Tiden lige nu er ret signifikant. I har valgt at inkarnere i en tid, hvor der bringes følelser op til overfladen, som I normalt ikke har adgang til. Følelser som skal bringe jer åbenbaringer af forskellig art, alt efter hvor langt I er i jeres karmiske inkarnation.

En inkarnation som giver jer mulighed for at hele og forløse de steder i jer selv, hvor I stadig mangler at kommunikere jeres dybeste følelser, når det gælder forholdet til jeres relationer. Følelser som skal styrke jeres tilknytning til jeres højere selv og jeres Guddommelighed.

En Guddommelighed som hver dag tester jer på jeres vej, så I kan træffe en beslutning om at vælge jeres sjæle vej, der hvor I lytter til jeres højere selv. Et højere selv som er i samklang med jeres hjerter, og gør at I kan træffe de rette beslutninger for jer selv.

Beslutninger som kræver at I stoler på jer selv, hvis I skal have modet til at gå den indre vej, så I kan finde frem til erkendelsen af hvem I er. De valg I foretager jer skal derfor være autentiske, så I forbliver i integritet med jer selv, alt imens I forsøger at nå jeres mål.

Målet er at bringe større glæde ind i jeres liv, så I ikke længere fjerner jer fra jeres inderste kerne, men i stedet baserer jeres valg på tillid, respekt og integritet. I har nu muligheden for at nå derhen, hvor tiden bringer holdbare løsninger i jeres liv.

Løsninger der gør at I kan blive jer selv, så I ikke længere vender jer væk fra dem I er.
I har alle et formål at udføre i jeres fysiske jeg, hvor I har muligheden for at blive jer selv, som de Guddommelige væsner I er.

Når I accepterer jeres Guddommelige væsen dømmer i ikke længere jer selv eller andre og står derfor ikke længere overfor udfordringer i jeres liv, som gør jer usikre. I har noget at arbejde for og er ikke længere forsigtige i jeres handlinger.

Handlinger som kræver opmærksomhed på detaljerne, hvis det skal være slut med forsinkelser. I kan derfor opleve pludseligt og uventet held, alt sammen noget der kommer, fordi I har ændret jeres måde at se situationen på.

Situationen kræver nu at I tager en pause fra de sædvanlige handlinger, så I kan fejre de nyheder der kommer. I bliver således i stand til bedre at værdsætte andre, hvis I undersøger tingene inden I fortsætter med jeres langsigtede projekter.

Projekter der kræver at I administrerer jeres ressourcer klogt, så I kan finde balancen mellem at bruge penge og spare penge og på denne måde hjælpe dem, der er mindre heldigt stillede end jer selv. I skal bruge tiden til at fjerne jer fra uærlige forbindelser.

Forbindelser der kan afholde jer fra at tage alles input i betragtning. Tiden er kommet hvor I skal forene jeres synspunkter, så I kan finde en bedre løsning og en ny vej i jer selv, hvor I kan tage det mere roligt. Giv jer nu tid til at tænke tingene godt igennem.

Så I gennem jeres beslutninger kan få det mod, som det kræver at gennemføre de ting i jeres ydre verden, som er et symbol for jeres indre. Så I kan frigøre jer og følge jeres egen vej gennem livet med de erfaringer I nu får undervejs.

Undervejs på den rejse, som skal give jer en masse prøvelser og konfrontationer, så I får mulighed for at bilægge jeres konflikter. I kan herefter vende tilbage til det centrum, hvor I gennem jeres engagement i andre, har afprøvet jeres begrænsninger.

Begrænsninger som skal give jer mulighed for en ny erkendelse af, hvem jeres sjæl er. Så I kan få jeres fornuft og følelser til at smelte sammen til et, med mulighed for at komme i total balance med jer selv. Så I kan overstige jeres begrænsede bevidsthed.

En bevidsthed der sætter jeres personlige skæbne i forbindelse med en større bestemmelse. Hvor jeres dybere selv kan manifestere sig via jeres menneskelige ånd, hvis I forener jeres intellektuelle og fysiske kræfter i jeres fysiske legeme.

Et fysisk legeme som sjælen skal styre, hvis I ønsker at opfylde livets kredsløb med jeres genopstandelse. Jeres tilstand af oppustet ego skal derfor slukkes gennem neddykningen af jeres ubevidste, hvis I skal kunne identificere jer med de overmenneskelige evner.

Evner som skal omsætte jeres rejse til handling på det ydre plan og som er en nødvendighed for rejsens opfyldelse, hvis I skal forbinde jer med skæbnen og det som allerede er bestemt for jeres skabelse. Forbind jer derfor nu med jeres skæbne.

 

 

Danish DA English EN German DE Italian IT Spanish ES