Energien lige nu inviterer til fart og bevægelse. Hvis I vil opnå store fremskridt på kort tid er det nu I skal handle. Ingen har lovet jer at det skulle være nemt, men hvis I følger landskabet hvorigennem floden løber, oplever I en lethed, der giver jer energien til at handle på det, som er på vej til at ske.

Når I handler hurtigt overvinder I de forhindringer der står i vejen for jer rent praktisk og ikke kun i tanken. Jeres hurtighed kan gøre at I overvinder de af jeres forhindringer, som er årsagen til at I lader jer forsinke mentalt lige nu. Øjeblikket er kommet hvor jeres intentioner skal vise sig direkte i jeres tale.

Jeres tale bliver åben og klar, så misforståelser kan forhindres. I kommer til at trives ved at stå fast på jeres projekter og lader jer ikke længere forsinke på nogen måde. Det der tidligere har stået i vejen for jer er nu åbent og i bevægelse, fordi jeres aktiviteter har gjort, at I er på vej fremad i en opstart der giver løsninger og resultater til sidst.

Løsninger kommer til at symbolisere fornyelse i en uendelighed, hvis I har held med at handle hurtigt og kommunikere direkte. Resultatet kommer når I trygt tør fortælle andre hvem I er. På denne måde skaber I den ønskede forandring og får handlet på de af jeres problemer, som skyldes jeres manglende forening af de mandlige og de feminine kvaliteter.

Kvaliteter som I skal bruge når I står overfor at skulle vælge mellem store beslutninger, der kan ændre hele deres livsbane. Jeres liv kan ikke sættes i gang før I har mod til at gennemføre den opgave der kræver, at I bryder ud af følelsernes fangenskab, så I kan vække de instinkter, der er symbolet for jeres indre.

Jeres indre består af modsatrettede kræfter, som ønsker at I frigøre jer og træder ind i den verden, som kan blive til indsigt og visdom på sigt. Når I tør følge jeres egen vej, får I inspiration til hvilken retning I skal gå, hvis I ønsker at søge det guddommelige i jer selv på jeres vej mod selvudvikling.

Selvudviklingen slutter med at I finder værdien i den “utrygge” barndom, som I tidligt har forladt på grund af konfrontationer og mange prøvelser. Hvis I skal ende der hvor I er en hel del erfaring rigere, end der hvor I kom fra, så skal I være i stand til at fokusere på det hjerte, hvor I virkelig hører til.

I hører til i et centrum der danner et trygt rum. Og I kan via dette centrum lære om jeres engagement i andre ved at rumme de svingende følelser, der er forbundet med at lære om jer selv. Når jeres omgivelser tager imod udfordringen fra jer, erkender de samtidig den risiko, det er at blive tilintetgjort gennem oplevelsen.

Oplevelsen skal lære jer alle hvordan I forholder jer til jeres bevidste sind. I skal få jeres følelser og fornuft til at smelte sammen, så I kan få den stabilitet det kræver, hvis I skal i total balance med jeres psyke. Jeres dybere selv skal manifestere sig, hvis I skal sætte jeres personlige skæbne i forbindelse med en dybere mening.

Danish DA English EN German DE Italian IT Spanish ES