Jeres opgave er at bryde ud af følelsernes fangenskab og besejre de ting i den ydre verden som er et symbol for jeres indre. Det erfaringsgrundlag I har med, duer ikke længere det er jeres nye erfaringer, som skal blive til indsigt og visdom i jeres rejse hen imod selvudvikling. 

På jeres rejse hen i mod selvudvikling skal I bruge jeres inspiration, når I skal finde tilbage til jer selv. Rejsen starter med prøvelser og konfrontationer, som skal gøre jer et helt livs erfaring rigere. I skal bruge denne erfaring når I skal udforske jeres muligheder og begrænsninger.

Muligheder opstår når I tager imod de udfordringer fra jeres omgivelser, som udsætter jer for den risiko det er at miste orienteringen – så I kan finde ud af hvem I egentlig er. Og på denne måde få kontrol over fornuften og følelserne, så I kan komme i balance med jer selv.

Balance kræves hvis I skal sætte jeres personlige skæbne i forbindelse med jeres dybere selv, som kan manifestere sig via jeres menneskelige ånd. Et symbol for at himmel og jord er forbundet via naturens og livets kredsløb. Et symbol på den genopstandelse der er jeres fremtidige mål

Et mål I kan vælge, hvis I slipper den tilstand af oppustet ego, som I allerede identificerer jer med. Og som kræver total ophør, hvis I skal dykke ned i det ubevidstes enorme hav, der sjældent fremstilles med positive sider. I skal nu omsætte jeres rejse til handling.

For at omsætte rejsen til handling på det ydre plan, som er nødvendig for dens opfyldelse, kan I nu med fordel begynde på nye begyndelser. Det er et godt tidspunkt at begynde nye venskaber, hvad angår følelser og forhold til andre mennesker, da I lige nu er åbne og modtagelige for nye håb.

Håb som symboliserer overflod, hvis I holder fast i de spirituelle værdier, som giver jer næring. En periode hvor potentialer og muligheder for nye projekter kan opstå, som starten på en dyb kærlighed til jer selv. Hvor I vil have let ved at kommunikere jeres følelser.

Følelser der gør at I ville kunne befri jer selv, hvis I har nogle modstridende følelser I ikke vil se i øjnene. Måske I foretrækker illusionen af jer selv som den gode, og mangler at rette jeres energi mod jer selv og jeres egne skyggesider.

Måske I holder jeres skyggesider fanget, fordi I mangler at se tingene fra en lidt anden synsvinkel end I er vant til. Hvis I skal genskabe jeres egen åndelighed er I nødt til at oplyse og rense jer selv, så I ikke længere bliver et symbol for den der sætter tingene på spidsen.

Når I sætter tingene på spidsen er det fordi jeres ego – bevidsthed ikke tillader egoet, at overskride sig selv. Det er kun gennem selvindsigt, at I kan manifestere den drift der øger jeres bevidsthed til jeres centrale selv. Og som gør at I kan komme i harmoni med jeres følelser uden at blive et offer.

Et offer hvad angår spørgsmålet om penge, uddannelse, karriere, bolig eller jeres helbred. Hvis I skal bruge disse nyheder skal I beslutte, hvad det er I vil, hvis I skal opnå jeres muligheder for succes og glæde. Jeres projekt kræver næring og energi, hvis I skal opnå nye aspekter af jer selv.

Aspekter som kræver, at I begynder at tage denne nye begyndelse alvorligt, hvis I skal drage fordel af de muligheder, som er på vej ind i verden. I skal bruge sund fornuft og ansvar, hvis I skal opnå jeres ønsker og drømme så I kan afslutte det I har startet.

Hvis I skal afslutte det I har startet har I alle en opgave i den kommende tid, som kræver fokus og praktisk tænkning, så I kan bevæge jer fremad med færre forhindringer og blokeringer. Jeres søgen og stræben bør gå efter at bygge en ny verden til jeres selv.

Et selv som er fuld af overflod og evner for flid når det gælder jordiske værdier, som fremskridt, ansvar, tålmodighed, vedholdenhed og færdigbehandling af det I har startet. En kulminationen på den lange rejse I længe har været i gang med og som gør at I alle kan nå et stort skridt videre.

Et skridt hen imod at flytte fokus fra personligheden til sjælen – den I er når der er samspil mellem det bevidste og det ubevidste i jer selv. Et rum hvor jeres selv, centrum for jeres psykiske helhed stiger op fra jeres indre natur og et nyt fuldbyrdet væsen bevæger sig ind i en ny verden.

En verden præget af en dybdegående og permanent forandring, som udvider jeres personlighed ved genskabelse af evighedens synsvinkel. Jeres lys bliver en evigt tilstedeværende realitet.

 

Danish DA English EN German DE Italian IT Spanish ES