Tror du på Gud? Dette spørgsmål bør du som menneske stille dig selv.
Og hvorfor så det? Ganske simpelt fordi du er her for at udføre et stykke arbejde, hvor dine anstrengelser kvitteres med positiv feedback, hvis du bevæger dig ind i mørket af det hus, du selv har bygget.

Bygger du en verden med troen på Gud, gør det dig i stand til, at nyde livet og alt det Gud har skabt til dig. Dine valg kommer dig personligt til gavn og du lærer samtidigt, at det er ok at passe på dig selv. Det hus du bygger har nemlig til formål at indikere, hvornår tiden er inde til at du træffer dit valg.

Et valg der beder dig om at være selvopofrende, hvis du skal kunne bo i det hus du selv har bygget og samtidig være i stand til, at føle en uforbeholden stolthed der fylder dig med glæde. Alt sammen fordi du har frigjort dig fra de situationer i dit liv, der tidligere føltes tyngende i form af floder og søer, som oversvømmede dit Selv.

Et Selv hvor du gerne skulle være i stand til, at udtrykke din kærlighed til Gud, i stedet for at give Gud skylden for de situationer der føltes tyngende. Hvis du mangler stabilitet og fredfyldthed der hvor du bor, er det så Guds skyld? Nej vel! Har Gud nogensinde fortalt dig, at der var noget galt med dig eller at du er en synder, der ikke fortjener at have det lidt sjovt?

Sjovt nok signalerer Gud, at du er fri til at opdage dit sande selv og opnå den indsigt i dit eget hjertes natur, som bringer kærligheden til dem der tror. Dit sex liv har endda til formål at bringe dig nærmere udforskelsen af dit eget indre Guddommelige lys, der hvor du kan udtrykke kærligheden, som den glæde den er.

En glæde der på magisk vis dukker op når tiden er inde til, at du foretager din egen spirituelle rejse i stedet for at læse de påståede hellige skrifter, der intet har med Gud at gøre. Du vil ikke finde Gud i nogen bog, men i stedet vil Gud holde oplysningens lanterne for at byde dig velkommen, der hvor din selverkendelse bor.

En selverkendelse hvor du finder den solopgang, der mangler i dit landskab af rådgivning når det gælder dig selv og din egen indre visdom. Du har evnen til selv at arbejde med dine følelser, som kan gøre dig eksempelvis vrede eller generte. Det er ikke Gud som fortæller dig hvordan du skal gøre dit arbejde.

Dit arbejde dømmer eller kritiserer Gud ikke, så du skal holde op med at være så bange for, at Gud ikke er ren kærlighed og tilgivelse. Gud har intet at tilgive. Gud har skabt dig med alle de stærke følelser, der giver dig dine begrænsninger og lidenskaber, fordi du skal erfare den situation du befinder dig i.

En situation hvor du har til opgave at fuldføre, der hvor du reagerer ved at straffe dig selv med følelsen af skyld. Ikke nogen let opgave at udføre, men en nødvendighed. Hvis du skal skabe det sted, hvor dine intentioner ikke bliver en test, men endnu et skridt på vejen, skal du tage dit liv op til efterretning.

En efterretning hvor du kan genopfinde dig selv og den fremtid du ønsker, hvis du skaber et sted hvor du respekterer dine medmennesker og ikke gør alt det, du ikke selv ønsker bliver gjort mod dig. Alt hvad Gud beder om er, at du er guiden i dit eget liv og er opmærksom på hvornår du skal tage de nødvendige skridt.

Et skridt der kan være optakten til adskillige åbenbaringer, beregnet på at vejlede og sætte dig fri på rejsen hjem mod dig selv. Så du kan opfylde din skæbne og slippe fordømmelsen af dig selv, så du igen kan få muligheden for, at se tingene i et helt nyt lys. Et lys hvor du ikke længere er nødt til at beskytte dig selv og dine værdier.

Dette fordi dine værdier ikke er en generalprøve, men vejen ind til paradis. Det er nødvendigt at du anerkender dine begrænsninger og arbejder indenfor dine nuværende rammer, hvis du skal skabe et liv efter himlens normer. Du skal finde dig i, at din stolthed indimellem får et ordentligt knæk, fordi du skal blive parat til, at slippe din angst for nederlag.

Et nederlag som skal sætte dig fri uden at det skal føles som en præmie eller en straf.
Ment på en sådan måde, at du skal forstå, at når du slipper angsten accepterer du samtidig at den er der og at den er en del af dig. Du skal forholde dig til dine realiteter og være så konstruktiv så muligt, hvis du skal forbedre din situation i form af forandringer.

Forandringer der ønsker at give dig et tip til, hvordan du frigøre din energi så du kan leve livet hver eneste dag, som om intet andet eksisterer. Det er meningen at du skal nyde den mulighed Gud har givet dig for din egen åndelig opvågning, så du kan bruge denne selvopdagelse til ikke længere, at holde dit grundlæggende væsen tilbage.

Dit grundlæggende væsen tjener et højere formål i form af, at du træffer et valg. Et valg om at nyde den mulighed for liv, som Gud har givet dig, hvor du repræsenterer genfødslen og det lys, der gør at du har herredømmet over dig selv. Ellers vælger du at antage, gætte og forestille dig, at du ikke kan tro på Gud.

Gud ønsker at din åndelige kraft til at være nytænkende og nyskabende skal udforskes, så du kan finde balancen mellem dit hjerte og dit sind. På denne måde lærer du at kontrollere dine følelser og finde visdom til, at acceptere det du ikke kan ændre. Gud ønsker at du skal rose og hylde dig selv, så dine evner til at yde støtte og omsorg overfor andre vokser.

Vokser din taknemmelighed passer du bedre på dig selv og andre. På denne måde oplever du en entusiasme til, at være et godt eksempel for andre. Gud ønsker at du skal gå efter dine drømme og forsøge det der synes umuligt, fordi du skal lære undervejs, hvad du nyder mest og på denne måde komme i kontakt med din positive side.

Din positive side kan rydde alle dine forhindringer og blokeringer af vejen, fordi du tror på dig selv uden at snyde og bedrage dig selv. Du lærer at konfrontere situationen direkte selvom den kan opleves som ubehagelig for dig selv eller andre. På denne måde passer du på dig selv, dit helbred og dine relationer.

Dine relationer er til for at hjælpe dig med, at overvinde et eller flere problemer fra dine tidligere liv og derfor bør du lytte nøje hertil. De kan repræsentere sider af dig selv, hvor du har kompliceret din adfærd og derfor bliver ved med at gentage dig selv. Det viser også noget om de roller og adfærdsmønstre, som du skjuler og beskytter i dig selv.

Et Selv som medfører pinefulde indsigter, hvis du ikke opnår den klarhed, der kræves for at du kan befri dig selv fra den magt følelserne har over dit intellekt. Derfor bliver du nødt til at tage dit ansvar, så du kan blive autoriteten i dit eget liv, i stedet for at opleve en verden som bruger magt over andre mennesker.

Mennesker som alle er Guds børn, underlagt de love og regler du overfor Gud har svoret på, at overholde og håndhæve. Dit liv skal nu omsættes til visdom, hvis du skal nå den evighed, hvor du holder op med at give andre skylden for dit dårlige liv. Derfor vil jeg nu invitere dig til at tage med mig, på århundredets rejse.

En rejse hvor du kan svare ja til din tro på Gud, som et af de mest stillede spørgsmål, fordi Gud aldrig ville bede dig om, at holde op med at tro, på de muligheder der er dig givet. Gud har ikke brug for at blive takket, men har brug for at du føler dig taknemmelig, så du kan føle Gud i din hverdag når du kysser din elskede og dine børn.

Danish DA English EN German DE Italian IT Spanish ES