Repræsenterer en ny begyndelse i vores kærlighed og- følelsesliv. Den antyder en tid hvor vi med fordel kan begynde noget nyt, hvad angår vores følelser og forhold. Vi er åbne og modtagelige for løfter og nye håb og det at give og modtage kærlighed. Vi går ind i en frugtbar og kreativ periode, hvor der er potentiale for ægteskab, moderskab og andre lidenskabelige projekter.

Projekter der opstår uventet og fuldstændig uden besvær, som et tegn på vores emotionelle balance. Vi oplever en lethed ved at kommunikere følelser, der hvor vi er til stede med vores omsorg og tillid i vores relationer. En altomfattende kærlighed fylder os selv og vores omgivelser med en stor forandring vi har ventet på i lang tid. Vi skal gøre os klar til at gribe chancen når den byder sig, hvis vi ikke længere ønsker at blive holdt tilbage.

Det der er tilbage nu er en længsel efter at være os selv tro og ikke længere sløre vores mentale klarhed. Vi skal have fokus på sund fornuft og praktisk tænkning, hvis vi skal gribe de store muligheder, som den kommende tid byder ind med. Øjeblikket kræver en selvsikkerhed samt en direkthed og en stor portion ærlighed, så vi kan fortsætte med at være tro overfor os selv og vores idealer.

Idealer som gør at vi tør gå mod strømmen og tage den risiko det kræver, hvis vi skal slippe følelsen af at være fanget eller censureret af vores egen hjælpeløshed. Og forstå en gang for alle at det er os selv, som opstiller vores egne forhindringer og barriere. Dette er en opfordring til at vi endnu engang kigger nærmere på, hvordan vi begrænser os selv i vores udfoldelser og det at flyve frit.

Vores muligheder for at udfolde os bevæger sig nu mod nye muligheder, der giver os en bedre fremtid, hvis vi ser vores situation og realiteter i øjnene. På denne måde tager vi ansvaret for at komme videre i den valgsituation vi står i, og som kan forekommer os overordentligt svært, fordi der er flere ulemper forbundet med valget. Vi kan blive ofre for vores egen ubeslutsomhed og vilje til at overanalysere tingene.

Vores overanalysering gør at vi er nødt til at ændre adfærd, hvis vi ikke længere skal være bundet af fortiden og de forhindringer, som har hindret os i at handle. Vores egen hjælpeløshed og illusion om at være fanget har begrænset os og gjort det svært at få en klarhed over situationen. Tiden kræver af os at vi vokser og udvider os på de områder af os selv, hvor vi ikke ser tingene klart.

At se tingene klart på et følelsesmæssigt niveau kræver, at vi tør se på det tab eller svigt, som har medført sorg eller smerte for os. Selvom billedet er ubehageligt bliver vi nødt til at forholde os til den indsigt og forståelse, som forløsningen kan give os. En oprydning der kræves af os før end vi kan udvikle os personligt, fordi vi gennem smerten kan få øje på de steder, hvor nye perspektiver kan opstå.

Perspektiver der opfordre til at vi træffer afgørelser på de områder af os selv, som falder os svært at erkende. Men som vi må erkende, hvis vi skal overvinde de ængstelser og bekymringer, der binder smerten og dermed også den negative energi til os. En tænkning som vi skal frigøre os fra, hvis vi ønsker at blive fri for gamle smertefulde tankemønstre og i stedet ønsker at udvide vores begrænsede opfattelse af det, at træffe nye beslutninger.

Beslutninger hvor vi ikke længere har fokus på vores begrænsede opfattelse af fortiden, men i stedet ønsker at bringe mere balance og ligevægt ind i vores sind. Der hvor vi mærker smerten, men er i stand til at hæve os over den, fordi vi ved at ethvert problem indeholder sin egen løsning.

Danish DA English EN German DE Italian IT Spanish ES