Fordelen ved et forløb som dette er, at din intuition undervejs vil give dig en brugbar vejledning til, hvordan du lytter til din indre stemme. Så du bliver klar til, at gå efter det du ønsker dig, ud fra de muligheder du har. Når du går efter dine ønsker bliver du vejledt i betydningen af dine overbevisninger, med det formål, at finde meningen med dit liv. Der hvor tingene ikke længere flytter sig og du derfor er nødt til at tænke ud af boksen, så du kan gøre det, du siger at du gør. En beslutsomhed der kan hjælpe dig til, at du ikke længere føler usikkerhed omkring din egen situation, fordi du nu har hvad der kræves af dig.

Hvad der kræves af dig er, at du træder ud af din komfortzone og bliver du parat til den opgave der skal til for, at give dig din personlige – og karrieremæssige forfremmelse. Så du kan blive et fyrtårn af inspiration for dem omkring dig. Dette forløb kan give dig beundringen af din egen personlighed tilbage, så du kan bruge drivkraften der, hvor du tidligere har haft blokeringer. Fremadrettet kan din frigjorte energi hjælpe dig med, at træffe nye beslutninger, fordi din opvågning har gjort dig sand overfor dig selv.
Derfor vil din oplevelse være at:

 

 • Du oplever at få mere energi.
 • Du oplever frihed til at være den du er.
 • Du oplever en større selvrespekt.
 • Du oplever stærkere personlige grænser.
 • Du oplever at integrere noget nyt.
 • Du oplever en tydelighed i din kommunikation.

TEST DIG SELV I FORDELEN VED AT FORSTÅ DINE FØLELSER:
Markér de udsagn, der passer på dig.

1.FORDELEN VED AT FORSTÅ DINE FØLELSER ER:
Du siger din mening, hvis du føler dig bundet på hænder og fødder.
Fordi du befrier dig selv fra illusionen om, at være fanget.
Måden du har brugt: Ærlighed overfor dig selv.

2.FORDELEN VED ÆRLIGHED OVERFOR DIG SELV ER:
Du rydder ud i dine kommunikationsvanskeligheder.
Fordi du forbliver ærlig overfor dig selv.
Måden du har brugt: F
ællesskaber og relationer.

3.FORDELEN VED FÆLLESSKAB OG RELATIONER ER:
Du udvikler dine følelser for at trives.
Fordi du stoler på dig selv følelsesmæssigt.
Måden du har brugt: Dig selv.

4.FORDELEN VED AT TAGE VARE PÅ DIG SELV ER:
Du konfronterer situationen direkte.
Fordi du undersøger tingenes tilstand.
Måden du har brugt: Følelsen af håbløshed.

5. FORDELEN VED AT HÅNDTERE FØLELSEN AF HÅBLØSHED ER:
Du oplever ikke følelsen af frygt og/eller angst med virkeligheden.
Fordi du håndterer dine konflikter.
Måden du har brugt: Erkendelse gennem indsigter.

6.FORDELEN VED ERKENDELSER OG INDSIGTER ER:
Du bruger det til at realisere dig selv.
Fordi du skaber mere respekt og forståelse omkring dig selv.
Måden du har brugt: Uafhængighed af andres vilje og mening.

7.FORDELEN VED UAFHÆNGIG AF ANDRES VILJE OG MENING ER:
Du står fast.
Fordi du fremsiger dine ønsker, som et tegn på opvågning.
Måden du har brugt: Forbindelse til dig selv.

8.FORDELEN VED AT FORBINDE DIG SELV ER:
Du ved hvad du stiller op med dig selv.
Fordi du ikke føler dig magtesløs i din selvudfoldelse.
Måden du har brugt: Ansvar for din situationen.

9.FORDELEN VED ANSVAR FOR SITUATIONEN ER:
Du overanalyserer ikke længere.
Fordi du husker dig selv. 
Måden du har brugt: Forbindelse til din krop.

10.FORDELEN VED FORBINDELSE TIL DIN KROP ER:
Du gennemskuer dine projektioner.
Fordi dine personlige sider er løsnes op.
Måden du har brugt: Fokus på det positive.

11.FORDELEN VED DET POSITIVE ER:
Du er ikke begrænset af din egen selvmedlidenhed.
Fordi du er taknemmelig.
Måden du har brugt: Spejlet dig i andre.

12.FORDELEN VED AT SPEJLE DIG I ANDRE ER:
Du ser ind bag facaden.
Fordi du forbinder din krop og ånd.
Måden du har brugt: Kontakt med dig selv.

13.FORDELEN VED KONTAKT MED DIG SELV ER:
Du kræver en beslutning af dig selv.
Fordi du besejre ting i din ydre verden.
Måden du har brugt: Fået dine følelser til at smelte sammen.

14.FORDELEN VED AT DINE FØLELSER SMELTER SAMMEN ER:
Du identificerer dig ikke med dit ego.
Fordi du har den selverkendelsesproces, det er at overgå egoet.
Måden du har brugt: Trukket dine projektioner hjem.

15.FORDELEN VED AT TRÆKKE DINE PROJEKTIONER HJEM ER:
Du slipper de mennesker, der tidligere manglede indsigt og forståelse.
Fordi du helbreder dig selv gennem smerten.
Måden du har brugt: Skabt balance og ligevægt i dit sind,

16.FORDELEN VED BALANCE OG LIGEVÆGT I DIT SIND ER:
Du udviser offervilje og mod.
Fordi du forstår dine tidligere handlemåder.
Måden du har brugt: Ledt din personlighed i en anden retning.

17.FORDELEN VED AT LEDE DIN PERSONLIGHED I EN ANDEN RETNING ER:
Du opnår et godt helbred.
Fordi du manifesterer dine drømme og potentialer.
Måden du har brugt: Åbenhed og berigelse af dig selv og dit liv.

HAR DU NOGENSINDE VÆRET SÅ OVERVÆLDET AF DINE FØLELSER,
AT DU TROEDE DE ALDRIG VILLE GÅ VÆK?
HVIS DETTE ER TILFÆLDET SÅ MANGLER DU HJÆLP TIL,
AT AFKODE OG BEARBEJDE DINE FØLELSER.

Nedenstående 13 udsagn er udtryk for et usundt følelses mønster.
Markér de udsagn, som passer ind i dine nuværende mønstre.

 

 • Du har lært at kommunikere dine følelser på måder,
  der er svære for dig at sætte dig i forbindelse med?
 • Du har lært at kommunikere dine følelser på måder,
  der er svære at identificere dig med ud fra dit ego?
 • Du har lært at kommunikere dine følelser på måder,
  der gør det svært at komme i “bevidst kontakt” med dig selv?
 • Du har lært at kommunikere dine følelser på måder,
  der gør det svært at starte din egen selverkendelsesproces?
 • Du har lært at kommunikere dine følelser på måder,
  der gør det svært at tale om dit indre barn?
 • Du har lært at kommunikere dine følelser på måder,
  der gør det svært at bearbejde følelsesmæssige sider af dig selv?
 • Du har lært at kommunikere dine følelser på måder,
  der gør det svært at bringe ligevægt og balance ind i dit sind?
 • Du har lært at kommunikere dine følelser på måder,
  der gør det svært at dukke frem som en “nyfødt” af dig selv?
 • Du har lært at kommunikere dine følelser på måder,
  der gør det svært at udforske dit indre?
 • Du har lært at kommunikere dine følelser på måder,
  der gør det svært at lede dit begær i en bestemt retning af dig selv?
 • Du har lært at kommunikere dine følelser på måder,
  der gør det svært ikke at blive hjemsøgt af diverse sygdomme hos dig selv?
 • Du har lært at kommunikere dine følelser på måder,
  der gør det svært for din menneskelige bevidsthed at forstå?
 • Du har lært at kommunikere dine følelser på måder,
  der kan være svære, at føre til en berigelse af dig selv?

HVIS DU KAN NIKKE GENKENDENDE TIL OVENSTÅENDE
HAR DU NU MULIGHEDEN FOR AT LÆRE EN NY MÅDE,
AT RYDDE OP I DINE KOMMUNIKATIONSVANSKELIGHEDER PÅ,
SÅ DU KAN FORBLIVE ÆRLIG OVERFOR DIG SELV.

Nedenstående 13 udsagn er et udtryk for et sundt følelses mønster.
Markér de udsagn, der passer ind i dine fremtidige ønsker.

 • Du ønsker at kommunikere dine følelser på måder,
  der sætter dig i forbindelse med dig selv?
 • Du ønsker at kommunikere dine følelser på måder,
  der ikke er ud fra dit ego?
 • Du ønsker at kommunikere dine følelser på måder,
  der giver dig “bevidst kontakt” med dig selv?
 • Du ønsker at kommunikere dine følelser på måder,
  der starter ud fra din egen selverkendelsesproces?
 • Du ønsker at kommunikere dine følelser på måder,
  der tager udgangspunkt i dit “indre barn”?
 • Du ønsker at kommunikere dine følelser på måder,
  der bearbejder ud fra følelsesmæssige steder i dig selv?
 • Du ønsker at kommunikere dine følelser på måder,
  der bringer ligevægt og balance i dig selv.
 • Du ønsker at kommunikere dine følelser på måder,
  der gør at du kan dukke frem som en “nyfødt” i dig selv?
 • Du ønsker at kommunikere dine følelser på måder,
  der kan udforske dit indre sind?
 • Du ønsker at kommunikere dine følelser på måder,
  der kan lede dit begær i en bestemt retning af dig selv?
 • Du ønsker at kommunikere dine følelser på måder,
  der gør at du ikke bliver hjemsøgt af diverse sygdomme i dig selv?
 • Du ønsker at kommunikere dine følelser på måder,
  der kan være svære for den menneskelige bevidsthed at forstå?
 • Du ønsker at kommunikere dine følelser på måder,
  der kan skabe en berigelse af dig selv?

JEG GARANTERER DIG, AT DU EFTER DETTE FORLØB KOMMER TIL,
AT SIDDE TILBAGE MED DEN BRUGBARE VIDEN,
SOM DU SKAL BRUGE TIL AT DANNE DINE RELATIONER MED.
ALT SAMMEN UD FRA EN NY GRUND ENERGI I DIG SELV,
SOM KAN RYKKE DIG FRA 0-100, HVIS DU ØNSKER DET?

Hvis du IKKE ønsker hjælp i et af de 13 ovenstående udsagn
skal du helt klart bruge dine penge og ressourcer på noget andet.

Hvis du derimod ØNSKER hjælp i et eller flere af ovenstående udsagn,
er den gode nyhed at det kan læres ved hjælp af træning og øvelser.
Men først skal du lære:

 • Hvordan du kan transformerer dine følelser til noget brugbart for dig selv.
 • Hvordan de 13 mestringsstrategier ruster dig til at stå overfor følelsesmæssige situationer i dit liv.
 • Hvordan forståelsen af hvem du er, får dine følelser til at arbejde for dig i stedet for omvendt.
 • Hvordan dine følelser bliver dit kraftigste og stærkeste værktøj i arbejdet med dig selv.
 • Hvordan du kan skabe et fredfyldt og lykkeligt liv, hvis du har problemer med dit liv.

Den coaching jeg yder, skal få dig til at sige det højt, du har pakket ned og stillet væk undervejs i dit forløb. Filosofien bag er, at det der er kommet på lager, hober sig op og kan mærkes i form af træthed, tunghed og utilfredshed. Hvis der skal blive mere plads på dit lager kræver det af din energi, at du ikke længere pakker ting væk.

De ting du har pakket væk er din personlige historie, som du skal være med til at rydde op i, hvis du skal opleve en glæde og et mod til, at se tingene fra en anderledes vinkel. Du skal arbejde ud fra overbevisninger overfor alt, hvad der skaber lighed og ligevægt mellem dine modsatrettede energier. Alt sammen noget der kræver handling i din ydre verden.

En verden hvor du skal lytte til den indre vejledning, som kan bringe dig nærmere de genforeninger, der tynger dig og som kræver en række besværlige ting af dig. Dine følelser og manglende vilje skal få dig at se sandheden, så du ikke længere blokerer for kærligheden i dit følelsesliv, hvis du skal gøre brug af din sårbarhed.

En sårbarhed som normalt gør dig hård og tapper dig for energi i kampen om, at opnå et forhold til familien eller det, at skabe en familie. Alt sammen endnu et skridt på den udviklingsvej, som skal lære dig at være omsorgsfuld overfor dig selv. Når du har lært dette på trods af dine omstændigheder, kan du se meningen med dit liv.

Kurset her er bygget op i 3 moduler, hvoraf dette er nr. 3. Du kan vælge at tage kurserne hver for sig eller du kan vælge at tage dem som en pakke af 3, hvilket er anbefalelsesværdigt. Forløbet kommer til at køre over flere gange, hvor du kan hoppe af og på efter behov, hvis du ikke ønsker at købe eller tage alle 3 kurser på en gang.

Kurset er online og foregår via ZOOM og du modtager et link med en invitation til gruppen
når du har betalt. Kurset koster 795 Kr for et enkelt kursus,
men hvis du vælger at købe alle 3 kurser på en gang får du hvert enkelt kursus for 695 Kr.
En rabat, som er betinget af, at du køber alle 3 kurser samlet på en gang.

Du sparer altså 300 Kr lige ned i lommen.
Beløbet skal overføres via MobilePay 58988 eller betales her.
Tilmelding er først bindende når beløbet er modtaget.
Husk navn og e-mail adresse ved tilmelding.
Max 3 deltagere på hvert hold.
Vi tager udgangspunkt i min bog, følelser vejen til sundhed og indre succes,
som kan tilkøbes for 129 Kr + porto.

 

 • Modul 1 – starter Lørdag d.21/11-20 mellem kl.10.00-15.00
 • Modul 2 – starter Lørdag d.28/11-20 mellem kl.10.00-15.00
 • Modul 3 – starter Lørdag d.5/12-20  mellem kl.10.00-15.00

 

Tidspunktet varierer alt efter antal deltagere.

Tidligere deltagere siger:

 • Det har givet mig et kærligt skub, som har gjort at jeg endelig blev i stand til at flytte mig og
  komme hjem i mig selv.
 • Gennem arbejdet med skygger og følelser har jeg lært at se mig selv som jeg er, og ikke
  mindst at stå ved mig selv som jeg er.
 • Jeg har arbejdet med selvudvikling og gået i masser af god terapi i over 20 år, men aldrig
  følt så stor og effektiv hjælp som jeg har fået ved dette kursus.
 • Jeanette er magisk i og med at hun er i direkte kontakt med “KILDEN” og jeg er ikke i tvivl
  om at hun har hele universet bag sig som sine hjælpere, der også går ind og skubber på
  processen.
 • Man føler sig i fuldkommen trygge hænder sammen med hende.
 • Jeg føler mig transformeret og er så glad for at jeg har fået øje på de mange skyggesider af
  mig selv – især de lyse skygger, mine stærke sider, som jeg altid har haft svært ved at
  acceptere var en del af mig.
 • Jeg har fået fat i mit LYS! Min kreativitet, mine guddommelige evner og har fået endnu et
  skub i min proces, hvor jeg er ved at lære at elske mig selv.
 • Efter Jeg har taget dette kursus er det ikke længere muligt at pege fingre ad andre da jeg
  har fået øje på at jeg selv rummer de sider, jeg ikke bryder mig om ved andre og har fået et
  mere kærligt perspektiv på alle mennesker.
 • Gør dig selv den tjeneste at tage dette kursus! Hvis du er klar på virkelig at ville flytte dig og
  gå ind i processen med alt hvad det indebærer, så vil kurset forandre dig for altid! ❤️

TILMELDING SKAL SKE HER: mail@jbmagikeren.com   

 

close

Tilmeld dig mit nyhedsbrev

HUSK - Tjek din indbakke eller spam mappe for at bekræfte din tilmelding.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev accepterer du automatisk vores cookie og privatlivspolitik

Danish DA English EN German DE Italian IT Spanish ES