Har du givet dig god tid til at tænke tingene igennem, så du har modet til at gøre, hvad der skal gøres? Hvis du skal træde ud af den verden du kender og ind i en ny på din rejse mod selvudvikling, er du nødt til at udforske dine muligheder og afprøve dine begrænsninger, så du kan finde ud af hvem du egentlig er. Og på denne måde sætte din personlige skæbne i forbindelse med en større bestemmelse, hvor dit oppustet ego kan slukkes, så du ikke fortsat fremstiller dig selv med dine negative sider. 

Du kan ikke blive ved med at bedrage dig selv med dine negative sider, du er nødt til at konfrontere situationen direkte, hvis det skal nytte noget. Du har et stykke arbejde at udføre hvis du skal gå efter dine drømme og mål her i livet, derfor er det vigtigt at du fokuserer på det du af hjertet ønsker dig. En længsel efter at være dig selv tro når humørsvingningerne og den manglende sunde fornuft, kontrollerer dine stemninger og overtager organiseringen i dit liv.

Organisering af dit liv giver store fremskridt og selvindsigt, hvis du erkender dit ønske om mere respekt og selverkendelse i dine selvopdagelses proces. Du kan ikke ændre din skæbne jo mere du stritter imod jo sværere bliver det. Din skæbne er ikke en del af spørgsmålet i forhold til din “frie vilje”. Din personlighed er fanget indtil du bevæger dig hen imod din egen bevidsthed, hvor du kan befri de energier, som hænger fast i din egen personlighed.

Din personlighed er dine egne skyggesider. Du er oppe imod et energisystem som repræsenterer dine chancer for individuel anvendelse, hvis du integrerer din egen modsætninger og accepterer at du er en blanding af begge skyggesider. (De lyse og de mørke.) Din indre rejse mod din egen bevidsthed begynder når du bygger bro til det ubevidste i dig selv, så du kan bevæge dig mod dit hjertes centrum og få afklaret hvem du virkelig er og på denne måde blive vækket til en ny handling.

En handling som vil ændre dine holdninger og synspunkter, så du kan tiltrække din skæbne og føres mod Himmelsk fuldkommenhed. En tid der repræsenterer læring, hårdt arbejde og engagement i din personlige vækst, hvis du vil virkeliggøre dig selv. Gennemfører du dit projekt vil du opleve en følelse af helhed og hengivelse til dig selv, der kan beskrives som om – en lang smertefuld nat er ovre. En følelses af at noget er forbi og at du nu er klar til at slippe dine negative tankemønstre, så du endelig kan fokusere på lykke og positive ting i livet.

Det liv du skal befri inden der kommer en pludselig forandring, som skal bruges til at få dig til at tage endnu et skridt på udviklingsvejen. Så du igen kan lukke øjnene op og se tingene i deres rette perspektiv uden at miste kontakten med dig selv og dine ubevidste sider. Du skal søge hen imod at skabe dig et større overblik, hvor du giver plads til ændringer og på denne måde holder døren åben over for områder, hvor du har taget dig selv psykisk til fange og derfor mangler kærlighed i dit liv.

Kærlighed er en kraftfuld følelsesmæssig energi som du kan benytte dig af, hvis du ønsker nyt, hvad angår dine følelser og forhold til andre. Det er Universets gave til dig, som du har mulighed for at gøre brug af, hvis du ønsker at opnå emotionel klarhed samt dyb kærlighed til dig selv. En gave der vil kunne hjælpe dig med at overvinde dine problemer i forhold til at kommunikere dine følelser i tillid til dine relationer og omgivelser. Lærdommen ligger i dine tidligere erfaringer som giver dig den indsigt og klarhed, der vil gøre dig fri.

Fri til at være i ro med din fortid, nutid og fremtid, som en kulmination på din lange rejse. En afslutning som vil skabe harmoni mellem krop, følelser og tanker og gøre at du bevæger dig ind i en ny verden præget af lys og luft. Væk fra konflikter, kampe og uenigheder, hvor du tidligere brugte alt din energi og ressourcer på at opfatte livet som en byrde. I stedet husker du nu at være med livets udfordringer ved at huske dig selv på din indre ro og tålmodighed, så du kan forblive fokuseret.

Dit fokus kræver forandring, hvis du i den kommende “Løvens sæson” skal udtrykke dig selv uden frustration, besværligheder og andre uklarheder, der skaber frygt eller angst når du ønsker at dit “fulde selv” skal komme til udtryk med nye ideer eller begyndelser. Din kreative kraft opstår når din evne til at skære igennem illusioner afgøre, hvilke valg du skal foretage. Er du er i forbindelse med dit hjerte versus kærligheden vil du opleve en forøget styrke til at føre din sandhed ud i livet, i og med at du træffer sande positive løsninger for dig selv.

Når du træffer positive løsninger for dig selv får du energi til at udføre det der inspirerer dig og som giver dig lyst til at gå efter dine drømme. Der hvor du er visionær, selvsikker, stærk, frygtløs og handlingsorienteret når det gælder din bevidsthed og det at være anderledes og stadig trives energetisk med situationen. Fordi du producerer noget der motiverer og inspirerer dig selv til at opnå succes i dit projekt, så du forbliver engageret nok til at stole på din egen intuition, når du skal se din største frygt i øjenene.

Den frygt du har påtaget dig for at kunne opnå din indre ro og som kræver, at du forbliver et med din animalske natur. En natur som ikke kan gennemføres af dit ego og derfor er nødt til at renses ud af din personlighed, hvis du skal kunne bruge dine følelser, som en energikilde til fremdrift. Hvis du fortsat ignorerer dine følelser tillader dit ego aldrig at du leder dine følelser i en bestemt retning, derfor er du nødt til ikke at afvise sider af dig selv, hvis du skal lære dig selv at kende, samt overvinde den afsky du føler overfor dig selv.

Når din menneskelige bevidsthed genkender og accepterer sig selv og sin natur, frisætter og transformerer den din instinktmæssige side. En frisættelse der kræver en tæt forbindelse mellem din personlighed og sjæl, hvis den indadvendte feminine kraft sammen med den udadvendte maskuline kraft skal manifestere sig i Universets grundlæggende principper for energi.

 

Danish DA English EN German DE Italian IT Spanish ES