Livet føles ikke altid fantastisk med den familie I vælger jer. Men I kan opnå muligheden for succes med de forventninger I har omkring det, at være en familie, hvis I arbejder hårdt. I skal holde jeres tanker og ord så positive som det er jer muligt, hvis I skal mærke trivsel og fremgang hos jer selv og jeres familie.

Manglen på en familie kan få troen på det magiske frem i jer og hvis I er åbne for det, kommer hjælpen i form af nye ideer, som kan føre til overflod andre steder i jeres liv. Denne anerkendelse kan give jer store personlige tilfredsstillelser, fordi I endelig forstår jer selv via jeres relationer.

Jeres relationer er dem, som skal få jer til at kæmpe for det I tror på. Selvom I til hver en tid vil forsøge at forsvare jeres handlinger skyldes det altid en manglende selvtillid. En manglende egenskab som får jer til at holde på jeres overbevisninger når dem omkring jer holder på at deres overbevisninger er de rigtige.

For at få øje på de for jer rigtige overbevisninger skal I lægge mærke til hvad der foregår omkring jer. I skal kunne sige nej til andre, hvis I skal kunne passe på jer selv og dem I holder af. I lærer en hel del af de situationer, som omhandler jer selv, fordi I skal lære af disse udfordrende situationer.

Nogle gange er de udfordrende situationer en indre konflikt, som manifesterer sig med det formål, at hjælpe jer til at vokse. Andre gange manifesterer konflikten sig med det formål, at I skal gøre krav på jeres egen kraft i form af en beslutsomhed til, at være jeres egen talsmand/kvinde. I skal lære hvad der skal til for at samle dette puslespil.

Selvom I stadig ikke har alle brikkerne i puslespillet på plads kan I stadig finde metoder til, hvordan I hjælper jer selv med at finde kompromisser. I skal finde den løsning der er allermest fredelig for jer alle og I ved godt, at nogle af de konflikter og udfordringer I oplever er, afspejlinger af de kampe I har med jer selv.

De kampe I har med jer selv kræver at I træder et skridt tilbage, for at kunne se det store billede. Hvis I lytter omhyggeligt til de synspunkter I får via jeres guider og følger jeres egen anbefalinger, kommer I til at gøre tingene på en taktfuld måde. Jeres intentioner skal altid være positive og jeres etik af højeste kaliber.

Jeres etik bliver sat på en prøve når I kommer til at sammenligne jer selv med andre, hvilket skaber forvirring, fordi I ikke ser tingene som de i virkeligheden er. I føler ikke at I har nok at give og derfor modtager I det retur, som I sender ud. Når I anvender jeres ressourcer på en måde der bringer glæde bliver loven om tiltrækning ikke blokeret.

Blokeringer gælder alle dele af jeres liv. Det materielle må ikke have en større betydning end de gaver I ser i spejlet. Hvis I helt skæve af frygt giver for lidt af jer selv mister I kontrol på de områder af jer selv, hvor I giver for meget. Jeres evner til at udføre fremragende arbejde kræver, at I fortsat skaber en balance mellem arbejde og leg.

Jeres arbejde gør at I kan se muligheder i en fremtiden, der fører til en større lykke på mange måder. Og som samtidig sender jer færre bekymringer, hvis I ellers formår at holde de magiske kugler i luften. Og hvor det at jonglere med forskellige prioriteter samt opgaver giver jer opfyldelsen af alt det, I indtil nu kun har turde drømme om.

Drømme som kan være forbundet med store vanskeligheder, samt en del afvisninger fra jeres nærmeste. I kan have en oplevelse af kamp, modgang og det ikke at høre hjemme. I kan også føle jer som fremmede og undgå de oplyste vinduer, der forsøger at indikere når andre kommer for tæt. Det kan give en følelse af usikkerhed, bekymring og smerte.

Jeres bekymring og smerte afholder jer generelt fra at se efter en ændring, da I kun er fokuseret på at overleve. Følelsen af smerte er forbundet med et tab I oplever som, at være i en form for livsfare. I bliver nødt til at forholde jer til smerten, hvis I skal finde ud af hvad der ligger bag den.

Bag smerten ligger der ofte en tvivl som omhandler jeres egne evner til at håndtere jeres kommunikationsfærdigheder. Og tvivlen på hvordan I virker på andre. I skal forsøge, at videregive det overordnet formål med livet, hvis I skal være parate til at se jeres situation som den er. Så I kan skabe den transformation der er nødvendig.

En transformation som I skal bruge, hvis I skal kommunikere den følelse inden i jer, som skal befri jer. I skal se situationen som den er i stedet for hele tiden at være i fortiden eller fremtiden. Også selvom svære vilkår og fastholdelse af situationer kan gør det svært for jer at finde fundamentet til nye muligheder.

Muligheder der skal få jer til at se jeres situation klart, så I kan kommunikere jer ud af jeres frygt og angst i stedet for at blive mentalt overbelastet. I har brug for fred, ro og hvile, hvis I skal håndtere de udfordringer der har med jeres mentale tilstand at gøre. Når I har fået styr på jeres tanker og ro på jer selv finder I en vej fremad.

Vejen fremad går gennem kirkerummet hvor jeres hænder skal samles i bøn, mens I knæler ned for at blive velsignet. Denne måde gør at I kan se verden gennem større spirituelle briller. Det er blevet tid til at stille ind på billedet og fokusere på jeres følelser, krop og ånd så en afklaring og nye udvidede tanker kan komme til udtryk.

Udtryk der er præget af meditation så nye tanker og værdier kan få plads i jeres kontemplation med mig (Gud.) Der hvor opmærksomheden på jeres hjerter gør jer fokuseret, så I kan nå afklaringer, der hvor det tidligere har været problematisk. Åbenhed og fleksibilitet er en nødvendighed, hvis I igen skal lade jer fylde af energien.

Energien har en indsigt som skal deles med jer, fordi noget tidligere har undgået jeres opmærksomhed. Når I fremadrettet skal belyse en situation eller et problem har I nu fået muligheden for, at gøre tingene på en helt ny måde, som sætter farten op for jer selv og detaljerne i jeres plan.

Detaljer som tidligere har afholdt jer fra at komme videre i jeres kommunikation med jer selv, fordi misforståelserne har plaget jer og gjort, at I ikke har kunne finde ind til sagens kerne. Det er blevet tid til at være ærlige overfor jer selv og få det bedste ud af situationen, hvis I skal vide hvad I tænker og på denne måde forblive intuitive.

Jeres intuitive “Jeg” kender jeres hjerte bedre end I selv gør. I kan blive den fremragende rådgiver som kan hjælpe jer selv med, at få klarhed i enhver situation der bekymre jer. I har måske været der hvor I udmattet, som personer, ikke altid fik tilbage og dette tab har gjort jer mere forsigtige med hvem I lukker ind.

I skal blive klogere på hvem I lukker ind, så I kan skabe glæde uden at kappes om andres opmærksomhed. I stedet skal I tage den vigtige opgave på jer, som det er at modtage hjælp fra jeres åndelige selv set gennem barndommens øjne. Der hvor verden vrimler med frydefulde og forbløffende øjeblikke.

Øjeblikke der tager kontakt til de minder og personer der har bragt følelserne frem i jer, fordi jeres fortid overførte det hele til jeres nutid uden at være opmærksom på, om det var positivt eller negativt. I slog to historier sammen og tiden gik med en længsel efter fortiden og den barndom I aldrig fik.

Barndommens genopblussen har måske fået jer til at mindes begivenheder fra I selv var børn og fuldstændigt forelsket i kærligheden, kunne zoome ud og ind af øjeblikket. Kunstnerisk drømmende, mens I kiggede jer selv dybt i øjnene og sagde, at I elskede jer selv af hele jeres hjerte.

I fokuserede kun på jer selv, ikke for en tid, men altid. I gav jer selv jeres hjerte muligvis en smule melodramatisk, men nok til at I beholdte troen på jer selv. Til andre tider har I spredt jeres søgende blikke, men jeres gavmildhed og fokus på barmhjertighed er det som til sidst kan gøre jer lykkelige.

Så lykkelige at I lover altid at behandle jeres eget hjerte, som var det lavet af glas. Hvis I bevarer jordforbindelsen under denne store følelsesmæssige oplevelse har I fortjent at blive forelsket i jer selv på ny, så jeres ønsker i kraft af troen på jeres egen skønhed endelig kan gå i opfyldelse.

En opfyldelse der bringer jer mod lykkeligere tider, hvis I tager imod udfordringerne og lægger fortiden bag jer. Så I kan begynde at lægge nye planer og gennemføre de forandringer der skal få jer til at se tingene mere objektivt, hvis I skal kunne zoome ud og ind ad øjeblikket.

Øjeblikket kalder på at I skal have fokus på jer selv, indtil der ikke er flere problemer tilbage i jeres baghoveder, så jeres søgende blikke igen kan sprede glæde og få jeres ønsker til at gå i opfyldelse. Jeres følelsesmæssige oplevelser behøver ikke længere at være fyldt med hemmeligheder.

Hemmeligheder der gør at I behandler andre, som I ikke ønsker at blive behandle af jer selv. Og som gør, at hvis I står ved jeres overbevisningers mod, vil blive ledt gennem alle udfordringer – store som små. Jeres sjæl er meget sensitiv og omsorgsfuld, dette er en styrke og ikke en svaghed.

Svagheden er at I er bange for at vise jeres empati for andre og så samtidig være tro mod jer selv. I har brug for at sige fra hvis I skal kunne tilgive jer selv og de andre, så I kan overvinde den viljestyrke det er at have tålmodighed med jer selv og dem omkring jer.
Så I igen kan tro på jer selv.

Når I tror på jer selv opnår I hvad der skal til for at tingene bliver en succes. Tiden er kommet til at gå i gang og hvis der mangler en detalje løser det sig hen af vejen. Fokusere på jeres plan og sæt i gang med visheden om, at “Kilden” er symbol til alt inspiration. Barnet indeni jer viser vigtigheden af at skabe noget nyt.

Jeres eget indre barns fødsel er begyndelsen til nye spændende projekt, hvor hårdt arbejde lønner sig, hvis I bestræber jer på at pleje jeres egen indre mor og far skikkelser. Noget I har brug for at manifestere, hvis I vil skabe ideer fra jeres egen kreative evner, som mirakuløst ved hvad I har brug for.

I har brug for færdigheder og kreative talenter I kan stole på, hvis dørene skal åbnes i den for jer rigtige retning. Så I kan blive guidet i jeres opstigning til yderligere visdom og beskyttelse og på denne måde få muligheden for at tage styringen over jeres eget liv. I kan opnå store ting på baggrund af jeres tidligere erfaringer.

I skal lære af jeres erfaringer fra fortiden, så I kan komme videre i stedet for at den holder jer tilbage i alle aspekter af livet. Når I hænger fast i jeres personlige historie blokerer det for jeres udvikling og glæde. Det er blevet tid til at slippe fortiden og bevæge jer frem mod nye og mere spændende retninger.

Retninger der kan forandre jeres liv forventeligt, fordi det nye bydes velkomment. Selvom det er krævende for jer at flytte jer ønsker jeg (Gud) at I skal vide, at jeres fremtid er lys og magisk. Tag jeres første skridt mod mere glæde i dag og jeres smukke påfuglevinger vil bringe jer den transformation, som er nødvendig for jeres reinkarnation.

Jeres reinkarnation repræsenterer den renhed og udødelighed som bevæger jer hen imod afslutningen på en meget givende og lykkelig fase. En følelsesmæssig nærhed hvor I bliver i stand til at åbne jeres hjerter for kærligheden, så I kan elske og tro på jer selv. Og hvor I tillader kærligheden at strømme frit fra jeres hjerter, vel vidende at I fortjener at få det retur.

Fortjenesten ligger i vækkelsen af jeres psykiske evner og åndelige åbenbaringer, hvis I altså giver jeres intuition lov til at føre jer gennem denne situation. Den Hellige Gral er et kærlighedsbudskab, som er forbundet med det at finde hjem. Det er blevet tid til at forandre jeres perspektiv, så I kan se jeres udfordringer på en hel ny måde.

En måde der hjælper jer ud af den fastlåste situation og som gør, at I vil opfange tingene i et helt nyt perspektiv, hvis I minder jer selv om hvor dejlige magiske I er. I skal værdsætte de kvaliteter hos jer selv, som I måske tidligere har kaldt “mærkelige.” I skal se den styrke og det potentiale der ligger i at være jeres eget unikke selv.

Det unikke selv som er parat til at række ud og hjælpe andre på vejen, hvis de behøver det. Hvis I vel og mærket husker at holde balancen hvad angår hjælp og medfølelse, så I ikke skaber et usundt mønster med at give for meget. I skal søge den rette balance i livet, hvis I skal se bag det synlige og på denne måde hvile i jeres liv.

Jeres liv repræsenterer et valg hvor I står overfor to forskellige veje, to forskellige muligheder for løsrivelse. En vej som repræsenterer ventetid og en vej som repræsenterer en forventning til fremtiden. I kan opnå alle de muligheder I ønsker, hvis bare I bevæger jer ud af jeres stilstand og finder de nye mål på vej mod jeres genfødsel.

Genfødslen opnår I hvis I har herredømmet over jer selv, så I kan forene de forskellige aspekter inden i jer, der muliggøre en balance og på denne måde udvider jeres perspektiver. I skal vælge flere forskellige kreative muligheder til hvordan I kommer videre, hvis jeres arbejde skal være det hele værd.

Jeres arbejde vil give jer stor åndelig kraft, som gør jer nytænkende og nyskabende når jeres energi skal ledes til udtryk. På denne måde frigøre I jer selv fra jeres rastløshed og ubeslutsomhed, som indtil nu har haft udgangspunkt i jeres nuværende følelse af manglende balance. Og dermed også muligheden for at kunne bevæge jer i nye retninger.

Retninger der kræver at I foretager et valg nu, hvis I vil være centreret og komme i harmoni inden for nyskabelsen af jer selv.

 

Danish DA English EN German DE Italian IT Spanish ES