I bliver nu kaldet til at forny jeres livsformål. Tiden er inde til at foretage de ændringer, der vil føre jer i en anden retning. Tag imod jeres nye destination med glæde og tillid, der hvor I mangler at træffe beslutninger. Tiden vil give jer de resultater og ubegrænsede muligheder, som er kommet for at forandre jeres liv.

Et liv hvor behovet for at efterlade gamle overbevisninger og måder at gøre tingene på er blevet forældet. Universet fortæller jer nu at I ikke længere kan eller skal udsætte de forandringer, som I dybt i jeres hjerter ved, at der er behov for at ændre. Forandringer er uundgåelige, hvis I skal vokse og udvikle jer i nye retninger.

Retninger der skal berige jeres liv i en frigivende retning, som vil føre spændende og anderledes ting med sig, hvis I er klar til at gennemgå jeres forvandling. Så I kan finde den vej og mening med jeres liv, som I længtes og tørster efter i jer selv. Og som samtidig kan give jer den opvågning og transformation, som I behøver for at vågne op.

En opvågning som medfører at en fantastisk gave der lover lidenskab, muligheder og inspiration er på vej. En handlingens tid, hvor I bliver kaldet til at påbegynde den aktivitet, der motiverer jer mest og på denne måde skaber de største forventninger i jeres liv. Tøv ikke med at komme videre, da I ikke behøver at kende hver detalje i jeres liv.

Et liv der beder jer om at skride til handling, så I kan få tilbudt det job eller den forfremmelse der gør, at I kan starte jeres egen virksomhed. Accepterer jeres nye eventyr og følelsen af magi, som åbner muligheden for jeres nye ideer. Læg en plan som skal udrettes, da forretningsanliggender kommer før det følelsesmæssige i denne situation.

Situationen er den at englene passer på jer, så I kan tænke stort. De vil kun jeres eget bedste og ønsker derfor, at I prioriterer balancen ved, at styre mere end en drivkraft af gangen. Samtidig med at I forbliver centreret og beslutsomme i følelsen af jeres formål, så andres indflydelse ikke får jer ud af kurs.

En kurs hvor I kan gennemføre langt mere end I er klar over. Det er nemlig blevet jeres tur til at træde ind i spotlyset, der hvor opmærksomheden tiltrækkes via jeres selv eller i jeres arbejde. I skal være ægte og optimistiske i jeres samvær med andre mennesker og i jeres omgivelser i det hele taget, hvis I skal brænde igennem med jeres mål.

Jeres mål og selvsikkerhed skal øges, hvis I som skabninger ikke skal flyve i alle retninger, men i stedet være i stand til at holde kursen via jeres beslutsomhed og dygtighed. Jeres selvkontrol vil herefter gøre, at I kan gennemføre jeres drømme om en ny arbejdsrelateret rejse, som vil give jer grund til at fejre alt hvad I opnår fremadrettet.

Fremadrettet skal I bruge jeres viljestyrke til, at se jeres problemer i et nyt lys. Så I kan ledes den vej, hvor jeres undrende aspekt intuitivt kan ane, hvor livets kildevæld befinder sig. I skal finde løsningen via jeres indre styrke, så I kan opnå den sikkerhed, der får jer til at modstå andre menneskers holdninger.

Holdninger der gør at I må stræbe efter at komme i harmoni, hvis I skal have overskud til, at smide alt det negative i jer selv væk. Hvilket kræver at I bearbejder jeres negative følelser, så I bevidst kan omdanne dem til noget positivt, når I møder mennesker der irriterer jer.
På denne måde forsøger I at trække projektionen hjem.

Projektioner vil hænge som en mørk skygge over jeres tilværelse, hvis I ikke afdækker den struktur der ligger udenfor jeres bevidste kontrol. Derfor vil jeres maskuline (bevidste side) og feminine (ubevidste side) genspejle disse sider i jer og bekræfter jeres medmenneskelighed eller mangel på samme.

Samme øjeblik som I udfører jeres forehavende har I alle elementer (sanser, tanker, følelser, intuition) til jeres rådighed, som et symbol på en åbning mod de højere magter, hvor der er evig adgang til den viden, der ligger bag livet. Men det kræver at I husker at nære jer selv. Denne retning kan hjælpe jer som mennesker med begyndelsen af jeres individuation.

En individuation som skal lede jer ned i den underverden, som rummer jeres dybeste selv.
Et selv som handler i kærlighed til alles fordel og hvor det at handle selvisk er lig med at skade andre. Alle jeres uheldige fremtrædelsesformer kan fjernes ved brug af jeres intelligens, hvis I bevæger jer ned i dybderne af dette for jer ubevidste selv.

Det ubevidste selv er med i planen af skabelsen af jeres eget liv, fordi I skal sætte den selverkendelsesproces i gang det er, at opdage jeres egne lyse og mørke skyggesider. I besidder magten til at sætte jer selv i forbindelse med stedet, hvor der hersker fuldkommen sundhed og harmoni.

Sundhed og harmoni opstår automatisk, hvis I genkender og accepterer de træk I tidligere har afspejlet hos andre. Så snart I har genkendt og accepteret et træk hos jer selv bliver I efterhånden bedre til, at inkorporerer og accepterer jeres egne skyggesider. Som altid dukker op fordi de har noget specielt at lære jer, om jer selv.

Jeres selv skal derfor betragte denne form for sammentræf, som en hændelse der skal udfordres, hvis I skal blive opmærksomme på hvordan I bevæger jer gennem livet, som den erfaren rejsende der forbinder himmel og jord.

 

 

Danish DA English EN German DE Italian IT Spanish ES