Hjertes 12 kronblade forbinder det åndelige med det følelsesmæssige og fysiske liv. I skal derfor forfølge længslen efter enhed og helhed, også når eksisterende forhold glider over i en ny fase. I må turde begive jer nøgne og ubeskyttede ud i verden for ikke at afvise den ene side af jer selv, afviser i den ene side er I halveret. Og vil på denne måde blive trukket i flere modstridende retninger. Det gælder om at integrere alle sider af jer selv, med de forskellige sider I indeholder, men først skal i se det som adskilt fra jer selv.

Adskillelsen fra jer selv gør, at I kan frigøre jer og leve jeres egne liv med plads til at vokse og udvikle jeres ubevidste. I skal stå på egne ben og gøre jeres egne erfaringer, for at nærme jer de forskellige sider I jer, som skal til for at jeres modsætninger kan føres sammen. Når I accepterer og integrerer modsætningerne i jeres liv, kommer I nærmere jeres egen sjæl. Sjælen er der altid og vil altid velsigne og beskytte jer, også selvom den er adskilt fra jer.

Det er igennem adskillelsen at I lære at erkende og udleve sjælens eksistens. Men for at den kan udtrykke sig igennem jer, er I nødt til at integrere den i jeres liv. Det kan den kun i det øjeblik I er sjælen, ellers kan der ikke finde nogen transformation sted. Det er starten på en søgen efter individuationen, der markerer jeres udvikling. Energien kræver entusiasme og motivation hvis I skal udfører det, som vil lede jer vejen frem. Der hvor I føler jer inspireret til at gå efter jeres drømme og lade gamle begrænsninger bag jer.

Hvis I forfølger jeres drømme og visioner om at turde være anderledes vil I komme til at gøre indflydelse når det er tid for en ny begyndelse.
I vælger selv om solen er ved at gå ned eller stå op. Nye muligheder bryder frem når I har erkendt den magt jeres forstand har haft over jer af negative tankemønstre, illusioner og frygt. Se på jeres liv, hvor det ikke længere fungerer og giv slip på parforhold, arbejde eller begrænsende tankemønstre, som kun giver jer sorg og negative oplevelser. Hav tillid til livet.

Tillid til livet kræver at I overvejer om I har påtaget jer for tunge byrder og erkender at det er på tide at droppe nogle af dem. Inden I føler håbløshed og utilfredshed med omstændighederne. Dette er en invitation til at sætte jeres grænser inden I påtager jer for meget ansvar for andre, som i bund og grund er negativt for jeres livskraft og vil efterlade jer tappet for energi. I skal gøre brug af jeres beslutsomhed, samle den sidste styrke og holde ud. Fundamentet for den endelige udfoldelse er at nå målet.

På trods af jeres fundamentet og svære omstændigheder, giver det jer stor personlig magt, hvis I tør se jeres største frygt i øjnene. Hvis I ønsker at opnå indre ro og balance i jer selv er I nødt til at rense ud, så I kan lære at hæve jer over jeres personlighed og på denne måde tillade, at blive revet med af jeres lidenskaber. Dette er første skridt på vejen til at overskride jeres ego og lede det i en bevidst retning. I skal være parate til at turde leve jeres liv alene og byde ensomheden velkommen, så I på denne måde undgår at blive hjemsøgt af psykosomatiske sygdomme.

Psykosomatiske sygdomme undgår I, hvis I accepterer jer selv med alle de sider I har, og samtidig undgår at vende ryggen til den menneskelige bevidsthed. På denne måde befrier i jer selv og jeres instinktive sider. I frisætter og transformerer jeres evne til at manifestere Universets grundlæggende principper for energi. Den energi som sammen danner porten for genfødsel, fornyelse og håb på den anden side. I ser de modsætninger og perspektiver der har været nødvendige for jeres oplevelser, og som gør det muligt nu, at forbinde og færdiggøre det hele i en større helhed.

En helhed hvor visse situationer har været gunstige og er blevet brugt til en afklaring i forholdet til andre mennesker, som gør at det nu er lettere at vise kærlighed og bevæge sig i nye retninger. For at opnå dybere indsigt i disse områder er I nødt til at bevæge jer i nye retninger, hvor I kan få de oplysninger, som I alle har ventet på. I har som mennesker en længsel efter at være jer selv tro, men jeres humørsvingninger afslører jeres mentale klarhed og fornuft.

En fornuft I skal bruge i jeres tænkning, hvis I skal kontrollere jeres stemninger og gribe de muligheder hvert øjeblik har for at gå imod strømmen og kæmpe for det I ønsker jer hver især. Planeten Venus som er aktiv i øjeblikket står for fødslen af noget nyt. Følelser og lidenskab der skal leves frit ud i pagt med den bagvedliggende ånd, hvilket betyder at I skal udnytte de muligheder der kommer flydende fra jeres ubevidste med direkte adgang til hjertet.

Hjertet producerer den virkelighed der er adgangen til jeres dybeste selv, som har til formål at skelne og organisere, at jeres kærlighed ikke udvikler sig til et forhold til magten. Men i stedet frigøre jer fra mørkets magt i form af tanker, følelser eller fysiske forhold, som burde være bragt til ophør for længst. I vil derfor blive kaldet til en ny dimension af opmærksomhed, som har indflydelse på de personer eller situationer i er forbundet eller omgiver jer med.

Jeres omgivelser er ligesom en psykologisk kappe, der skal lære jer at tilgive de gamle traumatiske oplevelser I stadig omgiver jer med, og som ligger til grund for hvordan I stadig udelukker og oplever jer selv. I opfordres derfor til at rejse ned i dybderne af jer selv og tage kontakt til de aspekter af jer selv, som indtil nu har afholdt jer fra en forøget ansvarlighed.

 

Danish DA English EN German DE Italian IT Spanish ES