Jeres intelligens kan nu forbindes med jeres kraft og styrke, I skal træffe en beslutning, som flere af jer endnu ikke har truffet. Det er vigtigt at I giver jer god tid til at tænke tingene godt igennem, så I har modet til at gennemføre, hvad der kræves af jer. I vil herefter træde ud af den verden I kender og ind i en ny og ukendt verden på rejse mod den selvudvikling, som kan fører jer tilbage til det centrum, hvor I virkelig hører hjemme.

I lærer om jeres engagement i andre gennem jer selv ved at I tager imod de udfordringer, som kommer fra jeres omgivelser. Selvom rejsen udsætter jer for den risiko det er at miste jeres orientering undervejs, skal I bruge denne rejse til at finde ud af hvem I er inderst inde. I skal forholde jer til jeres sjæl, som gør jer til det menneske I er inderste inde, ved at få sjælen samt jeres menneske del til at smelte sammen og blive til et.

Når I smelter sammen og bliver til et bidrager jeres modsætninger til, at der bliver balance, så jeres “dybere selv” kan manifestere sig. Således bliver det igen sjælen som styrer jeres fremfærd fremfor det fysiske legeme. I skal turde rejse frit og alene frem mod det mål I har valgt. Det er jeres egenskab som menneske med et lidt for oppustet ego, der fremstiller jer med de negative sider, som får jer til at undgå udfordringen fra den indre rejse.

Den indre rejse er nødvendigt hvis I skal forbinde jeres visdom med jeres forståelse når det gælder øget intuition på sjælens område. Alt nyt tager sin tid. Før I kan leve i oplysning, må I lære at leve fuldstændigt i nuet og benytte de muligheder der opstår ubevidst i jeres følelser. Det er i jeres følelser I kan finde grunde, som fornuften ikke har adgang til, hvis I skal lære at organisere og skelne. I skal opnå viden og erfaring så I kan være et godt eksempel for andre, så I herefter kan lede vejen frem.

Vejen frem er inspireret af at andre mennesker opnår viden, selvom de stadigvæk lader sig begrænse af at gå efter det som syntes umiddelbart umuligt. Fordi deres bevidsthed er låst fast i den fysiske tilværelse kræver det forandring på et dybt indre niveau, hvis deres forhindringer eller blokeringer skal ryddes af vejen. Fokus på fortidens begivenheder påvirker jeres parathed til at hengive jer til jeres eget sjælelige plan, ligesom tidligere påvirkninger gør, at I bliver ved at se barndomsminder med barnets øjne.

Alle aspekter af jeres tidligere barndomsoplevelser er nyttige og er af stor betydning for, at I igen kan huske og genopbygge jer selv, som en ny og hel person. I skal løsne op for identifikationen med jeres krop, så I igen kan blive bevidst om kontakten til den åndelige del af jer selv. Og igen forstå jeres indre natur. Det er det ubevidste I jer som udgør et tabuemne, som I skal lærer at forholde jer til, fordi der er stadig et stykke arbejde at udføre. I skal ikke spilde tiden med at forsøge at undgå døden.

Når døden kommer er belønningen at I kan høste hvad I har sået. Så måske det er på tide at beslutte hvilken livsretning I ønsker at befinde jer ved. Det er blevet tid til at foretage en status og beslutte hvilket stykke kreativt arbejde, som skal være med i skabelsen af den nye verden. I må give slip på alt tvivl vedrørende jeres sjæl og krop, hvis I vil se de resultater som er til jeres eget bedste. I skal være parate til at tage et skridt væk fra materialismen og ind i de rene følelsers rige så I kan opleve ting, som ikke længere kan måles eller vejes.

De rene følelsers rige kan give jer den vågnede sjælsbevidsthed som er jeres vejvisere mod målet til jeres højere bevidsthedsniveauer.
Her lærer I at anstrengelser og selvdisciplin kan fuldende jeres projekt, hvis I skal være klar til det kreative gennembrud der kommer til gavn for hele menneskeheden. Jeres tid, viden og visdom skal I bruge på at hjælpe og støtte dem omkring jer, som endnu ikke har en stabil økonomi eller på anden måde ikke er åbne for deres egen succes, hvad angår de indre værdier.

Jeres værdier skal derfor være, at være villige til at tage chancer og producere noget som motiverer og inspirerer andre dybt, så de på denne måde kan opnå succes i deres projekter og blive belønnet herfor. Lighed og retfærdighed er den måde det fungere bedst for universet på og derfor er det nødvendigt, at I indimellem bruger hovedet over hjertet, som en opfordring til bruge sund fornuft og logik.

I den nærmeste tid vil I få brug for sund fornuft og logik når I skal beskæftige jer med hvad der skaber succes følelsesmæssigt, kropsligt og åndeligt, hvis I ikke skal efterlades med følelsen af at være tappet for energi. I skal fortsætte hen imod det sted, hvor I vil blive gjort bevidst om jeres ubevidste kræfter. Den energi som dræner jer skal I bruge til at afklare jeres problemer, så I på denne måde får tillid til jeres egen styrke og nye muligheder hvad angår jeres følelser.

Jeres følelser kræver at I er frie og uafhængige hvis I skal forholde jer objektivt til andre og udtrykke jeres følelser realistisk uden, at I behøver at gå på kompromis med jer selv. Følelsen af at være fanget eller bundet er jeres egne opstillede forhindringer og barrierer, som forhindre jer i selvudfoldelse og det at flyve frit. Lige nu har I følelsen af at være fanget ligegyldigt hvilke valg i foretager jer. I er ofre for jeres egen ubeslutsomhed og utålmodighed og er derfor nød til at ændre adfærd indtil en større klarhed viser sig.

Klarhed viser sig altid i kriser og svære situationer. I er derfor tvunget til at forholde jer i ro indtil I ser tingene klart og er nået afslutningen på en udvikling I længe har været i gang med. Hvis I fremadrettet vil gå en tid i møde hvor I kan nyde frugten af jeres anstrengelser, er I nød til at flytte fokus fra personligheden til sjælen. Finde vejen til det af jeres ubevidste som danner rammen om et helligt område, centrummet for jeres psykiske helhed, der hvor I finder kontakt med jeres indre natur. Alt Sammen en nødvendighed hvis I ønsker en permanent forandring og igen at kunne bevæge jer i en verden præget af lys og luft.

 

Danish DA English EN German DE Italian IT Spanish ES