Mandag d.21/12-20 træder I officielt ind i Vandbærerens tidsalder. En tidsalder som bringer nye begyndelser i jeres intellektuelle evner og måder at tænke på. En ny start tager sin begyndelse via højere kommunikationsformer og en udvidet bevidsthed.
I får muligheden for at bevæge jer i en af følgende to retninger.

En retning der er livgivende for denne tidsalder, i kraft af fællesskaber, enhedsfølelse, det at skabe visioner samt formulere ideer i en livgivende retning. Eller I kan bevæge jer i en retning, der er potentielt destruktiv, hvis I ikke afbalancerer det maskuline og feminine i jeres hjerter med jeres intuition (jeres højere selv.)

Uden jeres højere selv kan I ikke opnå klarhed, original tænkning og Guddommelig inspiration. Alt sammen en kreativ kraft, som I skal bruge til, at skære jer igennem jeres illusioner, hvis I ønsker oprydning og afslutninger indeni og udenfor jer selv. I kommer til at stå ved en skillevej mellem det gamle, der har udtjent sit formål, og det nye.

Det nye er at I får lov til at genoprette balancen mellem jer selv, og den verden I lever i, hvis I foretager de valg, som skal afgøre jeres indsigter og sandheder. Valg som omhandler mennesker der ikke længere matcher, hvad enten det er venner, parforhold eller ægteskab. Alt sammen noget der kræver en konstruktiv slutning.

En slutning der er nødvendig for at få taget ordentligt hul på det nye, der viser sig. Gamle handle- og reaktionsmønstre, fastlåste situationer samt enhver oplevelse af indre konflikter, har I muligheden for, at sige farvel til hver især individuelt. Den forvirring der tidligere har voldt jer problemer, når I skulle træffe afgørelser, bliver nu mere bevidst.

I vil blive mere bevidste omkring det sande og det positive i jeres løsninger, så det der dybest set er mest vigtigt for jer, er det I reagerer på. Virkeligheden og de begivenheder, der sker rundt omkring jer bliver ikke længere et underliggende spørgsmål. I reagerer på det der trigger jer med en udvidet opmærksomhed.

En udvidet opmærksomhed venter jer alle på den anden side af denne transit. Det vil være fordelagtigt at arbejde med de nye sider af jer selv, via en indre hovedrengøring, så I kan blive i stand til, at udtrykke den kreative side af jer selv. Opmærksomhed og refleksion skal give jer mod og styrke i de situationer, der lader til at være svære.

Svært bliver det hvis ikke tilliden er på plads inden i jer selv. I skal bruge tilliden til at åbne jeres hjerter, så I kan træffe de rigtige beslutninger og bruge jeres tankekraft i processen med, at “finde hjem”. Så jeres livsformål og retning kan få en ny klarhed.
Skiftet er en kosmisk originalitet, som åbner muligheden for et skifte i jeres verden.

En verden hvor planer vil blive set på med entusiasme og selvtillid, hvis I har påtaget jer jeres udfordringer. Det er lyset for enden af tunnelen, hvor det største element er den indre verden. Her vil I finde ro og klarhed, hvis I finder troen på jer selv. Drømme kan gå i opfyldelse, hvis I følger jeres intuition.

Intuitionen er et skifte ind i jeres hjerte energi, som vil bringe jer belønninger, anerkendelse og forfremmelser, hvis I træffer et valg om, at være selvopofrende. Alle jeres energetiske punkter skal forbindes med jeres hjerte, som er jeres største styrke når det gælder det, at forstå jeres følelser.

Følelser er nøglen til jeres kærlighed, hjem og familie. Det er fundamentet til ethvert problem der opstår. Det er broen mellem ubetinget kærlighed og behovet for egenomsorg, følelserne skal bidrage til her. Det er derfor blevet tid til at tro, hvis I skal gå over tærsklen og ind i den nye tid.

Den nye tid oplyser jeres vej, så I kan blive mere bevidste og målrettet i jeres manifestering, af et lykkeligt liv. Jeg (Gud) og englene vil aktivt deltage i jeres liv, og vil via jeres muligheder guide jer, til dybe spirituelle indsigter. Tro på jeres fremtid og lyset for enden af tunnelen vil bringe jer healings- og manifestations energi.

Danish DA English EN German DE Italian IT Spanish ES