I når jeres ønsker og drømme gennem udholdenhed og beslutsomhed. Når I er i drift eller er flittige indikerer I, at I er seriøse og til at stole på når det gælder opgaver, og det at bevæge jer fremad. I bygger en ny verden til jer selv med færre forhindringer og blokeringer, som skal hjælpe jer frem mod en færdigbehandling af jer selv, så I kan få magten over jeres følelser tilbage. 

Følelser der gør at I kan opnå autoriteten i jeres eget liv uden nødvendig indblanding fra personer i jeres ydre liv. I skaber orden i de tanker og energier, som I senere skal læne jer op af i jeres ønske om stabilitet og sikkerhed. I forlader nu Krebsens tegn og det er blevet tid til at føle hvem I er. I er nu sat under Guddommelig styring og må ofre noget for den position I har sat jer selv i.

En position der betyder at verden omkring jer står i brand. I er underlagt de love og regler i overfor mig har svoret at overholde og håndhæve. Jeg er jeres fader og vil vise jer hvordan verden ser ud når I hæver jer over naturens luner. Derfor træder I nu ind i den solrige verden, som er karakteriseret ved direkte oplevelser og ren viden, som skal sætte jer i forbindelse med jeres dybeste natur. Der hvor I har mulighed for at overvinde mørket i jer selv.

Det mørke der afholder jer fra at være gavmilde, omsorgsfulde og kærlige overfor hinanden og andre levende væsener, fordi I har tabt jeres naturlige selv og stadig mangler at genopdage den indre harmoni I følte som børn. Inden jeres modsætninger skabte disse splittelser inden i jer, som gør det svært for jer igen, at skabe kontakt til jeres indre barn. I er ikke selv-bevidste, men bange for at række ud i frygt for at blive afvist.

Afvisningen bor i jeres ego, men om lidt når solen går i Løvens tegn kan I vende jer indad og genfinde jeres tabte barn, så I ikke længere oplever at blive ført bort af jeres ubevidste-selv. Der vil ske en sammensmeltning af jeres personlighed og sjæl, som vil afslører forbindelsen til jeres indre natur.

En natur der repræsenterer de af jeres følelsesmæssige vanskeligheder, som har givet jer et svigt og har medført en sorg eller smerte i jeres hjerter, hvilket kræver en oprydning i jeres hjerter, hvis den negative energi og tænkning skal slippes, så I kan bringe mere ligevægt og balance ind i jeres liv. På denne måde kan I forholde jer til jeres problemer på en ligefrem og fornuftig måde. 

Når I bruger jeres fornuft viser I, at I er indstillet på at give opmærksomhed til jer selv og jeres fysiske behov, hvilket kræves af  jeres krop, hvis den skal give jer lykke, fredfyldthed og kærlighed. Altsammen en nødvendighed når I skal forlade mennesker eller situationer, fordi I ikke længere behøver dem i jeres liv. I skal påbegynde jeres søgen efter en højere mening, så I kan dirigerer jeres opmærksomhed mod nye horisonter af jer selv. Det er blevet tid til at afslutte og forlade jeres gamle adfærdsmønstre, så I kan slippe fortiden og respektere jeres grænser.

Grænser som kalder på struktur, retning og disciplin i jeres liv når det gælder jeres fremtid. Sammen skal I nu dele stemningen af kærlighed og glæde i form af overflod, hvad angår kommunikation og samhørighed på et højt spirituelt plan. I skal nu finde en som I kan dele jeres inderste tanker og følelser med, en person som kender til kærligheds, påskønnelses og positive følelser, hvad angår det at trøste eller motivere.

Når det er følelser der skal kommunikeres griber naturen til, for at tvinge jer til at yde jeres bedste. I kan blive tvunget til at udforske andre dele af jeres psyke for på denne måde at tvinge jer til, at lære noget om den situation I befinder jer i. Når I er låst fast i hjælpeløshed eller ensomhed prøves i gennem udholdenhed, ved at presse jer til, at finde et nyt centrum i jer selv. 

Et centrum som indtil nu har været skjult, fordi det kræver offervilje og mod at gennemleve disse perioder af jeres tilværelse. I befinder jer lige nu mellem to verdener og må ofre og forstå jeres tidligere måder at forstå og handle på, hvis I skal kunne gøre andet end at bede og vente. Ydmyghed er hvad der kræves, hvis I skal have mulighed for at udforske det skjulte indre liv, som kun kan opleves med jeres hjerte og sjæl. 

Hjertet og sjælen er de eneste som kan skabe kontakt til den Himmelske magt og via dit højere selv kan ånden genoplives. Ånden samarbejder med din skæbne, så du kan blive befriet fra den og opleve forbindelsen til treenigheden. 

 

Danish DA English EN German DE Italian IT Spanish ES