Løsningsorienteret møde i Skatteministeriet

Motorhistorisk Samråd, samt organisationerne i netværket FDM, DSRA og FDA, er nået frem til det længe ventede møde i Skatteministeriet. Her skulle vi se om der måske er en vej ud af det morads som Motorstyrelsens tolkning af originalitetskravet har sat os alle i.

Vi mener mødet med ministeriets kontorchef Claus Hansen, forløb rigtigt fornuftigt. Der var lydhørhed på den anden side af bordet, og en konstruktiv tilgang til rent faktisk at ville se på en løsningsmulighed.

Vi kom godt forberedt, efter et formøde på vores kontor i Nærum i går, og de gode argumenter flød frit fra os, i et omfang så kontorchefen på et tidspunkt opfordrede til at vi begyndte at se på en løsning, frem for udfordringerne.

Vi kom også med et par løsningsmodeller i lommen, som nu vil blive præsenteret for Skatteministeren. Der er visse udfordringer som vi skal mødes om, blandt andet de økonomiske, og den bekymring der består hos myndighederne om at man helst ikke ser de her køretøjer bliver brugt til daglig kørsel.

For 23 kr. om året arbejder vi for at bevare din hobby
Motorhistorisk Samråd, vores medlemsklubber og alle deres medlemmer er i princippet med i rygsækken når vi mødes med politikere, embedsfolk og styrelser. Vi er vidt forgrenet, fra FIVAs Legislation Commision, til Motorstyrelsen brancheudvalg, og meget andet derimellem. Her fremfører vi bredden, kulturarven og det fælles hjerteblod som de historiske hobbykøretøjer er. Vi har ikke andet end medlemskontingenterne til at udføre dette meget store og betydningsfulde arbejde for. Medlemsklubberne betaler 23 kr. per medlem om året til MhS, som vi forvalter i henhold til budgetter der bliver vedtaget på vores årsmøder.

Du eller din klub kan rette henvendelse til vores sekretariat, så skal vi nok tages os af de praktiske detaljer. Rent praktisk optages nye klubber på vores årsmøde i november, hvor man har mulighed for at møde op og fortælle om klubben og dens arbejde. Forud for det skal bestyrelsen indstille klubben til optagelse, hvor man skal tage bestik af de dokumenter vi skal have tilsendt. Se hvilke dokumenter i vores vedtægter på hjemmesiden. Det er derfor en god ide at være ude så snart som muligt, hvis vi sammen skal nå frem til din klubs optagelse på årsmødet. Vi vil glæde os til at byde jer alle velkommen om bordet.

Danish DA English EN German DE Italian IT Spanish ES