TROEN PÅ GUD
gør, at I kan blive mere jer selv, fordi I ikke længere vender jer væk fra dem I er.
Man kan sige at I bliver udvidet på områder af jer selv. I forbliver ikke længere kulturkristne, men mennesker med en protestantisk tro, hvilket betyder at I som det enkelte menneske, står i direkte forbindelse med Gud. Noget rammer jer spirituelt i form af et lys, en åbenbaring, som gør, at I følelsesmæssigt oplever Guds lys. I ved ikke helt hvornår det begynder, men registrerer det efterhånden. Jeres sædvanlige måde at være på forsvinder og I accepterer undervejs følelsen af, at blive overtaget.

TROEN PÅ GUD
gør, at I dybt inde i jeres hjerter ved, at I er elsket bare fordi, at I er jer. I har en opgave, og vælger derfor selv om I vil bruge resten af livet i jeres tro på, at det I gør har et formål. I lærer at se mennesket først i jeres fysiske jeg, samtidig med at I får en vished om, at I alle er til stede for at lære, at blive dem I er. I har alle et rum indeni jer der er jeres. Et rum hvor der er fred, og hvor tankerne ikke definerer hvem I er. Man kan sige at det er et rum skabt af Gud, hvor I har muligheden for at være jer selv.

TROEN PÅ GUD
gør, at I kan være jer selv, hvilket er hvad der menes med at være skabt i Guds Billede. I bærer alle det Guddommelige inden i jer, der fuldender jer som mennesker. I skal lære ikke at dømme jer selv, da jeres liv ikke handler om resultater, men om accepten af jer selv.
De færreste af jer kan spå om fremtiden, men I kan mærke de følelser, muligheder, potentialer og den udvikling, som jeres guider forsøger at afklare for jer. Muligheder der står til jeres rådighed, hvis I slipper jeres fordomme om det spirituelle.

TROEN PÅ GUD
giver jer spirituelle oplevelser, der kan give jer den ordløse kraftfulde kærlighedsfølelse, I har mulighed for at mærke, når I står overfor udfordringer i jeres liv. Og som kræver at I giver jeres guider lov til at hjælpe, hvis de skal anerkende, at I ikke længere er skabs spirituelle. Hvis I ikke skal begrænse jer selv spirituelt, er I nødt til at åbne op for den kanal, der kan sige noget om jer selv og jeres personlighed. I mærker kanalen, når I er villige til, at stille ind og blive beholder for det I skal kende til. Dette kan kun gøres ved at sætte jer selv til side.

TROEN PÅ GUD
kræver, at I er opmærksomme på de tanker, der kommer til jer, uden at dømme eller bedømme dem. Jeres egne behov forsvinder ganske langsomt, og bliver på denne måde jeres redningskrans, når jeres livskriser bliver aktiveret. I har her muligheden for at række ud efter noget, der er større end jer selv. En livskrise giver jer muligheden for at finde hjem til jer selv, så I kan lære at vokse på de områder af jer selv, som er pakket grimt ind. Hvis I skal finde meningen i gaven til jer selv, skal I sætte jer fri af jeres fysiske selv.

TROEN PÅ GUD
lever i jeres fysiske selv, for at kunne vågne op og bryde det tabu, der er forbundet med det at tro. Fordi I som troende ofte kommer i tvivl når I oplever stormvejr i jeres liv. Ser I lyset, bliver I stærkere og oplever en rummelighed, der gør, at I kan bryde med de sædvanlige mønstre, uanset hvilken social klasse I tilhører. I kan alle bede om hjælpen stor som lille når I rammes af livet. Nogen hjælpes af kirken, fadervor eller aftenbøn, andre går igennem livet med en følelse af, at være forfulgt, ligesom at være i krig.

TROEN PÅ GUD
opstår, når I tager ansvar for, at turde sige tingene højt. I har alle en pligt at udføre, mens I er her, hvis I ikke skal sove ind i døden. Der er mange måder at sige ting højt på, hvis I skal komme videre uden hul i jeres fundament. Jeres forhåbninger til livet former jer som mennesker. Når I er optaget af det nære, tvivler I ikke længere på jer selv og de processer, som gør jer til de mennesker I er. I udfordres, fordi I skal testes i tvivlen på jer selv, og på Gud alt sammen, fordi I skal lære at stå ved jer selv.

TROEN PÅ GUD
opstår, når I står ved jer selv og bekender jer til, at tro på noget der er større end jer selv, uden at I føler jer ydmyget. I erkender at være en del af evigt liv, hvor I kan øve jer på at finde forklaringen på det uforklarlige. Religion kan ikke sættes i rammer, da I alle er rationelt tænkende væsner, med følelser omkring opstandelsen, samt det at hænge på korset og opfarelsen til himmels. At dømme de levende og de døde, skal I overlade til Gud Den Almægtige, som en fortælling der lever videre.

TROEN PÅ GUD
og det at være et menneske, er et langt oversættelsesarbejde, hvor solen står op, hvis I ikke bliver for selvhøjtidelige. Jeres livscyklus består i at rense sindet, så I kan række ud og fortælle om jeres følelser til de mennesker, som har et hul indeni, fyldt med manglende minder. Mennesker som mangler ritualer og muligheder for at være noget for andre. En oplevelse som giver jer tifoldigt igen, hvis I vælger at bekende jer til noget, der er større end jer selv. Fordi I stammer fra himmelhvælvet, som består af planeter, stjerner og stjernestøv.

TROEN PÅ GUD
Giver jer hele forklaringen på, hvorfor I bliver så påvirket af lyset, når I kigger op på stjernehimlen. Kristen eller ikke kristen, bedetæppe eller ej, så er det vigtigt for alle kulturer ikke at diskriminere. Hvis I skal finde meningen med det hele, kan det være nødvendigt, at lytte til forskellige præsters udlægning af diverse bibelsketekster. Betydningen kan være forskellig fra kirke til kirke og kan derfor misforstås, hvis I ikke selv er åben for den individuelle tolkning.

TROEN PÅ GUD
bør ikke afhænge af, hvor I står i livet, og hvilket menneskesyn I har. Kvinder og religion har ikke altid været historisk accepteret og her 2000 år senere, er det stadigvæk ikke forbundet med accept, at søge efter det Guddommelige. Jeres fordomme mod religion begrænser jeres åndelighed, og i Den naturvidenskabelige model, er der ikke plads til Gud. Ligesom Den naturvidenskabelige model, stadig ikke har bevist, at Gud ikke findes. Gud rykker ved troen og gør, at I ikke længere lader jer begrænse af 3 Dimension.

TROEN PÅ GUD
er ikke et begreb, hvor tro skal gøres til videnskab. Hvis I vil tage troen ud af troen, er Gud ikke længere på arbejde. Hvordan verden hænger sammen afhænger af jeres erfaringer med livet, om I føler jer som en del af noget større, eller om I dyrker et fællesskab, hvor den personlige tolkning giver anledning til skyld og skam. Trøst kan I finde, hvis I giver jer hen til, at læne jer ind i noget der er større end jer selv. På denne måde hviler I, i jer selv og begynder at lyse i forskellige retninger.

TROEN PÅ GUD
gør jer på bølgelængde, med jeres eget galaktiske sted. Hvis I kigger imod hjertet af jeres centrum, slipper I de blokeringer af mørke plamager, som har forhindret jeres lys i at skinne. Kaster I lys på jeres hjerte bliver informationerne til mindre støj, hvis I sørger for at holde jeres hjerte åbent. Jeres oplevelser kan ingen tage fra jer, i så fald risikerer I at gå glip af viden, som ikke kan forklares. Åbenhed er hvad der kræves af jer som mennesker, hvis universet fortsat skal virke dragende i alle sine observationer.

TROEN PÅ GUD
kommer til udtryk, når I holder op med at skulle forklare alting, men i stedet åbner op for den åndelige tilgang til jeres spirituelle oplevelser. I skal benytte troen som et fundament for det landskab, hvor I ser og oplever en anden dimension. Symbolismen i oversættelsesarbejdet må hver enkelt af jer selv indkredse, analysere og fortolke med hver jeres baggrund og bagage. I ser og oplever ting forskelligt og identificerer jer ud fra den påvirkning I hver især har fået med gennem livet.

TROEN PÅ GUD
er den bagvedliggende tro på evigheden, der lyser himlen op. I er alle underlagt et større visuelt udtryk, som giver jer muligheden for viden og forandring, hvis I skildre virkelighedens forskellige betydningslag. Uanset socialt engagement og samfundssind, mangler I alle, at sætte spørgsmålstegn ved det ægte og det naturtro. Nemlig de grundlæggende værdier som dømmer Gud ude. Tilværelsen på jorden, det evige liv, materialisme er alt sammen en opgave I skal forstå, hvis I skal se ud over virkeligheden.

TROEN PÅ GUD
er et perspektiv på, at der skal ske noget nyt i form af et gennembrud, hvis I ikke skal sidde på det sidste, og svæve ind i døden sovende med vinger. I er ikke ateister, I er religiøse og kan ikke undgå jeres Guddommelighed i nogen kultur. Stien bliver smallere og smallere, helt konkret leger I med døden, hvis ikke I kommer jer selv og jeres indre nærmere. Jeres sindstilstand skal stemmes, så jeres landskab er til rådighed med et åbent sind, så jeres sjæl kan opleve, at indstille sig på noget nyt.

TROEN PÅ GUD
vækkes gennem jeres oplevelser og på denne måde kan I gribe ind i billedet, hvis I bliver inviteret hertil. På samme måde som tårer, bliver jeres nervetråde et spin af betydninger i det private rum, når det handler om relationen til andre mennesker. Jeres engel kan skabe fortryllende stemninger, der kan vække jeres sind med en accept af, at binde jer til noget der er højere end jer selv. En del af jeres menneskelige binding kender allerede sandheden og ydmygheden overfor det, at være til.

TROEN PÅ GUD
er hele filosofien ved at være til. I skal være åbne og tro uden at vide, hvad det er I arbejder med, i en form for ordløst forløb. I skal bekende jer til det, selvom det påvirker jer og holder jer i en armslængde følelsesmæssigt. Hvis I tror på det spirituelle, mere end I tror på Gud, kommer I til at mangle den åndfulde forbindelse mellem religionen og jer selv, som er med til at fastholde jer i de gammeldags tankeformer. Og som den dag i dag, stadig giver en overfladespænding, når det handler om det, at binde sig til religion.

TROEN PÅ GUD
skabte tidligere et mørke. Med et vindpust opstod tomrummet til den forbindelse, der er så modsætningsfyldt, når det gælder synd og syndsforladelse. Det samme gør sig gældende i de kulturer og de samfund, der som stat, har hovedet ansvaret når det gælder det, at høre til. I har den funktion I har. I skal ikke være andre end dem I er. Dem I er giver jer værdi i jeres funktion, som mennesker. Filosofien ligger i at gøre kærligheden til visdommen, så I kan blive mennesker af jeres tid.

TROEN PÅ GUD
varsler om en tid, hvor det at forkynde sexsistiske budskaber, på bedste patriakalsk vis, hører til i den gamle orden som ingen længere gider at fortolke eller forholde sig til. De eviggyldige budskaber om at tage ansvar, ved at tale sandt, passer allesammen endnu, fordi det giver en følelse af, at tilhører noget der er større end jer selv. Noget går igennem jer, og får jer til at gøre noget, I ellers ikke er i stand til, der opstår en forbindelse som giver jer en følelse af forbundethed med universet.

TROEN PÅ GUD
forandre stemningen lys mæssigt, hvad angår de menneskelige temaer som moral, dyd, sandhed, tro, håb og kærlighed. I skal lære jer selv at kende, men forandres i jeres måde at anskue livet på, fordi jeres selvudvikling skal blive et frynsegode, som holder jer vågne. I skal ikke længere se med barnets øjne og tage ting for givet, fordi I mangler at spejle jeres tro. Den lange rejse I alle er påbegyndt kan skabe forbindelse mellem himmel og jord, tanker og tegn, hvis I lader troen komme til udtryk.

TROEN PÅ GUD
bør altid være med til, at I behandler andre positivt og stoler på alle, indtil det modsatte er bevist. Føler I jer provokeret sender I det op og venter på at Gud eller jeres engel griber ind med en forklaring, så I ikke mister balancen. Nogle gange kan svaret på spørgsmålet være fyldt med rædsel, som vil få jer til at fryse til is, fordi det er blevet tid til at sige farvel. Det kan være trist, men er samtidigt nødvendigt, hvis I ikke skal oversvømmes af alt og alle.

TROEN PÅ GUD
skal få jer til at se og opleve de kvaliteter, der bærer jer igennem det hele på, via kristendommen. De kvaliteter der på den yderste dag gør, at jeres erfaringer kan bruges næste gang, I oplever et liv efter døden, via jeres genfødsel. Afviser I de håb og erfaringer der skal bruges, ender I som en agnostiker, der ikke vil erkende og finder derfor ikke svaret på alle spørgsmålene. Om det at være et menneske. Som søgende sjæle kommer I vidt omkring gennem fortællinger af historien.

TROEN PÅ GUD
består i, at fortælle jeres historie, så I ikke tilpasser jer som individer. Men forbliver det menneske, som troen på Gud byder jer at være. Der er mange måder at sige og gøre det på, hvis I skal bruge kirkens lære. Der skal i den grad åbnes op for det prædikene værksted. Hvor engle og afdøde skal ses gennem farver, som børn af deres tid, hvis den gode vilje og fortællingen ud fra et filosofiske synspunkt, ikke skal danne rammen for det klassiske dannede menneske. Der hvor egoet stadig er det vigtigste i verden

TROEN PÅ GUD
lader tingene flyde igennem jer, og sender det videre væk fra feltet af jer selv. I skal derfor modtage og afsende stærke i troen på, at I bliver taget godt imod, samt hjulpet på vej af jeres egen erkendelse af Guds Rige. Jeres rationelle skal komme i anden række og I skal i stedet lade jer fylde af noget ægte, der løfter jer op over trivielle dagligdagsproblemer. Og krydrer jeres banale hverdag med en helhed, der kan skabe healing i form af det hellige. Hvor betydningen er “jeg er den jeg er.”

TROEN PÅ GUD
gør, at I ikke mere lyver for jer selv, ved at sætte jer selv i anden række og dermed sige nej tak til jer selv. I skal tage jeres sko på og flytte jer gennem samtaler, om det at komme hjem til Gud. Når I er blevet væk fra Gud skal I læne jer op af, at I er elsket, samtidig med at jeres vinger løfter sig. Mens jeres fødder stadig står på jorden og jeres hjerte er i himlen. I skal alle lære at dø fredfyldt med et ydmygt ønske om, at komme hjem til Gud og jeres kære.

TROEN PÅ GUD
hjælper jer når I afleverer nøglerne og forlader den fysiske verden. I jeres tro på at denne rejse er ligesom et maleri, der giver jer indsigt i fortællingen om det, at skulle forlade verden forandret. Alt sammen kræver at I stiller jer til rådighed for nuet, ved at lytte til stemmen i jeres sind for på denne måde, at åbne op til jeres åndfuldhed. Som liv efter liv har lukket jer ind på rejsen hjem til Gud. En rejse der kræver at I er åbne, vågne og modtagelige for fortællingen.

TROEN PÅ GUD
er historier der gennem tiden er delt ind i billeder, så I bedre husker hvad I har fået fortalt. Billederne er interessante, fordi de set derfra hvor I kigger ud, skaber jeres mønstre. I ser kun jeres egen udkant, hvilket betyder at I ikke har meget at kigge på, medmindre I vender jer den anden vej og kigger mod hjertet, centrum af jer selv. Jeres mælke vej er der, hvor mørke plamager af sorte skyer blandet med gammelt støv, ofte blokerer for jeres øjne. Historien om jeres mælke vej har I bygget op om jer selv, via de stjerner I møder på jeres vej.

TROEN PÅ GUD
hjælper jer, når jeres mørke plamager, er dem som falder jer i øjnene. Når I ser mest af det mørke og ikke hæfter jer ved lyset. Kontrasten mellem lys og mørke afhænger nemlig af, hvad I lægger mærke til. Ser I for meget lys, kan lyset blænde, da det nemt bliver til støj og dermed ingen information giver. Observerer I derimod lyset, set ud fra jeres egen smalle trappe, finder I vejen mod toppen og spiret af jer selv. Hvilket kan åbne op til de informationer fra jeres omgivelser, der altid er en naturlig forklaring på.

TROEN PÅ GUD
giver jer de oplevelser I møder på jeres vej. Så I kan observere og registrere de data, der ikke passer ind i jeres egne overbevisninger, men i stedet bruge dem som en åbenhed i jeres arbejde. Så I senere kan forklare hvordan tingene hænger sammen. Det er så uendeligt stort når I udvider jeres galakse, så billederne i jeres hoveder igen kan blive dragende og smukke, når I kigger tilbage i tiden. Hvis I på trods af jeres fordomme og andre modsætningsforhold kan forholde jer åbne og nysgerrige, er jeres tro på Gud vallit, indtil det modsatte er bevist.

TROEN PÅ GUD
afhænger ikke af, hvordan I som mennesker fortolker jeres skæbne. I er alle rejsende i livet og kommer ud for oplevelser, der ligger udenfor jeres vilje. Jo mere I stritter imod jo svære bliver det. Derfor bør jeres overvejelser gå efter universets centrale spørgsmål, om I er fanget i skæbnens forudbestemte drejninger, som den integrerende faktor, at I selv har valgt det. Et udtryk for at I hænger fast i jeres ubevidste libido fanget i naturens evige cyklus, så I kan udvikle jer hen imod den bevidsthed, der nu er tilgængelig for menneskelig anvendelse.

TROEN PÅ GUD
er en anvendelsesmetode, hvor retfærdighed intet har med tingene at gøre. Jeres hjælpeløse side kalder på at I skal redde den, hvis I skal slippe fri af de energier, der tidligere har holdt jer fanget. I skal stræbe efter at komme i kontakt med jeres egen bevidsthed på en mere bevidst måde, så I undgår at hænge fast i gentagne instinktive bevægelser. Modstykket til jeres guddommelige energi er jeres skyggeside, som skal frisættes via jeres kreative energier, så I kan forholde jer til kravene fra jeres egen natur.

TROEN PÅ GUD
kan ikke narres med udspekulerede spørgsmål. I har behov der kræver, at I hæver jer over det at være et jordisk væsen, hvis I skal undslippe jeres kredsløb, som mennesker. Og befri den tilfangetaget energi, som naturen har pålagt jer i alt evighed. Og hvis essens er fødsel, død og genfødsel. Midtpunktet for jeres væren bør være, de universelle love og hvordan anvendelsen af disse love, skaber stabilitet og tryghed. I tillader her en forandring, hvor I begynder i hjertet af jer selv og arbejder jer ud efter.

TROEN PÅ GUD
skal bruges i arbejdet med jeres projektioner, da de rummer kimen til jeres egen modsætning. Når I befrier jer, fra jeres personlige afhængigheder på jeres rejse frem mod bevidsthed, bliver I udsat for de samme hændelser igen og igen. Teknikken går ud på at overveje, om jeres handlinger får jer til at skifte rolle, alt efter hvem I er sammen med. Jeres bevægelsesmuligheder tvinger jer til at stoppe op, og betragte jeres egen rolle, i den skæbne, der har ramt jer. Hemmelighederne kan først åbnes når I bygger bro til jeres ubevidste.

TROEN PÅ GUD
hjælper jer på denne måde til, at bevæge jer mod hjertet, centrum af jer selv, så I på denne måde får afklaret hvem I er. Uden at den ydre verden overvælder jer. I stedet vækkes I mod nye synsvinkler, så I kan føres frem mod himmelsk fuldkommenhed, og på denne måde få uventet besøg, af en savnet ven. Der kan hjælpe jer med at vende blikket ind i jer selv, så I kan fordybe jer, og finde løsningen på alle de spørgsmål, der kan hjælpe jer videre med jeres liv. Jeres vejledning i livets spørgsmål er tættere på, hvis I får mest muligt ud af hvert enkelt nu.

TROEN PÅ GUD
oplyser jer om, hvad der er rette svar på jeres spørgsmål, i kraft af jeres blotte tilstedeværelse. Spørgsmålet lyder om, I vil give jer selv den mulighed for individuel oplysning, som ligger begravet i den menneskelige natur? Jeres potentiale som mennesker ligger i, at afdække jeres indre lys, som en substans I kan sætte fri, hvis I er i stand til at se ind i mørket og rumme de tragiske elementer I møder der. Som gør, at I stadig forvilder jer langt bort fra jeres væsens inderste kerne.

TROEN PÅ GUD
gør, at I ikke kun kan eksistere i form af andre. Hvis I har et forvrænget forhold til jer selv, må I finde ud af hvem I er. I skal filtrere jeres egen identitet ud fra resten af gruppen, så I igen kan se de potentialer og begrænsninger, I før kun har set hos de andre. Og som I uden at vide det har projiceret væk fra jer selv, fordi I ikke har kunne gennemskue jeres projektioner. I har en mental klarhed og en intellektuel evne til at træffe de rette beslutninger, hvis bare I er retfærdige. I repræsenterer luftelementet som mennesker, hvilket giver jer evnen til at skabe.

TROEN PÅ GUD
skal formulere ideer ud af jeres tanker, som en markering på, at noget nyt kan tage sin begyndelse. Så I ikke sender jer selv i en retning der kan være potentielt destruktiv, hvis I ikke evner at skelne mellem jeres følelser og tanker. I skal skære igennem jeres illusioner, hvis I med jeres Guddommelige inspiration skal afgøre, hvilke valg I skal foretage jer, så jeres tanker og følelser ikke opleves forvirrende for jer. Jeres følelser giver jer evnen til at opnå klarhed i hjertet, så I kan formidle kærligheden til andre.

TROEN PÅ GUD
bringer noget godt med sig, fordi I oplever en forøget styrke til at føre jeres sandhed ud i livet. På denne måde undgår I tankemæssig forvirring, når I skal skelne og træffe afgørelser, fra den kreative side af jer selv, som træffer afgørelser fra hjertet. Dette fordi I stoler på, at I træffer de rigtige beslutninger, uanset hvilken beslutning I skal træffe. Jeres beslutninger kræver også, at I træffer et valg om, hvilken livsretning I ønsker skal gro, hvis I skal opnå den ønskede succes i jeres kreative arbejde.

TROEN PÅ GUD
kræver tillid til vækstprocessen, også selvom I ikke helt ved hvad I foretager jer. I må slippe jeres angst og tvivl vedrørende emner der omhandler jeres sjæl, da belønningen først kommer, når I afslutter det I har startet. Hvis I slipper alt jeres tvivl og forfølger jeres chancer vil alt hvad der sker, være til jeres eget bedste i forsøget på at forbedre jer selv. Når I arbejder hårdt på jeres mål, ser I slutningen og opnår på denne måde det menneskelige udtryk for energi, hvis I altså lader jeres kræfter virke på en tjenende måde.

TROEN PÅ GUD
skaber udholdenhed og beslutsomhed, hvad kroppen angår. Nøgleordene er derfor at være jeres egen leder, hvis I ønsker at opnå sundhed og andre helbredsmæssige anliggender. Hvis I skal realiserer de mål I sætter jer skal arbejdet bærer belønningen i sig selv. Jeres evner virker med sikkerhed for resultatet, hvis I formår at være den medfølende leder overfor jer selv, som forbereder jer på at tage en risiko hele vejen igennem, indtil I ser en slutning. I repræsenterer et valg, hvor I står overfor to forskellige muligheder, to forskellige veje.,

TROEN PÅ GUD
viser jer det I allerede har opnået, og det der er muligt at opnå. Fremtiden er en vision af muligheder, som kun kan opnås, hvis I forlader jeres stilstand og får kontrol over situation. Så jeres balance kan muliggøre nye løsninger og ideer til, hvordan I kommer videre med, at udvide og forbedre jeres egne kreative muligheder. Så jeres åndelige kraft kan komme til udtryk, som en nyskabende og dynamisk energi når trangen til, at begynde noget nyt kommer over jer.

TROEN PÅ GUD
giver jer to stier, hvor formålet med valgmuligheden er, at acceptere rastløsheden eller frigøre jer. Begge planer tager udgangspunkt i jeres følelser, hvilke kræves af jer, hvis I skal overgive jer til nyskabelsen af jer selv. I har muligheden for at bevæge jer i nye retninger, hvor følelsen af håbløshed ikke længere holder jer fanget i en mur af tavshed, fordi I udøver selvcensur med jeres egen forhindringer og barriere og tror, at I er hjælpeløse og uden muligheder for en ny og bedre fremtid.

TROEN PÅ GUD
hjælper jer med mulighederne for jeres egen selvudfoldelse, fordi I ikke vælger følelsen af at være fanget. Hvis I ikke vil se jeres situation og realiteter i øjnene, vil jeres manglende ansvar gøre, at I spekulerer og analyserer der hvor det forekommer jer overordentligt svært, at træffe et valg. Det er altid forbundet med store ulemper, når I føler jer spærret inde af jeres egne begrænsninger, og når jeres tidligere omstændigheder bringer jer hertil, fordi I ikke tidligere har set tingene klart.

TROEN PÅ GUD
hjælper jer til at se tingene klart og opnå en forandring til det bedre. I er derfor nødt til at have tillid og være tålmodige, indtil en større klarhed melder sig. Det kræver at I vokser og udvider jer, hvis I skal kunne rumme de mange forskellige illusioner der indtil nu, har givet jer kriserne i jeres liv. Hvis I ikke ser tingene klart, tager I ikke ansvar for jeres liv, og åbner derfor ikke op overfor den styrke der gør, at I kan leve i nuet. Og på denne måde skabe klarhed i jeres sind. I skal være bevæbnet på, at alt går op og ned i tilværelsen.

TROEN PÅ GUD
kan ændre jeres tilværelse, ved at I ændre på den måde I føler jer som rejsende i livet på. Jeres synsvinkel svinger ikke længere fra at være personlig, men til at være mere bevidst, om det bredere princip i universitet. Når det gælder jeres forudbestemte drejninger, er det at være positiv, en integrerende faktor på vejen op, mod det I Selv har valgt. I skal udvikle jer hen imod den bevidsthed, som skal befri jer fra de gentagne og instinktive skyggesider, der gør at I sidder fast, i naturens evige cyklus.

TROEN PÅ GUD
udvikler jeres jordiske modstykke til den guddommelig magt, som I skal bruge, i frisættelsen af jeres negative energier, når I skal forholde jer til kravene fra jeres egen natur. Naturen tjener det formål at hæve jer op over skæbnens kredsløb, så I har mulighed for at befri den tilfangetagne energi, som er en del af jeres system i alt evighed. Jeres essens består af et energisystem, der skal give jer følelsen af ren væren eller følelsen af stagnation alt efter, hvordan I vælger at anvende de universelle love.

TROEN PÅ GUD
og de universelle love, skal hjælpe jer mennesker til, at leve i hjertet, centrum af jer selv, så jeres fortid og fremtid kan smelte sammen med jeres nutid, i funktionelle stykker. Når jeres ego udvikler styrke og tilblivelse, er det for at etablere sig selv i verden, får på denne måde, at skabe en afhængighed fra sine forældre-arketyper. Derfor bliver I som mennesker, udsat for den samme hændelse igen og igen, på jeres indre rejse frem mod bevidsthed. Men jeres bevægelsesmuligheder og måden I undgår at hænge fast på, er forskelligt fra person til person.

TROEN PÅ GUD
gør at I ikke hænger fast, men hvirvler gennem tilværelsen uden at overveje jeres handlinger. Bliver I fremmedgjort fra jeres grundlæggende identitet, kastes I derfor ud i aktiviteter, hvor I tvinges til at standse op, indtil I får tid til at visualisere over situationen. I skal bygge bro til det ubevidste, og på denne måde skabe en bedre forbindelse til jer selv. I skal få afklaret hvem I egentlig er, og være jer selv, uden at blive overvældet af situationen. Hvis I ser situationen objektivt, kan I slippe fri af jeres skæbne ved at ændre jeres synsvinkel.

TROEN PÅ GUD
gør at jeres synsvinkel ikke fører jer bag lyset, og på den måde snyder jer til, at tror, at I ikke kan ændre på jeres skæbne. I vælger derfor selv om I vil komme ud for en oplevelse, der ligger udenfor jeres vilje, eller om I vil forandre jeres synsvinkel til at være opmærksomme på de holdninger, der tiltrækker en sådan skæbne. Hvilket betyder afbinding af bånd og et farvel til de situationer, som kræver skilsmisse eller anden adskillelse. I skal lære at forholde jer til det tab, det er for jeres krop, når grænserne for sorg og smerte er nået, alt sammen en nødvendighed.

TROEN PÅ GUD
gør at nye muligheder bryder frem, når I erkender den magt, jeres forstand har over jer. I har gode muligheder for, at slippe negative tankemønstre når kampen mod illusioner og svigt gives op. Jeres mentale evner skaber frygt og forvirring, hvis I vælger at se det negative i situationen, i stedet for at fokusere på at have tillid til, at tingene nok skal komme til at fungere. I er skabt til at se nuancer, hvilket er paradokset i de situationer, Gud inviterer jer til at stå op for. I skal tro og holde fast, så det ikke blokerer jeres vej.

TROEN PÅ GUD
kræver fokus, hvis I ikke fortsat skal kæmpe. I skal være villige til, at udvise en risiko, der viser jeres tro på den endegyldige sejr. I har hele tiden behov for at udvikle jeres evner via et åndeligt voksende mod, så jeres åndelige evner kan komme til et kreativt udtryk. Der gør, at I ser tingene mere klart, så I står op for jeres overbevisninger og på denne måde beskytter retten til, at være dem I er. I skal ikke længere acceptere at blive sat under kontrol af andres vilje, men kæmpe det bedste I har lært, så I kan transformerer jeres frygt til en tillidsfuldhed overfor jer selv.

TROEN PÅ GUD
transformerer jeres feminine og maskuline, så de vil være støttende og omsorgsfulde overfor jer i livet. Hvilket kræver at, I behandler jer selv og andre med medfølelse og sympati. I skal gå ud og vise verden, at skadelige kommentar eller hårde handlinger, påvirker jer mere end et overdådigt askebæger. I skal sympatisere med det maskuline, som besidder en stærk indre følelsesmæssig verden. Fordi det som en muslingeskal kan åbne det feminine i kvindens livmoder, og på denne måde aktivere det feminines evne til, at gå dybt ind i sig selv.

TROEN PÅ GUD
giver jer en evne til, at gå dybt ind i jer selv, og på denne måde hjælpe Selvets iagttagelse. Når det forsvinder ind i aktiviteterne (seksualakten) i det Indre Rige, trænes det feminine i adgangen til jeres intuition og de følelser det kræver, hvis I skal kunne heale jer selv med jeres følsomhed. I kan ikke længere undertrykke de kvaliteter der er forbundet med manglende inspiration, men skal i stedet vælge, at være elsket og stole på at jeres følelser er ærlige, så I tør vise dem åbent.

TROEN PÅ GUD
skaber åbenhed og ærlighed omkring jeres følelser, så I bliver smukke og fredfyldte. Jeres tilstedeværelse fylder andre med ro. I udstråler en kærlighed der gør jer ekstremt intuitive og fremragende, som rådgivere, og I kan på denne måde hjælpe andre med at få klarhed i de situationer, der måtte bekymre dem. Jeres klarhed bunder i en dyb kærlighed til alle, fordi I ved hvad barmhjertighed og næstekærlighed er. I har oplevet hvad tab er, og har måske ikke altid fået det samme tilbage.

TROEN PÅ GUD
gør jer klogere på hvem I lukker ind. Hvilket er grunden til, at I må tage denne vigtige opgave på jer, så I kan hjælpe og beskytte andre, der behøver hjælp fra en åndelig vejleder. Gud har som skaber bragt jer denne opgave, hvor I får mulighed for helt konkret, at hjælpe andre i form af en rådgivning, så I kan udnytte jeres ressourcer med omtanke. Hvis I har planer om langsigtede mål, er nu et godt tidspunkt , at begynde at investere.

TROEN PÅ GUD
er en investering I jeres potentielle visdom, så I en dag vil være i stand til, at omsætte det til noget storslået, som vil bringe overflod i jeres karriere. Hvis jeres bekymringer allerede er nået et vist niveau, er det nødvendigt at handle på jeres frygt, så tingene ikke kommer ud af proportioner i forhold til omstændighederne. Tag jer nu tid til, at tale med jeres engle eller med Gud, og bring stilheden ind i jeres sind. Træk vejret hvis tingene har hobet sig op og plej jer selv på måder, der mindsker jeres anspændthed.

TROEN PÅ GUD
fjerner fokus fra en ubegrundet frygt, som kan være forbundet med søvnproblemer og andre unødvendige skyldfølelser, fordi I har oplevet mange besværligheder i jeres liv. I bliver kun stærkere i processen, hvis I lader jer lede den rigtige vej og træffer en beslutning om, at være tålmodige og slippe alt hvad der skaber drama. Vær ikke bange for ensomheden, men forbliv fokuseret på de erfaringer jeres intelligens vil give jer efterhånden på rejsen.

TROEN PÅ GUD
hjælper jeres intelligens med, at gøre et godt stykke arbejde når I har mange prioriteter, som I skal balancere rundt med. I skal forblive centret, stærke og beslutsomme i følelsen af jeres formål og ikke lade andres indflydelse slå jer ud af kurs, da I er i stand til at gennemføre langt mere end I tror og er klar over. Snart er det jeres tur til at træde ind i spotlyset og tiltrække jer opmærksomheden på jer selv eller jeres arbejde, som et absolut nødvendigt nu, hvis I skal opnå ægthed og optimisme i samværet med andre mennesker og jeres omgivelser.

TROEN PÅ GUD
hjælper jer når I brænder for jeres mål, hvilket styrker jeres selvsikkerhed, når I som magiske skabninger, skal til at flyve i en fantastisk fart. I skal som jeres egen vognføre være i stand til at holde fuld kontrol med kursen, så I kan vise jer selv beslutsomhed og dygtighed. I kan opnå alt ved at gennemføre jeres arbejdsrelateret drømme og vil få stor succes, hvis I tager imod de velsignelser, der nu sendes fra himlen.

TROEN PÅ GUD
fører til vidunderlige muligheder og velsignelser, fordi I alle er enestående, som de Guds børn I er. Verden behøver jer til at gå frem og blæse i jeres horn, med den respekt og omsorg, der repræsenterer renheden i jeres intentioner. I kan forvente at få opfyldt jeres ønsker i form af glæde og tilfredshed fra de ting, der tidligere var vanskelige at se, fordi I overtænkte jeres udfordringer. Står I overfor nogle udfordringer skal I derfor fokusere på, at tage et skridt til, at give slip på de indestængte følelser, der skaber jeres forudsætninger.

TROEN PÅ GUD
skaber et lykkeligt liv, hvor I kan genoplade jeres sind, så I kan blive mere produktive og fyldt med optimisme. I skal finde den kærlighed I behøver for at komme til hægterne. I skal finde trøst via ensomheden, der symboliserer den åndelige oplysning, som skal få jer til at søge indad inden en alvorlig fysisk eller åndelig sygdom, får jeg til at se tingene i rette perspektiv. I skal se ind bag facaden og tage endnu et skridt på jeres udviklingsvej, så I kan forbinde krop og ånd.

TROEN PÅ GUD
bor allerede i jeres krop og er jeres fæstning, på samme måde som, I er dets beboere mens I er på jorden. I kan kun blive befriet fra jeres påtvungen indespærring, hvis I får kontakt til jeres instinktive sider. Jeres ånd skal genoplives som symbolsk betyder, at blive rørt af Guds hånd, som ophav til alt liv på jorden. I skal befri den kerne af jer selv, som er fængslet mens I er levende, og som kræver at I knækker koden, hvis I ikke skal leve resten af livet oppe i jeres hoveder. Psykologisk set lever mange af jer i en mental konstruktion, som et tegn på psykisk ustabilitet.

TROEN PÅ GUD
hjælper jer når I bygger I en mur af ord, fordi I tror det beskytter jer mod jeres kaos. I skal i stedet trække jer tilbage til det sted der giver plads til små ændringer og på denne måde holde jeres døre åbne, så I kan komme og gå som I har lyst. I stedet for at bygge et system op, hvor I bliver dets fanger og ikke længere har friheden til, at bevæge jer rundt og forandre jer efter omstændighederne. Hvis I modarbejder de forandringer, der skal frelse jer fra jeres psykologiske undergang og andre kaotiske kompleksiteter, ser I ikke illuminationen endnu.

TROEN PÅ GUD
er bygget på en rationel tænkning, hvor illuminationen giver jer mulighed for, at hæve jer op over dagligdagen og træffe alle beslutninger ud fra dette systems generelle love. I skal derfor skærpe bevidstheden over for de områder i jeres egen tilværelse, hvor I er i fare for, at blive taget psykisk til fange overfor jeres holdninger eller ideer. I skal bruge religionen til at hæve jer over egne og andres begrænsninger, så I kan opnå følelsen af at komme hjem eller stå på tærsklen dertil.

TROEN PÅ GUD
skal øve jer I, at bruge jeres følelser, så I føler jer velkommen og støttet fra den anden side, når jeres tur kommer til at hæve blikket og forlade scenen med løftede arme. Da ved I, at det blevet tid til taksigelse, fordi I har tilendebragt et godt stykke arbejde og nu kan tillade jer, at puste ud og nyde situationen. I har brugt jeres evner til at se holistisk på tingene, fordi I har fulgt jeres intuition i form af jeres højere selv, som har guidet jer, i jeres arbejde med de daglige rutiner og relationer.

TROEN PÅ GUD
er med til at skabe jer de relationer, som I skal bruge til, at blive afklaret i jeres familiemæssige forhold. Der hvor I tidligere har haft problemer med at komme nærmere folk. Og i det hele taget har haft problemer med, at dele jeres energi med andre, på grund af jeres fordomme. I skal derfor nu fuldende jeres anliggender, så I trygt kan gå i nye retninger og opleve den fuldbyrdelse, der ligger i, at åbne op for jeres hjerte og opleve kærligheden til jer selv og andre. Alt sammen med erkendelsen af, at det gamle må afsluttes og noget nyt må bydes velkomment.

 

Danish DA English EN German DE Italian IT Spanish ES