Det er nu I skal samarbejde og bygge bro, hvis I er inde i en periode med megen frustration og irritation. Har I en oplevelse af at alt er besværligt og mislykkes og befinder I jer i en konstant i kamp for at give afløb for jeres energioverskud via argumenter, konflikter og uenigheder. Står I allerede i en forsvars – eller angrebsposition som indikerer en tid med frustrationer, hvor alt ikke går som planlagt, fordi livet føles som en byrde.

Så kan I være helt sikker på at jeres energiflow er blokeret eller stagneret. Energi overskud som kan sætte sig til sygdomme, hvis I grundlæggende har svært ved at være med livets udfordringer. Jeres kreative kraft er blokeret og forsøger derfor at finde andre måder at finde afløb for energien på. Den usikkerhed og forandring som sker i verden lige nu er en oplagt måde hvorpå I kan forsøge, at frigøre jer fra angst eller andre frustrations oplevelser.

Oplevelser der har forbindelse med denne tid gør, at I alle må have tillid til de udfordringer I møder på jeres vej skabt af Saturn, for at I kan lære at tage de forpligtelser som tilhører jer. I har alle en oplevelse af at vandre nær afgrunden i disse dage, hvilket indikerer behovet for forandring i livet. Det er på tide at I får rusket op i alt det gamle og sætter tingene lidt i perspektiv så I kan erkende jeres egen konfliktskabte situation. I er på vej ind i et område I ikke tidligere har haft erfaring med og må derfor søge mod nye måder at blive bevidst om farerne på.

Bevidstheden handler om at turde træde ud over klippekanten når det gælder nye måder at tænke selvudvikling på. Det er sjælen før oplysning i et Guddommeligt Herredømme, hvor I ikke længere er bekymret, men derimod har tillid til at livet og lykken bliver symbol for det at være en himmelstræbende sjæl. Tilliden vil fører an flere forskellige steder i Europa, som et symbol på overvindelse af døden og en triumferende genfødsel. Dette fordi I har alle et slægtskab og en samhørighed, der gør jer i stand til at anvende intuitiv visdom i stedet for konventionel logik.

Intuitiv visdom er den funktion I skal bruge til at mindske den dødelighed, som er forudsætningen for jer som mennesker i denne tid. Hvis I skal finde vejen til frelse ikke bare for jer selv, men for resten af menneskeheden skal I viderebringe denne vigtige information, som peger i retning af nye tider og muligheder på det følelsesmæssigt og kreativt plan af jer selv. Det er vigtigt at forstå for de af jer, som allerede er ramt af en situation der har medført sorg eller smerte, at noget må gå til grunde for at noget nyt kan opstå.

Nye ting opstår gennem smerte og indsigt, så nye perspektiver og visioner kan komme til gennem personlig udvikling. I skal vokse og komme videre med de områder af jeres liv som falder jer svære at erkende og træffe afgørelser omkring. Alt sammen noget som vil bringe mere balance og ligevægt i jeres sind. I skal altid turde vælge sandheden og retfærdigheden, selvom det kræver hovedet over hjertet, og en stærk moral. Hvis I ikke længere vil styres af tilfældigheder som efterlader jer tappet for energi og med følelsen af ikke at kunne fortsætte, må I gøre brug af de kræfter og styrker I selv kan manifestere.

I står ved en korsvej som kræver styrke og vilje hvis I skal evne at se sandheden. Prøv eventuelt at lægge jeres arme over hjertet og træk herefter jeres opmærksomhed ind i jer selv. Fokuserer på jeres indre fred og ro, mens I forsøger at lukke omverdenen ude. I fokuserer nu på den gave det er når jeres sind påskønnes og beskyttes. Forhold eller situationer som tidligere har skabt spændinger i jeres sind kan ændres ved disse givne påvirkninger i situationen.

Situationer kan herefter afklares eller træffes intuitivt, fordi freden bringer en ægte følelse af sindsro med sig, som bevirker åndelig og mental fred når I vender indad i meditativ balance. I er oppe i mod en overmagt som I ikke kan snyde eller løbe væk fra, men som kræver at I konfronterer situationen direkte. I har alle et stykke arbejde der skal udføres gennem fjernelse af de illusioner som giver jer følelsen af  håbløshed, hjælpeløshed og bekymringer.

Bekymringer som intet har med virkeligheden at gøre. I skal vågne op og erkende hvad det i virkeligheden er I frygter og hvordan I spænder ben for jer selv ved negativ tænkning og andre begrænsninger. Alt sammen noget som skyldes jeres ubevidste, fordi I holder kortene tæt på kroppen og derved lyver for jer selv når I skal vælge hvad næste skridt skal være. I har altid to muligheder, to forskellige veje, som symboliserer fremtiden og det som er muligt at opnå, hvis I tør bevæge jer ud af jeres stilstand og tage herredømmet over jer selv.

I har en stor åndelig kraft som I kan lade komme til udtryk, når I skal bevæge jer i nye retninger, hvad angår udforskning og nyskabelse af jer selv. Det er på tide at I alle vender blikket indad i jer selv, så I kan møde den vejleder, der kan hjælpe jer videre i livet. Den vejleder som bor i dybderne af den menneskelige sjæl og som altid ved hvad rette svar på spørgsmålet er. Et svar som er tilgængeligt for alle jer der ønsker at jage mørket på flugt og på denne måde give næring til jeres egen indre gnist, som bor i dybet af jer alle.

En gnist som I uden at vide det har projiceret over på andre, fordi I troede, at de ville blive mere succesfulde end jer selv. I flygter fra jeres egne indre hemmeligheder og sandheder, der hvor I i virkeligheden kunne få spirituelle og intuitive oplysninger fra jer selv. Oplysninger som kunne flytte jer i nye retninger i forhold til bolig, familie og arbejde, så I kunne møde jeres udfordringer med venlighed, medfølelse og visdom i stedet. Der hvor I trygt tør binde jer til andre mennesker uden brug af de af jeres forsvarsmekanismer, som I ellers plejer at anvende i samværet med andre når de fremstår som ufølsomme.

Ufølsomhed er startskuddet til den nye begyndelse der kræver fornyet tanke, hvis I skal med på rejsen hjem. Rejsen kræver at I er klar til at lære mere om jeres intellektuelle og mentale formåen, og at I er betaget af det intellektuelle i forbindelse med nye måder at tænke og beherske tankens kraft, samt alt hvad der har med noget praktisk at gøre. I skal være fast besluttet på at ville anvende jeres ideer helt konkret i jeres liv, i de situationer som endnu ikke er fuldt udviklet. Ellers har I ikke mulighed for at frigøre jeres kreative intuitive tankegang, det er fra ord til handling nu, hvis I vil gøre jer frie af det som binder jer.

 

Danish DA English EN German DE Italian IT Spanish ES