæssigt eller spirituelt. Lige nu er I i en situation, hvor I føler, der bliver vendt op og ned på jeres tilværelse.

Jeres tilværelse griber til yderliggående foranstaltninger for at få has på jeres intellektuelle flip, så I kan blive tvunget til at udforske andre dele af jeres sind. Jeres inaktivitet må og skal bruges på at vende indad for at lære noget af den situation I alle er i. Hvis I vil overleve denne oplevelse må I pålægge jer selv nye måder at være i tilværelsen på, hvilket kræver både offervilje og mod, hvis I ikke på lignende måder skal hænges op af tilværelsen igen.

I må ofre jeres tidligere tilværelse, måder at forstå og handle på, hvis dette skal ses som en mulighed for at udforske det skjulte indre liv, hvor I kan genskabe kontakten til hjertet, sjælen og jeres eget højere selv. Sjælen vælger jeres skæbne og jeres eget højere selv ønsker at I bliver befriet fra den. Hvis I bruger jeres hjerte indenfor de næste 12 måneder til at beslutte hvad I virkelig vil og gå efter det mens I kan bør denne nye begyndelse, hvad angår jeres jordiske anliggender, drage fordel af de fremragende muligheder som er i verden lige nu.

Muligheder for at tage første skridt til at tænke stort i noget som endnu ikke er udfoldet. Dette vil være begyndelsen på nye kreative processer som vil se dagens lys, og derfor skal dette bruges til at se jeres problemer i et helt nyt lys. En indre sikkerhed og styrke kan gøre, at I kan modstå alle verdens trængsler. I kan stadig nå at vende det negative til noget positivt, mens I venter på at det rette øjeblik er til jeres rådighed. I ved præcis hvad I kan og skal gøre og hvor I besidder magten til at sætte jer i forbindelse med det sted, hvor der hersker sundhed og balance.

Sundhed og balance har noget specielt at lære jer, hvis I skal kunne bruge dette sammentræf af ydre hændelser til at blive opmærksom på den indre tilstand ved denne form for udbrud (Corona.) Det er ikke tiden at være selvoptaget, hvis dette ikke fanger jeres interesse er det fordi I har et ensidigt fokus på besværligheder og forhindringer. Dette er jeres chance for at modtage den mulighed det er at vende blikket ind i jer selv og fysisk isolere jer i en periode, så I på denne måde kan dyrke indadvendtheden.

I indadvendtheden kan I møde den vejleder der kan hjælpe jer videre med jeres liv, hvis I ellers er åbne nok til at finde løsningen på de spørgsmål I alle har gået og tumlet med den sidste tid. Den menneskelige sjæl ved altid hvad der er det rette svar på spørgsmålet, men bliver ofte hjemsøgt af uhyrlige vildfarelser. Det er vanskeligt at acceptere selvudviklingens ensomme vej og blive det enestående selv, som denne indvielse kræver.

 

Danish DA English EN German DE Italian IT Spanish ES