Hvis I ikke skal give op og lide nederlag undervejs, er i nødt til at imødegå den nødvendige handling, som kræves af jer i denne tid. Dette er fortsat situationen I ville ønske aldrig var opstået. Disse alvorlige tider repræsenterer en opfordring til at imødegå de begrænsninger, I har netop nu. Hvis I skal besejre situationen af nye Corona udbrud er der behov for, at I beskytter jer selv og anerkender det, som danner rammen for jeres nuværende situation. Kampen er endnu ikke vundet og I må forholde jer til realiteterne i situationen, så konstruktivt det er jer muligt, hvis I vil forbedre jeres situation.

Situationen kræver mere end nogensinde før, at I drager omsorg for jeres krop og dens behov på en fornuftigt måde, hvis jeres krop fortsat skal støtte og værne jer mod de kommende udbrud af Corona Virus. I skal være indstillet på at arbejde hårdt, hvis I skal blive ved at lægge de kommende forhindringer bag jer. Situationen kræver at I har opmærksomhed på jer selv og jeres fysiske behov, hvis I fortsat ønsker at værdsætte jer selv, så jeres krop kan give jer livskraft og ikke blive jeres byrde. Måske I allerede nu fornemmer besværet med omstændighederne, som de er her og nu.

Omstændighederne gør at I allerede nu kan føle jer overbebyrdet, overbelastet, isoleret, depressive, syge og begrænset i jeres impuls efter at komme ud og blive fri af jeres forhindringer. Det er blevet tid til at få skabt orden i kaos, så I kan begynde at tage ansvar for eget liv. Et liv underlagt mig som (Gud.) En Gud som skaber orden i jeres tanker, og som I kan læne jer op af i ønsket om stabilitet og sikkerhed. Men desværre tyder jeres holdning på at kampen endnu ikke er overstået, da virus stadig springer op ved mindste tegn på en konflikt.

Konflikter som disse giver jer tid til at føle hvem I er. Når I tror, at I er stive og urørlige må I engang engang sættes under Guddommelig styring. En anden mulighed er at I overholder og håndhæver de love og regler, som I alle er underlagt af naturen i dette her tilfælde mig som (Gud.) I vil kunne vandre over broen og ind i fremtiden, hvis I lærer af den nuværende situation og jeres problemer. Skal være håb for fremtiden, er det nu I skal gøre jer klar til nye forandringer og muligheder, hvis I stadig ønsker at træde ud i livet uden at blive mentalt overbelastet.

Hvis I ikke skal blive mentalt og fysisk overbelastet skal I tænke og handle klogt for at kunne håndtere den kommende situation, som I kommer til at stå overfor. I skal samle jeres hænder i bøn indtil I finder en vej fremad. I har et voksende behov for at se jeres verden gennem større spirituelle briller, så I kan fokusere på flere gavnlige spirituelle værdier, indtil problemernes tid er ovre. I skal dirigere jeres tanker, følelser og krop i en tilstand præget af meditation og være opmærksom på de muligheder der kommer fra hjertet, som tegn på konfliktløsning.

Konfliktløsninger som gør det mulig at opnå den forandring I har brug for, hvis jeg (Gud) igen skal udgyde mine velsignelser over verden.
I skal i forbindelse med jeres dybeste natur for at opleve de sammenhænge, som giver løsningen på alle jeres problemer. Den centrale styrende kraft i jer som mennesker, er at være kærlige stemte og række ud efter jer selv, hinanden og hele naturen. Hvis I vil undgå en indre tilstand af fremmedgørelse, skal I genoptage forbindelsen til jeres forsømte selv, og på denne måde helbrede den indre tilstand fra jeres ubevidste natur.

Jeres ubevidste natur kan ændre forholdet til den ydre verden. Hvis I alle gør en forskel på planeten ved at sende blide bølger til alle folkeslag, spreder det sig som en del af en større enhed, der signalerer afslutningen på en udviklingsfase og begyndelsen på en ny. Hvis det skal lykkes at se verden i et større spirituelt lys, skal I videregive den viden I er i besiddelse af, I stedet for at reagerer eller dømme jeres medmennesker på jeres lighedspunkter.

Jeres lighedspunkter er, at I alle besidder herredømmet over de tre verdener (krop, sjæl, ånd.) Porten til en verden af en større bevidsthed – skabes via forbindelsen til mig (Gud) og det Guddommelige. Jeg (Gud) fortolker den åndelige lov og er hævet over jer som menneskehed.
I bærer hver især en del af mig (Gud) i jer hver især og mærker derfor længslen efter en dybere mening med livet. Jeg (Gud) udgør broen mellem mennesket og det Guddommelige. Jeg (Gud) forbinder os i ånden og giver jer den indre styrke og tro, som kræves hvis I skal opnå dyb åndelig lidenskab, som en tilstedeværelse i jeres indre dynamiske natur.

Jeres indre natur samler jeres styrke når I møder vanskeligheder på jeres vej. I har evnen til at udfolde ubevidste styrker på trods af svære omstændigheder. Måske I har mistet et menneske i jeres omgangskreds, som får jer til at bevæge jer væk eller lægge afstand til det I har oplevet af sorg over fortiden. Opgaven består i at genvinde jeres mentale og fysiske styrke ved hjælp af jeres spirituelle hjælpere. Jeres skytsengle lærer jer, hvordan I affinder jer med situationen og jeres skæbne.

Jeres skæbne kan blive løsningen på et problem, et skridt hen imod andre tankeformer, som skal samles til en helhed. Når I betræder nye holistiske måder i jeres udtryk, har I adgang til den indre visdom, der gør at I kan modstå alle verdens trængsler. Men først skal I lære at trække projektionen hjem og afstå fra fristelsen til hævn. Alle fremtrædelsesformer er underlagt min (Gud) himmelske ånd og kan hentes ned på jorden ved hjælp af jeres Guddommelige skaberkraft og på denne måde frembringe et fantastisk under.

Guddommelig skaberkraft giver jer adgang til den viden, der ligger bag livet. Den ekstra dimension som også repræsenterer livets slutning og dens begyndelse. Hvis I kan sætte den selverkendelsesproces i gang, som symboliserer alle jeres fremtrædelsesformer, ved I præcist hvad I skal gøre. I skal nu sætte jer i forbindelse med de elementer, der skaber harmoni i jeres tilstand af ydre hændelser, hvis I skal undgå de udbrud der er i jeres hverdag lige nu

En hverdag hvor fremskridtene sker langsomt uden muligheden for endnu engang at kunne bevæge jer. I skal bygge en ny verden til jeres selv, som ikke kun har fokus på de jordiske værdier. I skal lære at have fokus på helheden og på ny lærdom, hvis jeres indsats ikke skal være forgæves. I skal forpligte jer til at opøve nye færdigheder, som består af omtanke, hvis I ønsker at nå vejen til målet. I kan ikke længere slippe væk fra tingenes tilstand, da situationen fortsat er farlig for jer.

Det farlige her består i, ikke at lægge jeres illusioner fra jer. I skal begynde at arbejde med årsagen til jeres bekymringer og de negative tanker. I skal finde jeres ømmeste sted og vågne op for at erkende, hvordan I i virkeligheden spænder ben for jer selv. Først når I får øje på de steder hvor I lyver eller saboterer tingene for jer selv, kan I vende jeres negative forventninger til noget positivt og på denne måde konfronteres med virkeligheden, som den er.

Virkeligheden er at I kan skabe jeres egen uafhængighed og på denne måde blive fri af jeres karma. Hvis I arbejder hårdt vil jeres præstationer give jer ro i tankerne, så jeres afgørelser kan komme fra hjertet og på denne måde skabe sikkerhed i alle livssituationer fremover. I vil herefter blive i stand til at nyde jeres eget selskab og have modet til at se jeres største frygt i øjnene, så I undgår at blive revet med af jeres lidenskaber, hvilket tilfredsstiller mig (Gud) da jeres indre søgen ikke kan gennemføres af egoet.

Egoet er personlighedens lydige redskab, som ikke tillader den indre lidenskab at komme frem. Derfor skal I bruge jeres følelser, som en energikilde til fremdrift, når I ønsker at komme i en bestemt retning. Den feminine side af jer har magten over følelserne, hvis I ignorerer denne konsekvens risikerer I ikke at blive parate til, at den menneskelige bevidsthed genkender og accepterer forbindelsen mellem personligheden og sjælen. I kommer til at kæmpe mod jeres eget ophav til alt liv i universet.

Jeg (Gud) som er jeres ophav til alt liv i universet, ønsker at I finder mod og styrke til, at frisætte og transformere jeres instinktmæssige side.
En side som kræver uskyldighed, hvis I skal overvinde jeres personlighed med jeres feminine kraft (følelserne.) I kan overvinde den maskuline kraft ( personligheden) med jeres følelser, som er i stand til at besejre enhver brutal kraft. Men det kræver en tæt forbindelse mellem jeres personlighed og sjæl, hvis I skal praktisere manifestationen af reglerne for genfødsel.

 

 

Danish DA English EN German DE Italian IT Spanish ES