Nu skal I til at skabe. Jeres kunstneriske talenter vil give jer muligheden for at manifestere smukke og fantastiske værker. Jeres planer vil blomstre og gro, så længe I fortsætter med at give dem jeres hengivne opmærksomhed og kærlighed.

Hvis kærligheden har haft fokus på jeres familieanliggender, kan I være sikre på et godt og glædeligt resultat. På samme måde vil jeres karrieres bestræbelser også vise sig, at blive succesfulde og godt belønnet i den kommende tid.

I den kommende tid vil bekymringer over fysisk og/eller følelsesmæssig velvære blegne. Det er nu blevet tid til at komme videre med jeres talenter, der hvor I har benyttet jer af beslutsomhed som en måde til, at få tingene udført.

Hvis I har udført den omsorg overfor jer selv og dem I elsker, er det blevet tid til kvalitetstid, med de mennesker I holder mest af. I ser nu sandheden tydeligt, også når folk omkring jer ikke ser den. Jeg ved at I har strakt jer langt for at gøre alting smukkere.

Evnen til at gøre alting smukkere har krævet, at I har været givende og generøse, som personer. I har vidst, hvad der var det rigtige at gøre og har glædeligt gjort det. Balancen mellem jeres funktion og jeres store hjerte har gjort, at I har meget at være taknemmelige for.

En taknemmelighed der nu bliver belønnet ved, at I ikke længere behøver at bekymre jer om bl.a penge. Jeres liv bliver fyldt med rigdom, alt sammen på grund af jeres flittighed. Ligesom jeres familieliv nu bliver en af jeres største velsignelser i livet.

Det liv som definerer en biologisk eller en selvvalgt familie, hvor kærligheden og støtten omkring jer i virkeligheden er det, der betyder noget. Med denne viden kommer der nu fred, så I kan leve lykkeligt af jeres langsigtede investeringer.

Investeringer hvor to hjerter bliver til et i et smukt øjeblik af sand kærlighed. Og hvor det at forpligte jer skaber en tryghed som gør, at I tillader jer selv at elske og blive elsket. Fryd jer derfor hver især og dvæl i jeres hjertes flagrende følelser.

Følelserne har jeg skabt for at give jer udfordringer i jeres relationer og partnerskaber, så den kærligheden der bor i jeres hjerter kan bestå opgaven i, at bevare tilliden til jeres engle, som vil lede jer mod lidenskaben af jeres egen rose.

Rosen (hjertet) er en vigtig del, hvis der skal skabes ligevægt og ligeværdighed i løsningen på jeres problemer og uenigheder. Hvis jeg igen skal udgyde mine velsignelser over jer, skal I nu indtræde i den solrige verden, der er karakteriseret ved en direkte viden.

En viden hvor jeres Aha oplevelser kommer til at stå i kø for at komme i kontakt med jeres dybeste natur. Fordi I her har muligheden for at finde løsninger på jeres problemer, hvis I skal overvinde mørket i jer selv.

Et mørke som også har gjort sig gældende overfor jeres familie og venner. Livet er ikke længere nogen udfordring der skal tages op, men en oplevelse der skal nydes, hvis I skal genvinde jeres naturlige selvs tabte spontanitet.

En spontanitet I skal finde tilbage til, hvis I skal få den ydre virkeligheds spektrum til at stå klarere end nogensinde før. Et område I kun kan nå frem til, hvis I er spontane og eksperimenterende overfor jer selv og hinanden.

Det eksperimenterende er den styrende kraft i den menneskelige psyke, som I mister jeres identifikation med når jeres ego udvikles. I skal derfor helbrede den tilstand af fremmedgørelse, som er et symbol på jeres ubevidste tilstand.

En tilstand som kan hjælpe jer med at genoptage kontakten til jeres forsømte selv, så I kan få jeres krop, personlighed og sjæl til at indgå i et harmonisk samspil. Så jeres ydre verden kan indgå i et samspil med jeres indre verden.

En verden hvor I kan gå i seng med den forvisning om, at i morgen vil afslører, hele jeres ansigt for de mennesker i altid har haft et nært tilhørsforhold til. I skal repræsentere de nye begyndelser og den velstand, der skal til at manifestere jeres mål og drømme.

Drømme om nye begyndelser på det materielle og finansielle plan, der lige nu giver gode muligheder for at noget nyt kan fødes. Jeres spiritualitet står ikke i modsætningsforhold til jeres materialisme, hvis I ved hvorfor eller hvorfra det kommer.

Det kommer når I er parate til et rigt indre og ydre liv, hvor alle forudsætninger er tilstede på såvel det fysiske, som det åndelig plan af jer selv. Et gennembrud af nye ideer kræver jeres mental klarhed og evnen til at træffe retfærdige beslutninger.

Beslutninger der symboliserer jeres evner i en livgivende retning, så I ikke bliver destruktive eller forvirrede i jeres mentale tanker. I skal skære igennem de illusioner, hvor I med jeres skelneevne skal afgøre, hvilke valg i skal foretage jer.

Valg som handler om de indsigter og sandheder I skal formidle, mens I er i kontakt med hjertet og kærligheden. Den nye begyndelse vil bringe et symbol på sejr med sig, hvis I får løst den konflikt, som skaber jeres tankemæssige forvirring.

En forvirring som skaber uklarheder med hensyn til det, at træffe og skelne imellem de rigtige afgørelser. I må forøge jeres styrke til at føre det som er jeres sandhed ud i livet, hvis I ønsker at bruge jeres hjerte til, at træffe de rigtige beslutninger.

Beslutninger som i sidste ende betyder ros og anerkendelse, fordi I har haft håbet med jer i form af en optimisme, der har præget jer med styrke og selvtillid. Når I har søgt længe nok og gjort jer en masse anstrengelser kommer gennembruddet og sejren også.

Sejren er en indikation på at jeres anstrengelser og selvdisciplin har betalt sig, og I føres derfor til udvidede ansvarsområder af jer selv, hvis I bruger den viden, visdom eller velstand I har fået til at hjælpe andre i deres vanskelige situationer.

Situationer der vil støtte jer hvis I husker at dele jeres lykke med dem omkring jer. At give og modtage er en nødvendighed mellem jer mennesker, fordi det at give af jer selv er et symbol på energiudveksling.

En energiudveksling der fortæller om I følelsesmæssigt er spirituelle eller materielle. Det fortæller også noget om, at I fremstår som gavmilde og sympatiske og derfor har været åbne overfor jeres egen succes i alt beskedenhed.

En beskedenhed I har brugt på at tage chancer ved at stole på jeres intuition. Og derfor nu bliver værdsat og godt betalt for i kraft af jeres tilgang til det hårde arbejde. Jeg ved at I har mødt modgang og afvisning i jeres færden på jeres vej.

En vej der har indikeret smerte når nogen gik forbi, og andre kom for tæt. Men det karakteristiske for alle jer der tror, er at uanset hvor håbløs en situation I har stået i, har det aldrig afholdt jer fra, at se efter en lejlighed til forandring.

En forandring der har gjort jer i stand til at se det oplyste vindue. Fordi det har krævet jeres egne evner til at håndtere situationer, der omhandler bekymringer om penge, forhold og andre situationer af livet. I har formået at skabe jeres eget overordnet formål.

Et formål som nu gør jer parate til at se situationen som den er, så I kan befri jer selv ved at skabe den ændring eller transformation, som er nødvendig. Derfor skal I fortsætte arbejdet med de følelser inden i jer selv, som skaber bekymringer.

Bekymringer opstår fordi jeres tanker er i fortiden eller ude i fremtiden. I oplever derfor en overvægt af negative tanker og følelser, som skal lære jer, at bære den bagage af tab eller skuffelse, der danner rammen for jeres nuværende situation.

En situation som afskærer jer fra nye muligheder og forandringer, hvis jeres skuffede forventninger ikke bliver indfriet. Det gælder derfor om at se positivt på, hvad der skal læres af situationen, hvis I skal frigøres fra denne skuffelse.

En skuffelse som indikerer en hård tid, hvis fremtiden ikke skal repræsentere et dødvande, hvor I er fanget mellem to situationer, veje eller mennesker. Fordi jeres benægtelse eller manglende vilje til at se sandheden giver jer modstand mod at vælge.

I skal vælge en handling med bind for øjnene, hvis I skal tro på jer selv og den indre fred. På denne måde skaber i balance i jeres situationer, så I ikke kan fortsætte med at ignorere jeres følelser og den fastlåsthed der er forbundet hermed.

En fastlåsthed som ikke sætter jer i forbindelse med det, at lukke omverdenen ind. I skal i stedet fokusere på den tolkning, som har med jeres indskydelser og ideer at gøre, da situationen er kommet. Som bringer bevægelse med sig.

En bevægelse som kræver beslutning på det underbevidste niveau af jer selv. Hvis I skal opleve de ydre tegn på den mentale integration det kræver, på det kreative område af jer selv, skal I stå for fødslen af noget nyt.

Det nye er at I står foran en periode af jeres mentale niveau, som øger jeres intuition på sjælens område. Det sker både rent fysisk og som en indre proces, hvor I står foran en periode med lidenskab og følelser der skal leves frit ud.

Dog ikke mere frit end at I skal overveje om der er balance i tingene, hvilket er et af de første skridt hen imod jeres oplysning. I skal lære at leve fuldstændig i nuet, som det eneste der eksisterer, hvis jeres indre lidenskab skal afsløre den bagved liggende ånd.

En ånd som symboliserer jeres stjernetegn og dermed er et symbol for de muligheder, der mangler at blive integreret, hvis I skal herske over livet. Jeres følelser skal flyde som en frodig lund, hvis de som vandfaldet skal være symbol på selve livets kraft.

Livets kraft styres af månen, fordi jeres hjerte rummer grunde, som fornuften ikke har adgang til. Månen er jeres indre, den som hersker over jeres tilblivelse og opretholder jer ved, at tilbyde jer muligheden for næring og til sidst transformationen.

En transformation der gør jer udadvendte og åbne med det formål, at tilsidesætte de magtbegærlige forhold, der ikke længere styrker kærlighedens underfundige magt. I har evnen til at skelne og organisere kontakten til jeres eget dybeste selv.

Et selv som uden at opdage, hvad der sker, forener modsætninger og tager dem begge til sig, som den fysiske virkelighed, at alt begynder med en begyndelse og ender med en slutning. Derfor behøver I heller ikke længere at være påvirket af fortiden.

Fortiden repræsenterer jeres barndomsminder, hvilket skaber en hjemlængsel efter den pige eller dreng, som i åbenhed gav sig hen i sin sårbarhed og dermed tillidsfuldt viste sin egen indre følelsesmæssige rigdom.

En rigdom der opfordre jer til at tage imod på alle jeres sanser på det kropslige og sjælelige plan af jer selv, hvis I skal lade jeres indre barn udtrykke sig. I behøver ikke længere at hænge fast i fortiden, men skal investere alt jeres energi i nutiden.

En nutid der giver jeres tidligere anstrengelser belønning, som et fornyende element der ligger lige rundt om hjørnet, hvis I beslutter hvilken livsretning I vil tage. Pausen i jeres arbejde repræsenterer lige nu en valgsituation – hvor I skal vælge.

Vælge om I har tillid til jeres egen vækstproces, hvis jeres anstrengelser ikke skal være helt spildte. Og jeres angst for anliggender vedrørende jeres sjæl ikke skal gøre, at I begrænser jeres handlinger til det absolut sikre.

Det sikre blokerer for de af jeres kvaliteter, hvis indhold I bør undersøge nærmere, hvis I skal fuldbyrde jer selv. I manifesterer selv jeres liv via jeres arbejde med tillid og tålmodighed. Alt sammen noget der gør, at I til sidst kan høste det I har sået.

Det I har sået er vigtigt for jer at holde fast i, hvis I skal afslutte det I har startet. Jeres arv vil forfølge jer indtil I træffer den beslutning, der fuldfører jer, så I bliver jeres potentiale.

 

Danish DA English EN German DE Italian IT Spanish ES