Planer tager tid før de udvikler sig, derfor er tiden ikke inde til at stoppe. I ser det måske ikke klart, fordi fremskridtene sker langsomt. Men I skal bevare tålmodigheden, da tiden næsten er inde. Brug tiden til at holde en pause og se om tingene skrider fremad, sådan som I gerne vil have det eller har planlagt det.

Hvis tingene ikke går som planlagt, hvilke forandringer ønsker I så at gøre fremadrettet?
I skal ikke tøve for længe med at afslutte, da næste projekt venter på jeres opmærksomhed og fremtidige strategier. En ny og positiv følelsesmæssig oplevelse kommer meget tæt på i jeres liv og venter på at fylde jer med glæde.

En glæde som kan være starten på et romantisk forhold eller fornyet romantik i jeres nuværende forhold, som vil være med til at skabe en dyb personlig og vedvarende åndelig forbindelse, der gør nye indsigter mulige. Åndelige åbenbaringer der manifesteres, fordi I stoler på at jeres intuition vil føre jer frem mod lykken.

Lykken er hjemme hvor hjertet bor. Jeres håb kan realiseres og en tid med offentlig anerkendelse står for døren. Det er blevet tid for at slappe af og omfavne de personer i jeres liv, som bringer støtte og glæde ind i fællesskabet. Det har været en udfordring at balancere mellem jeres arbejdsliv og personlige liv.

Jeres personlige liv er afgørende for jeres fysiske og psykiske sundhed. I skal derfor finde tid til små pauser i jeres liv, hvor I rydder alt fra jeres kalender, så I kan finde den tid til egenomsorg i behøver. Giver I for meget og modtager for lidt er det fordi I er tynget af et stort ansvar, hvilket kan forårsage helbredsproblemer.

Helbredsproblemer forårsaget af for stort et pres, fordi I har oplevet alt for mange besværligheder i jeres liv. I skal blive stærkere i processen med at finde den rigtige retning i livets genvordigheder, så I kan blive styrket i beslutningen om, at tage alt med et gran salt når I skal benytte jer, af jeres forskellige erfaringer.

Erfaringer som gør at I kan slippe alt, hvad der giver mere drama end glæde i jeres liv. I skal ikke være bange for ensomheden, da dette er jeres mulighed for at finde den fremgang, som jeres erfaringer har givet jer. Jeres udfordringer forsvinder i takt med at glæden af sand tillid oplyser jeres vej, som en klar stjernehimmel.

En stjernehimmel som har vidunderlige og magiske ting i vente til jer der ikke mere tvivler på jer selv. Til jer der ser på fremtiden med håb og optimisme vil jeg (Gud) og englene manifestere alt hvad I behøver for at bevæge jer mod et lykkeligere liv. Men det kræver at I stoler på jer selv og jeres muligheder.

Muligheden for at vokse kræver, at I lader jer guide til dybe spirituelle indsigter for at kunne opleve troen flytte bjerge. I skal tro på jeres fremtid, hvis I skal opnå viden om jeres næste skridt og på denne måde se lyset for enden af tunnelen. I skal deltage i kurser for på denne måde at fremme jeres faglige udvikling.

En udvikling som giver jer træning i de færdigheder, som giver jer mulighed for et karriereskifte når tiden er inde. I skal lægge alt jeres energi i arbejdet med dette forløb, da loven om tiltrækning sender jeres energi tilbage i form af forfremmelse. Dette arbejde er et langsigtet projekt, som viser jer selv, hvem I inderst inde er.

Inderst inde skal I forholde jer til jeres problemer på en ligefrem og fornuftig måde, hvis I skal opnå jeres mål. I skal værne om de værdier der indikerer, at I kan opnå overflod af økonomiske midler. Alt sammen fordi I har været indstillet på at gøre, hvad der skulle til for at opnå disse goder.

Disse goder fortæller jer, at I har været villige til at arbejde hårdt, for at blive opmærksomme på jer selv og jeres fysiske behov, hvilket betyder at I nu værdsætter jer selv. I besidder den lykke og fredfyldthed, som kommer af indre og ydre visdom når i drager omsorg for jer selv og dermed giver kærlighed til jer selv.

 

Danish DA English EN German DE Italian IT Spanish ES