Når I overstrømmes af glæde, taknemmelighed og kærlighed til jer selv, er i åbne for jeres inderste følelser og Universets spirituelle energi. En energi som henviser til, at jo mere kærlighed I fylder jer med, jo mere følelsesmæssig balance opnår I. Hvis I har svært ved at vise tillid og omsorg i relationen til jer selv, har I som regel også have svært ved at kommunikere følelser. At kunne kommunikere jeres følelser er en nødvendighed, hvis I ønsker at starte en ny begyndelse i jeres moderskab, ægteskab eller andre forhold som er forbundet i dybe relationer.

Har I mistet kontakten til jeres dybe relationer eller jeres dybeste selv, er der ingen anden udvej, end at konfrontere jeres eget mørke. Måske er der sket noget i jeres liv, som gør, at I er bange for at såre andre mennesker. Dette kræver at I forholder jer til en ny og anderledes måde, hvis I skal gøre denne side af jer selv bevidst. I har brug for jeres bevidsthed, hvis I skal opnå en ny måde at se jer selv på, så der igen kan skabes en forbindelse til jeres indre barn. Hvis jeres energi tilbageholdes giver det problemer for jer i form af konflikter, kampe og uenigheder, fordi I går i forsvars eller angrebsposition med hinandenKonflikter blokerer jeres energi niveau og skaber frustrationer i hverdagen, fordi jeres uopfyldte længsler gør det svært for jer, at frigøre jer fra jeres egen kreativitet.

Jeres “kreative” ønsker altid, at påtage sig de forpligtelser som er jeres, så I kan opfylde de forpligtelser, som tilhøre jer, både fysisk og følelsesmæssigt. I er skabt til at nyde jeres eget selskab ved hjælp af uafhængighed, selvtillid og frihed, samt nyde den velstand og succes disse præstationer giver jer. Verden ligger for jeres fødder, hvis jeres afgørelser fremadrettet kommer fra jeres hjerte og intellekt i forening. I skal nyde frugten, af det jeres arbejde har afstedkommet, når I er i harmoni med jer selv.

For at komme i harmoni er I nødt til at tage en risiko og konfronterer jeres frygt for de dybtsiddende problemer, som berører jer, hvis I ikke fortsat skal være besiddende eller kontrollerende over for jeres omverden. I skal vise jeres følelser åbent, så I forholder jer til jeres ideer og følelser uden at miste jeres energi. Når I giver ud af jeres energi er det en fordel, at have synlige grænser og være tro mod jeres egne principper, på denne måde undgår i grådighed eller, at andre klæber sig til jer. I får det der bringer jer fremad med forandring i livet.

Forandring sætter tingene i perspektiv og flytter jer ind i et område af jer selv, I ikke tidligere har haft erfaring med. I er det nyfødte barn som står for helhed, renhed og uskyld, så længe jeres erfaringer og oplevelser, ikke styrer jeres Himmelstræbende sjæl. I behøver ikke hele tiden at se hvorhen I går, hvis I udvikler jeres indre landskab og beskytter det mod overdreven stolthed og gør det, som er det rigtige i forholdet til andre mennesker. Også selvom det er hårdt arbejde og I ikke altid kan få jeres vilje. I skal bekæmpe jeres selvmedlidenhed med viljen, så I igen kan forbinde realiteterne med det praktiske.

Realiteterne i verden er, at I nu har mulighed for at skabe orden i jeres tanker og energier, så I kan få lov at opleve hvem I er.I er sat under Guddommelig styring, da verden omkring jer står i brand. I skal nu vise mig, hvem I er, når I ikke længere er hævet over naturen.Tvillingetårnene var dele af den gamle orden og igangværende proces mellem liv eller død, hvor gamle personligheder og handlemåder knuste og splittede alle. Tiden er nu kommet til at I skal genopbygge og huske jer selv, så I kan genopstå som en hel og ny person, hvor I er knyttet til det åndelige, som er jeres naturlige Homo Sapiens.

I Homo Sapiens ligger sandheden om jeres ubevidste sandeste selv begravet og uanset om I er parate til det eller ej, har I alle en tidsplan at overholde. Det bliver en individuel oplevelse af sandhed, som I hver især må forholde jer til, hvis I skal vokse og komme videre med jeres liv. Hjertesorg, tab og ensomhed er tab eller svigt, som symboliserer en periode, der skal føre til personlig udvikling. Helbredelse gennem smerte viser hvilke afgørelser, som kan være svære at erkende. Hvis I skal gøre jer fri af smertefuld negativ energi kræver det fokus, hvis I vil udvide jeres begrænsede opfattelse af fortiden.

Fortiden ligger til grund for de konflikter, som stadig begrænser og isolerer jer i jeres sind.I står nu overfor to muligheder. To forskellige veje, som gør det muligt at opnå fremtiden og alle dens muligheder for lys. 1.) I kan forene de forskellige aspekter inden i jer, som muliggøre balancen for nye løsninger. Løsninger der giver flere forskellige kreative muligheder til, hvordan I kommer videre. 2.) Eller I kan kaste jer ud i valget med engagement og hårdt arbejde i trangen til at begynde noget nyt. Begge to er valgmuligheder, hvor I bevæger jer i en ny retning, som begge repræsenterer noget I er forpligtet til, med de omstændigheder som er her og nu.

Her og nu skal alt det I har følt utilfredshed og håbløshed over for genopbygges, uden at være hindret af følelser og impulser. Det skal bygges af de “stokke”, som har skygget for jeres blik, og undertrykt jeres opfattelse af rigtigt og forkert. Uden forsinkelser eller modstand skal I nu gøre jer fri af de grænser, som I har sat for jer selv og jeres udtryk, i kampen om at komme fremad. Så I kan opnå dybere indsigt i den situation, som ønsker, at I ikke længere bliver holdt tilbage eller begrænset i længsel efter at være jer selv tro. Store ændringer stormer fremad, følg strømmen og vær tro mod jeres idealer.

Når I er tro mod jeres idealer bliver I opfyldte af en optimistisk tro på fremtiden, som gør jer parate til at stå ansigt til ansigt med mig. Jeg kan ikke måles og vejes, er flydende og ikke som den faste materielle virkelighed i kender, men derfor skal I ikke forveksle mig med det I kender, som fantasien i jer mennesker. Jeres rejse startede for millioner af år siden og forbinder jer med evigheden. I er blevet udødeliggjorte og har åndens evne til at hæve jer til højere bevidsthedsniveauer. I er alle brødre og søstre som nu skal repræsentere en ny forståelses dimension ud fra jeres transcendentale selv. De første stokke er allerede plantet i jorden og I skal nu ud fra jeres nye forståelses dimension samle den sidste styrke, og skubbe jer fremad, så jeres ubevidste kan blive bevidst til den endelige forening af de maskuline og feminine kvaliteter.

Disse kvaliteter vil hjælpe jer til at bryde ud af følelsernes fangenskab, så I kan frigøre jer fra den verden I kender, alt det I behøver at forlade, når I skal finde det Guddommelige i jer selv. Der hvor I vender tilbage til det centrum, som repræsentere Himmelen og dens energier. I skal lære jer selv at kende, hvis I ikke skal miste orienteringen undervejs. Dette gør I ved at tage imod de udfordringer, som kommer til jer undervejs, og som indimellem kræver overnaturlige kræfter, hvis I skal få kontrol over jeres fornuft og følelser. I skal bruge jeres intuitive indsigter, hvis Jeres dybere selv skal manifestere sig og sætte jeres personlige skæbne i forbindelse med en større bestemmelse. I skal gøre brug af den menneskelige ånd sammen med jeres intellekt, hvis I skal opnå at sjælen skal styre jeres fysiske legeme. I behøver ikke længere at drømme om en genopstandelse af overnaturlige evner, hvis det lykkes jer at slukke jeres ego uden fremstillelse af jeres negative sider.

I skal omsætte rejsen uden fremstillelse af jeres negative sider, hvilket er en direkte nødvendighed for rejsens opfyldelse, hvis I skal nå jeres Hellige ånd. Jeres indre søgen kan ikke gennemføres af jeres ego, men derimod af jeres sjæl, som er hævet over personligheden. I skal leve i pagt med jeres instinktmæssige energier, anerkende og accepterer jeres grundlæggende natur, så I kan frisætte jeres instinktive sider og benytte Universets grundlæggende principper for energi. Så I kan opnå den magiske kraft, hvis I ellers manifestere de praktiske regler, som er forbundet hermed.

Hvis I skal føle jer forbundet og jeres arbejde skal føre til resultater og opfyldelse af jeres mål, må I aldrig give op. Jeres periode kan indtræde når som helst i livet. I skal hellige jer studier, som kan udvikle jeres talent i en bestemt retning, der gør at jeres potentiale kommer til udfoldelse. I behøver ikke at fremskynde noget for at praktisere, arbejdsmetoden er selve vejen til målet. Hvis I er vedholdende og fokuseret finder I fuldbyrdelse gennem arbejdet med jer selv. Jeres åndelighed skal befries, så den kan komme til udtryk nede på jorden. Det er den som får jer til at tage endnu et skridt på jeres udviklingsvej, så I kan se tingene i det rette perspektiv.

Det perspektiv som forbinder jeres krop og ånd, så I på denne måde har en trappe til rådighed, hvor I kan bevæge jer op og ned i kontakten med jeres instinktive sider. Symbolsk betyder det at blive rørt af min hånd, som er ophav til alt liv. I jeres fysiske modstykke holdes dørene nu åbne, så der er plads til ændringer for de af jer, som ikke længere ønsker, at blive holdt som fanger i jeres eget fængsel. Et fængsel baseret på rationel tænkning, kaotiske kompleksitet og individuelle ansvar, hvor ingen tager ansvar ud fra de generelle love, som hæver jer over menneskeheden og dens begrænsninger som helhed.

Hvis I ønsker helhed, skal I bevæge jer fremad mod jeres energi, som ønsker at opnå handling. Der er ingen forhindringer eller planlagte forsinkelser, der står i vejen for, at I kan overvinde jeres misforståelser i den kommende tid. I skal søge fornyelse og forandring, hvis I ønsker at opnå resultater og løsninger, dette gøres ved at kommunikere til andre og trygt fortælle dem om, hvem jer er.

 

Danish DA English EN German DE Italian IT Spanish ES