I er nu ved at bevæge jer videre fremad til der, hvor I ikke længere kan flygte eller løbe væk
fra farlige situationer. I må og skal forholde jer til tingene uden at lægge afstand til jeres
bekymringer eller destruktive tanker. I har jeres frie vilje til selv at bestemme, hvorledes I vil
finde den hjælp, som skal hjælpe jer til at genfinde jeres mentale og fysiske styrke. Det er
blevet tid til at tage afsked med nogen eller noget.

I skal tage afsked og affinde jer med jeres situation, hvis I skal opnå ønsket og håbet om en
bedre fremtid, hvor I kan rumme gamle sorger og nye besværligheder bedre. I skal flytte jer
fysisk fra jeres omgivelser eller personer, så I kan gå en lysere og lettere tid i møde og
erstatte jeres tankeformer af en ny og holistisk løsning for jer selv. Også selvom det betyder
at I rejser ind i en ny og uvis fremtid.

Den nye og uvisse fremtid er en vej der skal betrædes, hvis I skal lære at se tingene
realistiske og objektive. Når Merkur om lidt går retrograd skal I lære at kommunikere på en
fredelig, konstruktiv og objektiv måde, hvor I bevæger jer i tillid og slipper det I ikke længere
skal bruge. Så I igen kan blive opmærksomme på, hvordan I behandler jer selv, når det
gælder medfølelse og sympati.

Hvis I frit lader de af jeres følelser, som består af sympati og medfølelse, komme til udtryk
bekymre I jer ikke længere om mennesker, der ikke forstår jer. Hvilket er forbundet med
Planeten Neptun. Er I ærlige og stoler I på jeres følelser er jeres handlinger inspireret af
jeres drømme og I får en evne til at kunne udtrykke jeres følelser åbent i harmoni og
gensidig respekt.

Jeres indre maskuline og feminine sider hjælper hinanden i gensidigt respekt når der skal
opstilles nye mål. Der er blevet tid for samarbejde og indgåelse af kompromiser, hvorpå en
ny platform skal bygges når det gælder tanker, ideer og det at opstille nye mål for fremtiden.
Venus er lige nu i retrograd og ønsker at I lærer, at forene kærlighed med jeres kreative
kræfter, så I kan drage omsorg og give støtte til jer selv før andre i familien og hjemmet.

I skal lære at drage omsorg og give støtte til jer selv, da I ellers ikke har den indre ro og
overskud i jeres bevidsthed, som I skal benytte jer af når behovet opstår. I stedet løber
energien af med jer, fordi det er uden for jeres bevidste kontrol. Og så har I projektionerne
fra jeres indre, som I projekterer over i andre, fordi I overlader ansvaret, konflikterne og
problemerne som værende de andres skyld.

Den eneste som er skyld i jeres problemer er jer selv. Og der er kun en måde at ændre
tingene på og det er ved at arbejde hårdt med jer selv indtil I ikke længere føler trang til at
forsvare eller bekæmpe det I ønsker at opnå. I har selv autoriteten til at opnå sundhed og
materiel overflod, hvis I er parate til at arbejde for at opnå jeres højeste mål. Ligesom I alle
har kraften i jer til at realisere de mål I sætter jer.

Den tiltagende måne skal give jer kraften til at finde løsningen på jeres problemer og den
handlingslammelse I længe har været fanget i og som har gjort, at I ikke har set sandheden.
Denne nymåne symboliserer at situationer skal afklares og beslutninger skal træffes.
De ideer eller indskydelser der kommer nu har med sindets fred at gøre og skal derfor
lægges mærke til. Dette fordi de er ægte.

Ægte når det vedrøre problemer som økonomi eller det at se meningen med livet når det
vises i form af Coronavirus, ved at andre kommer for tæt. I har kun været fokuseret på at
overleve og har ikke forholdt jer til hvad tabet og smerten vil fortælle jer. I ser ikke andet end
jeres egne lidelser og problemer i stedet for at forholde jer til, hvad der ligger bag formålet
med hændelsen.

Hændelsen har givet jer store bekymringer om penge, sundhed og andre situationer i livet
og i stedet for at se situationen som den virkelig er – nemlig en mulighed for at skabe en
ændring/transformation. Har I været fastholdt i jeres egne lidelser og problemer, hvilket har
gjort det svært for jer, at affinde jer med situation. I skal derfor nu lægge byggesten til det
nye fundament af muligheder, hvor I skal kommunikere når det er nødvendigt.

Så I via kommunikation kan befri jer fra jeres bekymringer og problemer og på denne måde
stå fast på jeres egne meninger, i stedet for at lade andre gennemtrumfe deres vilje i mangel
på kommunikation. I bliver nødt til at mestre dette for at kunne beskytte jer selv og jeres
egne værdier, hvis I skal undgå de konflikter og nederlag, der danner jeres nuværende
situation.

Jeres nuværende situation skyldes et minde fra jeres fortid, hvor I har lidt nederlag og jeres
stolthed har fået et knæk. I er nu parate til at se på jeres frygt og forholde jer til de realiteter,
som har fordrejet jeres måde at tænke på. Så I nu bliver i stand til at forstå, acceptere og
give slip på det der tidligere har begrænset og blokeret jer. Hvis I kender og bruger denne
Venus retrograd til at bevæge jer i nye retninger bliver I endelig i stand til at se jeres egen
situation i øjnene.

Danish DA English EN German DE Italian IT Spanish ES