Tiden er inde til at I som kvinder forandre jeres liv. I skal efterlade gamle overbevisninger og måder at gøre tingene på, som ikke længere repræsenterer jeres selv. I skal ikke længere udsætte de forandringer, som I dybt i jeres hjerte ved, at der er behov at forandre, hvis I skal vokse og udvikle nye sider af jer selv.

De nye sider af jer selv gennemgår ikke denne forvandling alene. I skal hjælpe andre til at finde nye veje og på denne måde finde den mening med jeres liv, som I længtes efter. I finder vejen til friheden bygget på de af jeres livserfaringer, som tilbyder pludselige og uventede forandringer.

Forandringer hvor I bliver kaldet til nye livs formål, fordi hver dag i jeres liv har ført jer til dette øjeblik. Tiden er kommet hvor I skal foretage de ændringer i jeres personlige historie, som vil føre jer i en anden retning, som kan hjælpe jer med at evaluere fortiden. I skal tage imod jeres nye destination med glæde og tillid.

Tillid til de situationer hvor der skal træffes beslutninger, som vil vise sig at få gunstige resultater, hvis I følger jeres kald og muligheden for at starte et nyt liv med ubegrænsede muligheder. I skal fortsætte jeres gode arbejde med at prioriterer balancen og holde styr på det I bliver bedt om.

Når I beder forbliver I centreret og urokkelige i følelsen af jeres formål og tillader dermed ikke at andres indflydelse får jer ud af kurs. I kan gennemføre langt mere end I er klar over i arbejdet med at tiltrække opmærksomheden på jer selv. Når I er ægte i jeres samvær med andre vil jeres selvsikkerhed brænde igennem og give jer den eftertragtede optimisme.

En optimisme der skal gøre jer i stand til at flyve i forskellige retninger samtidig med at alt er under kontrol, fordi I beviser jeres beslutsomhed ved at holde kursen. Dette er en arbejdsrelateret rejse som kræver selvkontrol, så I opnår jeres drømme og de velsignelser der nu sendes til jer direkte fra himlen.

Himlen fører til vidunderlige muligheder, fordi I skinnende som mine (Guds) børn er behøvet nøjagtig som I er. I skal behandle jer selv med venlighed, respekt og omsorg som symboliserer renheden i jeres intentioner, for kun på denne måde kan I opfylde jeres forventninger til det Guddommelige.

I er elsket af det Guddommelige uanset hvilke foruroligende ting I har oplevet og uanset hvilke meninger I gør jer, om jeres liv. Vi vil altid give jer tegn som vil lede jer hen imod der hvor kærligheden vibrerer og der hvor vejen til jeres fortsatte lykke er, hvis I holder øje med de kommende storme.

Storme der har som opgave at give jer nye og fredfyldte horisonter. I skal være parat til at se sandheden, hvis I ikke fortsat skal bede om vejledning og retning for jeres næste skridt. I skal nu give slip på de gamle overbevisninger der ikke længere virker for jer, hvis I ønsker en spirituel opvågning og ikke et Wake-up Call.

Et Wake-up Call er lig med ikke at have en plan, hvor alt er regnet ud fra A til Z med adskillige nødplaner, som passer på jer. Lige nu har I den ekstra fordel, at I kan lave en sund plan og få tingene gjort. I stedet for at vente på at tingene bliver gjort for jer. Hvis lyset for enden af jeres stav (intuition) skal afspejle jeres sind skal I arbejde med jeres intelligens.

Jeres intelligens sætter fokus på detaljen når det gælder den overordnede betydning af, at komme hjem. Når I møder en portal af mennesker, som løfter deres arme i jubel, fordi I har tilendebragt et godt stykke arbejde, kan I forbindes i jeres eget centrum med alle muligheder for en ny begyndelse.

En begyndelse der er et tegn på at noget er ved at fuldendes og som henviser til en rar tid I kan nyde, fordi I har set holistisk på tingene. En periode der er gunstig hvad angår jeres tid og energi fordi det nu gælder om at blive afklaret i jeres familieforhold og på denne måde gå i nye retninger med erkendelsen af, at noget nyt må iværksættes.

Når noget nyt iværksættes afsluttes det gamle, hvilket betyder at I bliver mere generøse med jeres tid og derfor bliver i stand til at hjælpe andre i deres vanskelige situationer. I skal fortsat være både givende og modtagende i livet, så det der udveksles af følelsesmæssigt eller energetisk art er medmenneskeligt sundt.

Det giver sundhed når det at give af jer selv har en anden karakter, end kun at give af jeres materielle velstand. Jeres energiudvekslinger skaber balance overfor oplevelsen af, at producere noget, hvor I er villig til at tage chancer og stole på jeres egen intuition.
Jeres generøsitet bliver værdsat og vil give grobund for mere succes.

En succes som repræsenterer fremskridt i alt hvad I kaster jer over. Og som vil symboliserer en åbning til noget andet, fordi I har overvundet de forhindringer der stod i vejen for jer. Øjeblikket er kommet hvor I må vise jeres intentioner og handle derefter, hvis I skal overvinde de sidste af jeres forhindringer og misforståelser.

Misforståelser der har hindret jeres fremskridt og bevægelse i den rigtige retning, fordi I har været optaget af jeres egne projekter og løsninger. I skal nu kommunikere hvad I mener direkte til rette vedkommende også selvom det ikke er trygt altid, at fortælle andre om hvem I er. I transformerer jeres problemer ved at skride til handling nu.

Handlingen indebærer jer som kvinder og jeres børn, der hvor I begge nægter at deltage i sønderlemmelsen af jeres udslidte selv. Der hvor resultatet kan blive at alt det ubrugelige dør, hvis ikke jeres tidligere standpunkter stadig er en central del af jeres igangværende proces, fordi jeres modsætninger strides imod jeres personlighed.

Jeres personlighed og handlemåder er så splittede og medtagne, at der skal noget nyt til for at I kan opbygge og huske jer selv. I ønsker ikke at miste noget af det som I føler tilhører jer selv, ikke engang jeres dårlige vaner, derfor skal I blive mere bevidst om konflikten mellem jeres åndelige del og jeres naturlige menneske.

Jeres naturlige menneske kan forklare den voldsomme aversion I føler, når I bliver nødt til at gennemskue jeres projektioner og forstå, at der ligger en sort sorg bag. Det er jeres personlige og hemmelige ting, der ligger begravet i jeres ubevidste, som I skal lære at forholde jer til uanset om I er parat eller ej.

I skal være parate psykologisk til at forholde jer til jeres død og det emne selv at skulle selv dø en dag. Men lige nu har I har et stykke arbejde og en tidsplan at holde, så spild ikke tiden med spørgsmål om døden. I må forholde jer til sandhedens øjeblik og spørge jer selv om I vil leve eller dø.

Døden indtræffer når I holder fast ved tidligere situationer og problemer, som er en indikation af dybtsiddende problemer I er nødt til at give slip på. Når I holder fast i tingene på en usund og besiddende måde symboliserer det, at I holder fast på jeres følelser. Ligesom når I har svært ved at være afslappet og forsøger at regne folks hensigter ud med jeres handlinger.

Handlinger der kræver at jeres følelser og tanker vises åbent, hvis I ikke skal opleve en fastlåsthed og manglende ro i jer selv. I klamre jer til hvad I allerede har og har generelt meget svært ved at have tillid til andre mennesker, fordi måden I forholder jer til jeres følelser på giver problemer for jer.

Problemet I konfronteres med er at give slip og have tillid til, at I ikke mister jeres energi – ligegyldigt hvilken form den har. Når I giver noget af det I mangler væk, kommer det I har brug for til jer. Dette er en henvisning til at alt hvad der rør sig i jeres hjerter skal i underordne jer, hvis I skal vinde noget.

I vinder den fordel at give ud af jeres energi samtidig med, at I arbejder med jeres grænser ved hjælp af jeres åbne tilgang til andre. I bringer jer selv fremad ved at stille jeres magt i kærlighedens tjeneste og have tillid til, at livet giver jer alt det, som bringer jer fremad mod jeres manglende åbenhed.

Åbenhed som kræver at I smider den rustning der holder jer oprejst og stopper med, at grave den grav uden om jer selv, der gør at I er de centrale i billedet og ikke jeres sjæl. I står overfor en situation hvor I skal vælge mellem to ting. En stor beslutning der kan ændre hele jeres liv, men indtil beslutningen træffes vil jeres liv være i stilstand.

Stilstand er påkrævet for at I med sikkerhed kan beslutte om I har mod til gennemføre, hvad det kræver at bryde ud af følelsernes fangenskab. Så I kan finde den verden som er et symbol for det der findes i jeres indre, hvilket kræver, at I må frigøre jer fra de vante omgivelser. Jeres erfaringsgrundlag må komme an på en prøve her.

En prøve der bliver til indsigt og visdom på jeres rejse mod selvudvikling. Hvis I venter stadig på at få af vide i hvilken retning I skal søge efter det Guddommelige i jer selv, er det fordi, den fæstning som rummer familien, overstråler jeres verdslige guld. Jeres rejse slutter med at I efter mange prøvelser og konfrontationer vender tilbage til det centrum, hvor hjemme er.

Hjemme er der hvor I kommer fra, men nu på et højere trin, som repræsenterer et trygt rum der beskytter og rummer jeres energier. Jeres styrke kommer når I får herredømmet over jeres svingende følelser, som er forbundet med staven (intuitionen) i jeres højre hånd. I skal ride ud i verden og udforske jeres muligheder samt afprøve jeres begrænsninger.

Begrænsninger der gør at I lærer jer selv at kende, hvis I tager imod muligheden for at være i et fremmed land uden familie eller venner, hvor I finder ud af hvem I er, eller bliver tilintetgjort gennem oplevelsen. I styrer jeres ego via jeres bevidste sind og skal hele tiden forholde jer til de impulser der kommer udefra.

Udefrakommende impulser som jeres sjæl kræver skal bruges fornuftigt og lidenskabeligt, hvis I skal få fornuft og følelser til at smelte sammen og blive til et. Så I kan stå ved roret i det transportmiddel der kræver at I er i total balance og som bidrager til at jeres modsætninger fortsat holdes i balance når I skal bruge jeres menneskelige psyke som et instrument.

Et instrument der sætter jeres personlige skæbne i forbindelse med en større bestemmelse, hvor jeres dybere selv kan manifestere sig ved hjælp af intellektuelle og fysiske kræfter. Jeres ånd kan besejre jeres fysiske legeme, som et symbol på det liv sjælen styrer, hvis I forbinder himmel og jord.

For at himmel og jord kan forenes kræver det at jeres feminine og maskuline aspekter er forenet. Psykologisk set venter der jer overmenneskelige evner, som et positivt kort, hvis I omsætter rejsen til handling på det ydre plan, som er nødvendigt for dens opfyldelse.
Jeres skæbne er allerede bestemt, hvad angår den tvangsmæssige rejseaktivitet.

En rejseaktivitet der skal repræsenterer en følelse af accept, hvis sind og hjerte skal finde deres rette sted. I skal lære andre at finde visdom til at acceptere det de ikke kan ændre, det som binder dem til følelsernes element. I skal virke som rådgivere i følelsesmæssige sager fordi I med jeres egen erfaring er højt respekteret.

Respekten kommer af gensidig udveksling med ligesindede, hvor de kan spørge sig selv hvordan udvekslingen i jeres relationer blev beriget. Og I kan forklare dem om jeres dybe længsel efter et forhold til jeres familie, der lod sig styre af jeres angst og hvordan I derfor måtte undersøge jeres forsvarsmekanismer undervejs.

Forsvarsmekanismer der dækkede over undertrykte følelser i form af en undertrykt vrede, der begrænsede jer i jeres evne til at give og udvise støtte og omsorg til dem omkring jer og om hvordan I nu oplever et fællesskab med andre, fordi I har tillid til jeres følelser i jeres kontakt med andre.

I den kontakt med andre som tidligere betød problemer, overbelastning og stress fordi I følte jer forpligtet og begrænset og ikke fornemmede besværet ved alt det arbejde og ansvar I tog på jer. I undertrykte jeres egne følelser og energien blev på denne måde overbebyrdet og I gav ikke jer selv lov til, at følge jeres egne følelser og impulser.

Impulser som var forbundet med at påtage jer for meget eller ignorerer jeres egne grænser for hvad I grundlæggende var villig til. I besluttede heldigvis at frigøre jer fra denne usunde holdning af selvundertrykkelse, som i bund og grund var negativ for jer, fordi Saturn blokerede jeres impuls om at komme fremad.

I kan nu komme fremad fordi I har gjort jer fri af tidligere forhindringer og på denne måde givet jeres energier frit løb igen. De nye tilbud bringer noget I længe har håbet på at modtage. En håndsrækning fra andre, som tidligere har haft en viljefasthed når en beslutning har været truffet.

En beslutning hvor de nu henviser til at lade alt gammelt usikkerhed bag sig på en måde, der viser, at det er kærligheden der er drivkraften og det der driver dem og jer fremad. En fuldkommenhed og måde at farve jeres verden på som opfylder alle jeres ønsker og begær efter at kunne udtrykke jeres følelser sammen.

Sammen hvor det at følge jeres hjerter gør jer kendt for jeres følelsesmæssige lidenskab, fordi I udtrykker jer klart og er parat til at handle på det I tror på, også når I har følelsen af at være bundet på hænder og fødder. I ved nu at det er jer selv som har udøvet selvcensur og på denne måde begrænset jer selv i at flyve frit.

For at flyve frit skal I forlade borgen på vej mod nye muligheder og på denne måde skabe en bedre fremtid. I har nu set jeres situation og realiteter i øjnene og skal derfor tage ansvar for at komme videre på trods af forvirringen over alle jeres valgmuligheder. I står nu i en valgsituation som forekommer jer overordentligt svært, fordi I befinder jer i et dilemma.

Et dilemma hvor I er fanget af jeres ubeslutsomhed og evne til at overanalysere tingene, fordi I ikke ser dem klart. I tror på jeres egen hjælpeløshed og illusion om at være fanget i en svær situation, som kræver at I vokser og udvider jer, hvis I skal se ideen og mulighederne i jeres styrke til at se tingene klart.

For at se tingene klart er I nødt til at være opmærksom på hvordan I behandler jer selv. Dette er en opfordring til at vise medfølelse og sympati for jeres egen følsomhed, som I skal give videre til jeres omverden. I er kvinder med en stærk indre passioneret følelsesverden, hvis åbning til livmoderen er forbundet i Følelsernes Rige.

Jeres Følelsers Rige gør jer elsket hvor end I kommer frem. I er indbegrebet af sand kærlighed og hengivenhed, fordi I tør vise jeres følelser åbent og ærligt. I skal dele jeres følelser med andre, så I har mulighed for at være selviagttagende og på denne måde fortabe jer i jeres følelser, så I kan opleve et rigt følelses- og kærlighedsliv.

Et kærlighedsliv hvor I har evnen til at gå dybt ind i jer selv og bruge de evner som det kræver, hvis I skal være en god mor og rådgiver. I er dem der deler jeres følelser åbent i stedet for at vælge, at udtrykke jeres bedrageriske kvaliteter, som alle får jer til at opgive situationer eller planer i jeres liv.

Jeres liv kan indikere skuffelse hvis I vender ryggen til jeres stav, som er jeres intuition. Noget nærmere sig nu sin slutning og I har behov for, at bevæge jer væk, fra det I ikke længere skal bruge. Jeres behov dirigeres hele tiden i en retning mod nye horisonter, så I kan begynde jeres søgen efter en højere mening.

Den højere mening henviser til at det er på tide at afslutte et gammel adfærdsmønster, som frigøre jer fra fortiden, så I kan genvinde jeres balance og give slip på følelsen af adskillelse. I har længe haft gavn af at respektere jeres grænser når det handler om, hvor langt I skal strække jer i jeres emotionelle forhold.

Jeres emotionelle forhold skulle nu gerne have fået en anden betydning i jeres liv, når det handler om det følelsesmæssige. Så I har erkendt jeres grænser, så I ikke længere bliver følelsesmæssigt udmattet. Og i stedet har skabt orden i kaos ved at få magten over følelserne via jeres intellekt. Så I har udvist ansvarlighed og gjort det rigtige på det rigtige tidspunkt.

Tidspunktet er nemlig kommet hvor I skal spørge jer selv om I ønsker magt underlagt mig som (Gud?) En magt som kræver handling i den ydre verden. Der hvor udgangs impulsen i kristendommen skaber orden i de tanker og energier, der opstår når de feminine sider ikke er til stede, som det fundament I kan læne jer op af.

I kan nu læne jer op af den skjulte visdom der ligger bag ved den verdslige verden, fordi I har samlet erfaringer, som nu kan omsættes til visdom. Jeres holdning tyder på at I er parat til at stoppe alle forsøg på at såre andre og derfor afløses striden af fred, så I kan få lov at føle hvem I er.

I er prydet af fire vædderhoveder, to der kigger frem og to der kigger til hver sin side. I repræsenterer nu stjernetegnet Vædderen og må ofre noget for den position I har opnået, derfor er I nu sat under Guddommelig styring. Verden omkring jer står i brand og I er underlagt de love og regler I overfor mig (Gud) har svoret at håndhæve.

Det skal nu håndhæves hvordan verden ser ud når I som mennesker hæver jer over naturens luner og i stedet bebyrdet jer selv med advarsler af angst, frygt og bekymring. En opfordring til at I alle ser tingene mere klart og finder konstruktive handlemønstre via jeres tankesæt, hvis I skal opnå indsigt af betydning.

Indsigt som fjerner den følelse af frygt eller katastrofe der hersker i jeres sind, så I kan opleve at jeres tankers kraft ikke afspejler jeres virkelighed. Men at det i virkeligheden er et mareridt, som stammer fra jeres forestillingsverden, fordi jeres sorger og bekymringer er så store og tyngende.

Tyngende fordi I bruger mange kræfter på at nedgøre jer selv med de forkerte beslutninger. I skal erkende dette destruktive mønster, så I kan få sat ord på jeres problemer og opleve den ultimative forløsning ved ikke at svigte jer selv. Dette kan blive enden på jeres illusioner, hvis I fortsat ikke svigter jer selv.

Svigt af jer selv er lig med selvfordømmelse, sygdom og følelsen af at skamme sig, derfor er det vigtigt for jer at give slip på de selvkritiske tanker og holde op med at dømme og kritisere jer selv. Se virkeligheden i øjnene og tilgiv jer selv for I er alle underlagt skæbnen og jo mere I stritter imod jo svære bliver det for jer.

Når I stritter imod kommer I ud for det centrale spørgsmål om skæbne i forhold til fri vilje. I er alle fanget i skæbnehjulets forudbestemte drejninger og sidder fast, fordi I selv har valgt det. I skal udvikle jer hen imod bevidsthed, så de energier der tidligere hang fast kan blive tilgængelig for jeres menneskelige anvendelse.

En anvendelse der kræver at jeres libido (personlighed) bliver anvendt på en mere bevidst måde, hvis I skal finde jeres egne skyggesider, som allesammen tjener det formål at frisætte jeres kreative sider. I har behov for at forholde jer til jeres natur, hvis I skal undslippe jeres skæbne som mennesker.

En skæbne som naturen pålægger jer at befri, uden at blive ofre for jeres egen energi, så der kan ske en forandring indenfor anvendelsen af disse love. I er en blanding af projektioner som rummer kimen til jeres egen modsætning, fordi I alle fødes med Egoer der ønsker at etablerer sig selv i verden.

Hvis I skal etablerer jer i verden skal I indse, hvad I skal lære af hændelserne, hvis ikke I skal føres tilbage til samme sted igen. I er på en indre rejse frem mod bevidsthed uden fri bevægelsesmulighed med mindre i bevæger jer ind mod midten af jer selv. Teknikken er forskellige for hver enkelt af jer.

Hver enkelt af jer skal overveje jeres handlinger, så I ikke kommer til at føle jer fremmedgjort fra jeres egen grundlæggende identitet. For gør I det tvinges I til at standse op og betragte den skæbne der har ramt jer. Kun den kreative del af jer kan bygge bro til jeres ubevidste, så I kan få afklaret hvem I er.

Jeres ubevidste skal nu kastes ud i aktiviteter der omhandler jeres relationer, der hvor I ofte bliver misforstået eller måske ligefrem er uhøflige eller fjendtlige. Der hvor I har brug for at få afklaret hvem I selv er, så I kan se jer selv objektivt og på denne måde bevæge jer mod kanten af et bredere perspektiv.

Et perspektiv som har til opgave at vække jer mod nye handlinger, så I kan slippe fri af jeres skæbne i stedet for at flygte fra den. Så I kan blive opmærksomme på de holdninger der tiltrækker en sådan skæbne og dermed forandre jeres synsvinkel, så I kan føres frem mod himmelsk fuldkommenhed.

Himmelsk fuldkommenhed er når I blindt lader jer føre med at skæbnen og vælger at føle jer som rejsende i livet og betragte det der sker med en ophøjet ro.

Danish DA English EN German DE Italian IT Spanish ES