I øjeblikket er mange af jer bagbundet og plantet med fødderne i en natur, hvor I ikke har en chance for at bryde ud og se løsningen på situationen omkring jer. Det er en valgsituation hvor det er utroligt svært at vælge, sådan en pest eller kolera situation, hvor følelsen af at være fanget eller begrænset skaber en følelse af håbløshed og hjælpeløshed omkring jer.

En hjælpeløshed I selv opstiller, fordi I udøver selvcensur og på denne måde begrænser jer selv i at flyve frit, fordi I stadig er indhyllet i det gamle. En opfordring til at I kigger nærmere på, hvor og hvordan I begrænser jer selv, på vejen mod en bedre fremtid. Så I ikke kommer i en situation, hvor I ikke ved, hvad I skal stille op med jeres frihed.

En frihed hvor I selv kan vælge om I vil se situationen og realiteterne som de er, og på denne måde tage ansvar for at komme videre. Eller om I vil lade garnet strammes ved hjælp af spekulationer og analyser over jeres manglende valg i situationen. VI befinder jer lige nu i et dilemma, hvor I er ofre for jeres egen ubeslutsomhed.

En ubeslutsomhed der kræver ændring i jeres adfærd, hvis I ikke skal være hindret i at handle. Fortidens illusioner gør at I ikke ser tingene klart, derfor er I nødt til at bevæge jer fremad, hvis I skal opleve vækst og frodighed på det fysiske niveau af jer selv. I står lige nu ved transformationen, fødslen af noget nyt.

Fødslen af lidenskabelige følelser der har lyst til at blive levet frit ud, uden de store intellektuelle overvejelser. I skal gribe livet uden at tænke, om I fornærmer nogen omkring jer og skabe den manglende balance i tingene, så I igen bliver et med naturen.
Når I forstår formålet med jeres natur er I skridtet videre mod oplysning.

En oplysning der først kan nås når I lever fuldstændig i nuet. I er alle en del af naturen, og opgaven er at integrere den i jer, så I kan herske over livet og døden. I skal udnytte de muligheder der opstår, så jeres ubevidste, kan slutte sig til jeres personlige kraft og på denne måde skabe en indvirkning på jeres modtagelighed.

En modtagelighed som kan være virkelighedsfjernt, fordi jeres fornuft ikke har adgang til Kærlighedens Magt. Jeres tilværelse er opdelt i stive modsætninger, så I kan producerer den virkelighed, der skal blive jeres færdige produkt. Jeres formål er at skelne og organisere, så jeres medmenneskelige forhold ikke bliver magtbegærlige.

Et magtbegærlighed der gør at I mister kontakten til jeres eget dybeste selv uden mulighed for, at forene jeres modsætninger og tage dem til jer i jeres fysiske virkelighed. I skal opnå energi, erfaring og entusiasme til at udføre det I ønsker, ved at tage kontrol over jeres liv.
Så I ikke længere behøver at bekymre jer om det, at være anderledes.

At være anderledes symboliserer mod, entusiasme og inspiration til at gå efter jeres drømme og forsøge det der synes umiddelbart umuligt. Det er her kvaliteter som fantasi, energi og livslyst træder ind i jeres liv. Der er nu åbnet en port som gør det muligt at åbne op for jeres bevidsthed i jeres fysiske tilværelse, så I kan komme til at gøre indflydelse.

En indflydelse som skaber evolution og forandring på et indre niveau af jer selv, fordi forhindringer og blokeringer kastes til side. Der opstår en ny udvidet indsigt der gør jer selvsikre, frygtløse og motiveret overfor de steder, hvor I mangler at være handlingsorienteret. Jeres kontrol ligger i at turde gå ud i verden og være anderledes.

Danish DA English EN German DE Italian IT Spanish ES