Hvis du har behov for at undslippe, snyde eller bedrage dig selv i stedet for at konfrontere situationen direkte, ser du kun de store forhindringer, der ligger i vejen for at du kan udføre dit arbejde med dig selv. Du risikere at blive ramt, ved at nogen finder dit ømmeste punkt, så du kan vågne op og erkende hvordan du i virkeligheden spænder ben for dig selv. 

Når du spænder ben for dig selv får du øje på de områder af dit liv, hvor du ubevidst saboterer eller lyver for dig selv. Du kan komme ud for oplevelser som ligger udenfor din vilje, om spørgsmålet i forhold til skæbne og din frie vilje. Når du sidder fast i din personlighed er det fordi du skal bevæge dig hen imod din egen bevidsthed på en anderledes måde.

En anderledes bevidsthed befrier de energier, som gør at du stadig hænger fast i en cirkelbevægelse. Du har en Guddommelig magt der skal bruges, som modstykke til din skyggeside, men den kræver at du forholder dig til den du virkelig er, hvis du skal befri den skæbne alle får. Du må hæve dig over det at være et jordisk væsen. (Menneske)

At være et jordisk væsen (menneske) kræver at du undgår at blive et offer for din egen tilfangetaget energi, som ellers vil føre til stagnation. Hvis du bevæger dig i arbejdet med de individuelle universelle love, skal du bevæge dig fra det yderste af dig selv og arbejde dig ind efter. Ellers finder du aldrig kimen til din egen modsætning.

Den modsætning som skal få din fortid til at smelte sammen med din fremtid. Et centrum af dig selv som ikke længere deler dig op i flere stykker, men befrier dig fra din afhængighed af andre mennesker, og gør at du kan etablerer dig selv på rejsen mod din indre bevidsthed. Hvis du ikke længere ønsker at føle dig fremmedgjort fra din egen identitet skal du bruge meditationen, som en vej ind til dig selv.

Vejen indtil dig selv via meditation vil tvinge dig til at standse op og betragte den skæbne der har ramt dig. Fordi du skal bygge en bro til dit eget ubevidste. Så du igen kan bevæge dig ind mod kernen af dit eget centrum og her få afklaret hvem du er, hvilket kræves hvis du skal vækkes til en ny handling uden at flygte fra din skæbne. Du nødt til at forandre din synsvinkel.

En synsvinkel som har ført dig bag lyset ved hjælp af din egen lineære tænkning, fordi du troede at du ikke havde mulighed for, at ændre dit liv i en retning som vil give dig succes, frihed og uafhængighed. Hvis du skal være tilfreds med det du har opnået skal dine afgørelser kommer fra hjertet og intellektet i forening. En fuldbyrdelse som skaber harmoni med dig selv, fordi du er styret af din intuition og tålmodighed med dig selv.

En tålmodighed som gør dig optimistisk, udadvendt og fuld af energi, parat til at overtage organiseringen af dit liv. Så du ikke længere betragter dit liv, men mestre den selverkendelse, som de store fremskridt giver dig i arbejdet med dig selv. Og som kræver at du forstår og respekterer ønsker der har med din egen selvopdagelse proces at gøre.

En proces som betyder at du nu er tvunget til at forlade situationer eller mennesker i dit liv, hvis du ønsker at noget skal nærme sig sin slutning. Lad det gamle dø og gå på jagt efter et nyt liv, som vil dirigere din opmærksomhed mod dit eget højere selv. Hvis du ønsker at påbegynde en søgen efter en højere mening med dit liv har du nu mulighed for at genvinde din balance og frigøre dig.

Frigøre dig fra fortiden og respektere dine egne grænser når det gælder struktur, disciplin og retning på dit liv. Hvis du giver slip nu føres du derhen, hvor din intuition leder dig. Du har alle muligheder for at blive frigjort fra mørket i form af de tanker, følelser eller fysiske forhold som stadig mangler at blive bragt til ophør.

Et ophør der vil kalde dig til at træde ind i en ny og hidtil ukendt dimension af opmærksomhed fra dig selv, som tidligere har været skjult og begravet. Fordi du har skulle lære fra de personer du har omgivet dig med. De er forbundet med dig udelukkende fordi der ligger nogle traumatiske oplevelser til grund herfor.

Du har skulle lære kunsten at tilgive dig selv, fordi du ellers ikke er eller har været i stand til at tilgive de andre. Din skyggeside er et livslangt projekt, som du skal integrere, hvis du igen skal erkende at du inderst inde er lys og kærlighed. Du fornemmer, tænker og føler via din intuition, så du kan opfatte og håndtere din egen virkelighed som den er for igen at vende genfødt tilbage til livet.

 

 

 

Danish DA English EN German DE Italian IT Spanish ES