I har længe været igang med en udvikling og går nu en tid i møde, hvor der hersker glæde og harmoni i tilværelsen. Alt sammen kræver selvfølgeligt at I ser og oplever Moder Jord, som den selvstændige enhed hun er. Det kræver ligeledes et harmonisk samspil mellem alle naturens aspekter, hvis de fortsat skal danne rammen om jeres helhed. Moder Jord er jeres centrum, hvis I vil forblive mennesker. I er lige nu påtvunget begrænsninger i jeres rum til at bevæge jer frit, hvilket er en nødvendighed for hele verden, da Moder Jord har brug for at være beskyttet og omkranset.

Moder jord kan bevæge jer ind i en ny verden præget af lys og luft når denne tilstand ophører med at være. I skal alle finde kontakten til jeres indre natur, I kan ikke længere bevæge jer tilbage til tidligere tilstande. I skal finde og bruge de tilstande som fører til en dybdegående og permanente forandring i jeres tilstedeværelse her på jorden. I skal blive bevidste om at universet findes i hver af jer og at I alle er et. Efter denne periode er det vigtigt, at I og universet hver især fortsætter det gode samarbejde, og de præstationer det har givet jer.

Præstationer der skal fortsætte hvis den tilfredsstillelse der er opnået I jeres tanker efter stor anstrengelse og besvær, skal gøre at I fremover kan nyde tilværelsen mere derhjemme. Det betyder at I må undertrykke visse behov, hvis I ikke skal være ude af stand til at forme jeres tilværelse igen. Den tilværelse, hvor alt bliver vendt op og ned, fordi I skal tænke jer grundigt om, og lære noget af den situation i befinder jer i. En isolation eller prøvelse som denne spiller en vigtig rolle, da I skal presses ind i centrum af jer selv, og på denne måde finde afslutningen i jer selv.

Afslutningen samt overgangen til nye måder kræver stor offervilje og mod, hvis tæppet ikke skal rives væk under jer endnu engang. I må således ofre jeres tidligere måder at forstå og handle på, hvis jeres verden igen skal fyldes med nye farver, i forsøget på at opbygge og vedligeholde jeres mål. Opgaverne kan være store og kræve alle jeres kræfter, hvis I skal være parate til at arbejde for at Jorden når sine mål.

De mål som kræves hvis Moder Jord igen skal være fredselskende og fremgangsrig. Og skabe muligheden for igen at kunne forbedre sig selv, og forbinde sin pragt med skønhed. I kan ikke fortsætte med at misbruge hende og samtidig foretrække illusionen af jer selv, som værende de gode. I er nødt til at se jer selv med de negative sider, før I kan ændre dem, og forstå hvilket indre dyr og drifter som driver jer og jeres aktiviteter.

Jeres drifter er så tvetydige, at det ofte er svært at forstå, hvad I egentlig ønsker og vil med dette paradis på jord. Hvis I ikke ønsker at være fanget i stive formler til evig tid, er det nu I skal handle moralsk og instinktmæssigt, så I kan øge jeres erfaringer gennem bevidsthed. Så I kan trænge dybere ind i mysterierne omkring jer selv og blive opfyldt af ideer, målsætninger og interesser, så I ikke længere befinder jer i synden.

Hvis I ikke længere skal befinde jer I synden kræver det, at I ikke længere går forbi de oplyste vinduer og kun ser dem når I er syge, smittede eller når andre kommer for tæt. I har nu mulighed for forandring, hvis I ser andet end jeres egen lidelse og bekymring omkring penge, sundhed eller andre forhold i livet. I må se jeres situation som den er og befri jer selv ved at skabe den ændring eller transformation som kræves, hvis I skal befries fra jeres bekymringer.

Jeres bekymringer gør at fremskridtene kommer til at ske langsomt skridt for skridt, hvilket kræver ansvar via sund fornuft. I skal afslutte det I har startet, hvis I ikke foretrækker at sidde stille og være tænksomme til evig tid. I skal have en meditativ holdning til tingene, som viser sig i en beslutsomhed, der vil føre jer fremad med mindre forhindringer og blokeringer. Jeres tænkning lige nu bør gå efter at bygge en ny verden til jer selv, hvor I tænker langsigtede mål og forventninger til livet.

Langsigtede mål giver fokus på at helheden og detaljen er en og samme sag. Helheden vil give jer anerkendelse og fremgang som resultat af jeres anstrengelser. Det vil give jer fordelen, håbet og heldet når I har søgt længe nok og lært at alle anstrengelser og former for selvdisciplin kan betale sig, især når det gælder om at udføre de præstationer, som universet har planlagt for igen at kunne fuldføres til gavn for hele menneskeheden.

Menneskeheden bliver genforenet, hvis I samarbejder om sikkerhed og stabilitet, hvilket jeres omgivelser vil reagere på. Tingene udvikler sig af sig selv og kommer til jer i rette øjeblik, det er ro og harmoni opstået gennem arbejde af venlighed og medfølelse. I er på vej til at finde balancen mellem hjerte og sind, som øger jeres samvær med ligesindede og evnen til at yde støtte og omsorg over for andre. I vil opleve fællesskab hvor I kommer frem, og kun hvor I tør give kan I håbe på at modtage noget som berører jer.

Berør jeres penge jer blokerer det både jeres følelser og penge, fordi penge har det med at føre til mistro og skepsis. Har I svært ved at dele materielle genstande og klamre I jer til jeres materielle position, via jeres ejendomme, penge og magt, har I intet af det som rør sig i hjertet af kærlighed. Altsammen noget som skal bruges til at kunne bringer jer videre, uden grådighed i form af hamstring og en manglende selvkontrol.

Selvkontrol holder jer fast og hjælper jer til at sætte jeres magt i kærlighedens tjeneste når det gælder det at række ud til andre. Det er kærligheden som drivkraft der farver jeres måde at se verden på. I skal lære at udnytte og beherske jeres følelser, så I kan blive kendt for jeres omsorgsfuldhed, kærlighed, diplomatiske og taktfulde selv når det gælder jeres inderste kerne. Målet for jeres rejse er at konfrontere mørket ved at lade den kendte verden bag jer og gå frem i blinde uden sikkerhed.

I skal bruge sikkerheden til at stole på at jeres instinkter viser jer vejen, også selvom det kræver en række besværlige ting af jer. I bestemmer selv hvor lang vejen skal være og hvornår I åbner jeres øjnene, så naturen ikke vender sig imod jer endnu engang. Jorden har overlevet siden forhistorisk tid og er et aspekt af skabelsen, som er op til jer at færdiggøre, ved at vise jer selv og omverdenen en ny måde at vise medfølelse på.

Jeres medfølelse skal forplante sig ned i jorden via jeres evne til selverkendelse og på denne måde komme til udtryk i jeres hverdag, hvis I ønsker at organisere nyt liv til jorden. I skal tage kontrol over jeres eget liv, lede vejen frem og være et godt eksempel for dem omkring jer. Inspirerer folk til forandringer i deres bevidsthed i den fysiske verden så alle forhindringer og blokeringer kan ryddes af vejen, så der kan opstå en ny og udvidet indsigt, samt forståelse til hvordan I yder indflydelse på jeres nye verden.

 

Danish DA English EN German DE Italian IT Spanish ES