Tiden lige nu bringer “gaver” til dig i en lind strøm oppefra. Dine guider, afdøde og engle kommer med pakker til dig nogle uden afsender, andre i form af en indpakning du ikke umiddelbart genkender. Pakkerne er tunge og fulde af uforløste følelser fra dette og tidligere liv. De er allesammen transporteret hertil, fordi du skal lære at åbne og folde dem ud, så du får lejlighed til endelig at se hvor smuk og talentfuld du er. Du kan nemlig kun se din skønhed og potentialer, hvis du ser dit eget spejlbillede. (Skyggearbejde)

Dit potentiale ligger begravet i dybderne af dig selv og har alle muligheder for at blive foldet ud her i Krebsens sæson. Det går dybt og du skal helt ind til den inderste kerne af dig selv, derind hvor dit lys og din egen Guddommelighed bor. Der hvor du kan opnå Himmeriget som en tilstand inden i dig i stedet for udenfor dig. Men først skal du smide alle dine masker og den persona, som du indtil nu har vist din omverden. Og det skal du fordi, du ellers aldrig vil opleve den transformation der ligger i at mærke vreden, smerten, sorgen, skamfuldheden og skyldfølelsen.

Det er i transformationen af dit “indre barn” at denne periode åbner en mulighed for at blive konfronteret med alle de gange, hvor du ikke er blevet mødt, set eller hørt som det barn du var. Den gang hvor livet ikke burde være noget som skulle overleves, men derimod nydes uden et fokus på besværligheder og forhindringer. Oplevelser som i dag har gjort, at du er låst fast i negative tankemønstre uden chance for at bringe dit ubevidste op til din bevidste del, så du har mulighed for at give dig selv næring fra din inderste kerne.

Du er nødt til at konfrontere din inderste kerne, hvis du skal finde ind til årsagen til, hvorfor du har svigtet dig selv og bliver ved med at forspilde dine chancer for lidenskab og motivation i livet. Også selvom det betyder at hele din tilværelse bliver vendt op og ned. Du kan blive ved at gøre dig mange tanker eller undskyldninger for ikke at gå efter målet, men du bestemmer selv hvor lang rejsen skal være. Dette er dit mest trøsteløse øjeblik på rejsen og det er det fordi der nu kræves, at du forholder dig til de ting, som er skabt af dine egne tankeformer.

Merkur retrograd gør dig opmærksom på dine egne tankeformer lige nu, fordi du skal lære at kommunikere ud fra dit hjerte i stedet for dit intellekt. Dit hjerte ønsker at du begynder at blive opmærksom på hvordan du behandler og giver omsorg til dig selv, så du kan forholde dig til disse sider af dig selv, når du bliver prøvet på din familierelationer, bolig, hjem og økonomi. Alle følelsesmæssige sider af dig selv, som kræver handling, hvis dine drømme skal ligge byggestenen til et fundament af nye muligheder.

Nye muligheder som er overladt til din bevidsthed at færdiggøre, så du igen kan lære nyt og skabe de forandringer i dit indre, som gør at du kan slippe din nuværende situation. Du skal fyldes op så du kan tage handling på nye ideer og på denne måde undersøge de indre hemmeligheder og sandheder der skal til, for at du kan flytte dig og få den succes du drømmer om. Succesen kommer først når du har konfronteret din frygt så du kan frigøre dig og bevæge dig i nye retninger.

Nye retninger er hvad tiden ligger op til her, så du kan bevæge dig væk fra tidligere begrænsninger og besejre de ting i dine tanke og handlemønstre, som du stadig mangler at opnå selvbevidsthed omkring. En søgen efter spirituel viden, som du inderst inde håber kan give dig meningen med livet. En mening som ofte gør det svært for dig at forblive tro mod dine egne principper og beslutninger, fordi din krop og psyke reagerer på dine tanker.

Dine tanker skaber porten til en større bevidsthed, en bevidsthed der er symbol for forandring og fremgang og som kræver, at du manifesterer kærlighed som en vej til bevidsthedsudvidelse. Den manglende kærlighed i dit liv får dig til at længtes efter, at finde en mening med livet. Du skal gøre brug af kærligheden i din personlige udvikling i stedet for dit ego, som er rædselsvækkende angst for alt hvad det skal forholde sig til på en menneskelig måde. Fordi egoet er så vanskeligt at forholde sig til, må du først se det som noget der eksisterer i dine omgivelser før du kan lærer, at du selv indeholder de samme karaktertræk.

 

 

 

 

Danish DA English EN German DE Italian IT Spanish ES