I er i en position hvor I hele tiden er på vagt og forsøger at forudse næste træk. I holder folk tilbage og på afstand, for at undgå at de kommer for tæt. I forsvarer jer selv med jeres intellekt, men I skal huske, at I er engle på jorden, med en opgave at fuldføre. Hvilket kræver at I betræder den jord hvortil I er kommet. I skal tænde lyset, så I kan orientere jer og se ind i jeres eget indre, se hvad det indeholder af nye muligheder og potentiale for alt det nye som skal opstå i verden nu.

Muligheder og potentialer som kræver at I gør brug af alt den viden I besidder i kraft af jeres eget højere selv, bruge den til at befri det af jeres sjæl, som stadig holdes fanget i det jordiske. I skal bruge lyset i jeres hjerte til at navigere efter når I kommer i tvivl om mål og retning. Jeres sjæl er nu så tæt på jer, at I er i stand til at opnå alt det I drømmer og ønsker om skal gå i opfyldelse. I bærer den Guddommelige energi med jer hvorhen I end bevæger jer.

Tiden er kommet til at I skal bevæge jer væk fra jeres tornerosesøvn, så I kan få øje på de steder, hvor I hver især blokerer for jeres adgang til egen energi. I er lysets talere. I er tætte på mig (Gud.) I er udvalgte til at viderebringe mine (Guds) budskaber i verden. I skal vise vejen frem, den vej I selv har betrådt. Således kan andre spejle sig i jer, og se hvad dette kan føre med sig af forandringer, hvad angår overlevelse uden sikkerhed for jeres valg. Det er blevet tid til at bygge en ny verden inden i jer selv, som herefter vil reflektere jeres ydre verden.

I skal ikke længere bekymre jer om dem i den ydre verden som ikke ønsker at dele jeres passion. I ved hvad jeres fundament er bygget af. De tider hvor det gav pote at være snu som en ræv eksisterer ikke længere, der skal bygges en verden fuld af nye fællesskaber. Der vil opstå nye samfund som ikke tidligere har set dagens lys og I vil dyrke jorden omkring jer i stedet for at hente jeres afgrøder langvejs fra. I vil gøre bruge af hver jeres viden, som vil gavne mulighederne for at bygge nyt i fællesskabet med andre.

Et fællesskab hvor alle er lige nyttige i samarbejdet om at nå det fælles mål. I vil alle være på livets solside og ingen behøver længere at træde på hinanden for at komme først. I bliver alle givet en hjælpende hånd, som vil lede jer mod jeres eget højeste bedste. Det bliver ikke længere vigtigt for hver eneste af jer at eje for på denne måde at kunne booste jeres ego, og sole sig i jeres rigdomme. Jeres rigdomme kommer først rigtig til udtryk den dag i forstår, at favne jeres eget indre og alle de gaver det bringer med sig.

I skal bringe jeres vinger til udfoldes og åbne jeres hjerte i en forvisning om at I sætter kurs mod nye højder af jer selv. Det højere selv, som kender vejen, og allerede er ved at udfolde nye sider, som venter på at I bidrager med hver jeres heltemod og talenter. Der hvor I skal udbrede jeres viden og erfaring som et bidrag til denne nye verden af vågnende sjæle, som først lige er begyndt at puste liv i deres vågnende bevidsthed, og derfor behøver nogle at spejle sig i.

Hvis I ikke skal svømme forvildet rundt uden mål og retning, er det af stor vigtighed, at I benytter lejligheden til at spejle jeres sjæl. I skal bruge tid på at finde jeres sande formål med egen opvågning. Jeres formål skal bruges til at gå sammen to og to, for at dele jeres erfaringer hjerte til hjerte. I skal puste nyt liv i den ring som skal sprede sig fra land til land og give en bølge af opvågning hen imod lyset, som skal bruges i kampen mod det tilbagevendende mørke.

Et mørke som mange af jer engle har påtaget sig at lyse op i denne tid. Derfor vil mange opleve at lyset i jeres hoveder tændes. En følelsen af tro, håb og kærlighed vil skylle igennem jer og videre til det mørke, som I har dedikeret jer til at forvandle. I skal følge den vej lyset i jeres hoveder viser jer, hvis bølgen af mørke skal forvandles til lys.

Lyset skal I hente hos Moder Natur, som vil herefter vil bringe jer energi. Hun kan vække de slumrende kræfter til live, som I behøver for at få næring til jeres forehavende. Hun vil lytte til de af jeres bekymringer, som ikke er lyden af sød musik i jeres øre. I vil have flere venner som er sendt afsted ligesom jer for at oplyse vejen. Tiden er kommet for at jage mørket på flugt og lette byrden fra jeres skuldre. I behøver ikke længere at føle frygt, da mørket allerede er ved at slippe sit tag i jer alle.

Alle har I har fået et wake up call, som skal gøre at I flytter jeres bevidsthed ned i hjertet og vågner op til den virkelighed, som er jeres fremtid hvis ikke I skifter kurs. Der er stadig mulighed for at gøre en forandring i verden og den forandring starter med og hos jer selv. Ingen er hævet over andre alle er i samme båd, fælles for alle er, at I har ladet stå til i alt for lang tid. Hvis det skal lykkes at ændre verden, er det nu I skal stå sammen og fælles vende blikket indad ved at tage jer selv og verdens situationen alvorligt.

Rejs ud i verden og brug jeres indre lys, som det våben der skal lede og guide jer på jeres fælles vej. Lad ikke længere angsten og frygten styrer jeres skridt, men lad den i stedet lede jer til jeres egen helbredelse. Gør brug af bønnen som en vej til at opnå kontakt med jeres højere selv, og tag så endeligt afsked med fortiden og alle dens bekymringer. Jeres lys krop er nu klar til opstigning l en højere vibration, hvilket vil skabe noget tumult i en periode. Jeres krop bliver gjort klar til at slippe den gamle frekvensen, som består af mørke i form af angst, frygt og gamle bekymringer.

Når I slipper frygt og gamle bekymringer vil I stige til næste niveau af jeres sjælsbevidsthed og dette vil føre en travl periode med sig, hvor I alle vil arbejde for jeres højeste bedste. Lige nu er en port åben, hvorigennem I kan hente alt den visdom og viden I behøver til jeres rådighed. I har nu adgang til de fragmenterede dele af jer selv, som I skal bruge for at kunne hente og udleve jeres sjæl. Alt kommer flydende til jer i rette tid og sted, og det er nu I skal gribe chancen, mens mulighederne endnu står åbne.

I skal være åben og slippe de sidste rester af jeres behov for sikkerhed, tryghed og kontrol af de mønstre I tidligere har omgivet jer med.
Det er blevet tid til at leve i nuet og slippe de bekymringer, som ikke længere eksisterer. I skal grounde jer i naturen og herefter søge opad mod jeres tredje øje, som vil lede vejen videre ud gennem jeres kronchakra. Et kort øjeblik vil I opleve det som at blive adskilt fra jeres fysiske selv, som allerede kender turen og vejen.

Vejen vil være en glædelig begivenhed som skal til at finde sted og den vil bringe nydelse på et subtil plan af jer selv, og vil opleves som en følelse af ren væren. En værenstilstand som ikke længere giver sorg og smerte i jeres hjerte. Jeres gamle jeg og jeg´ets tilstande forsvinder, med den gamle verdens bekymringer. I har nu lyset til jeres rådighed og skal bruge det til at lyse for andre søgende sjæle, som behøver et lys eller en landingsbane for at finde vejen hjem. I skal forsamles på tværs af race og religion og ikke længere føle jer truet.

I skal ikke længere føle jer truet til at forsvare det som er jer eller jeres. Der vil være rigeligt af overflod til alle, hvis I husker at give næring til den blomst, det lys, som I alle bærer I det inderste af jeres hjerte. Det hjertet som bærer jeres eget selvs komme, nøglen til sjælens adgang som ønsker at I bidrager til en ny og bedre verden. Rejs jer, og vid at I har alt den kraft og Guddommelig beskyttelse som kræves i beslutninger som denne. I skal lade jer lede henimod udfoldelsen af jeres eget lys, som ligger i dybderne af jeres ubevidste.

Det ubevidste som skal føre til en udvidelse, en åbning af blomsten i jeres hjerte. Et hjerte som genspejler den kærlighed og de opgaver som I hver især er kommet for at udføre. En udførsel som bringer jeres højeste potentiale i kraft når det gælder medmenneskelighed og det at gøre jorden til et kærligere sted at være. I skal stå sammen i denne tid, det er jeres opgave igen at gøre Moder Jord til en sikker planet at opholde sig på.

Jeres opgave er nu at tage kraften og lyset tilbage og med stor ydmyghed bruge dette lys overfor hinanden og andre søgende sjæle, som fortsat strømmer til. I samarbejde med hinanden skal I bidrage til at løfte denne verden ind i en ny og tiltrængt tidsalder for på denne måde at opnå det fællesskab, som er så hårdt tiltrængt.

Danish DA English EN German DE Italian IT Spanish ES