Meget er sket, Corona har nået et nyt niveau og flere tiltag er sat i værk. Tiden er og har været meget hård for mange af jer, at komme igennem. De af jer der har udført et fantastisk stykke arbejde, kan nu se jeres situation blive bragt til ophør. Det er en følelse af fuldendelse der kommer til at fylde jer i den kommende tid.

Den kommende tid er fantastisk til, at komme videre mod det nye, så I kan nyde det fantastiske samarbejde, der kan føre jer til nye trin af spirituel vækst og udvikling i jeres liv. I skulle nu gerne befinde jer på det sted, hvor I har en dyb forståelse og erkendelse af universet. Alt sammen en nødvendighed, hvis I skal fuldende jeres guddommelige livsformål.

I jeres guddommelige livsformål er det vigtigt, at I holder fast på jeres principper og troen på, at jeres holdninger er de rigtige, hvilket med tiden vil blive indlysende for alle på jorden. Tillad ikke andre at tale jer væk fra jeres overbevisninger og prioriteter, men forhold jer medfølende og objektive i de valg, der involverer andre mennesker.

Andre mennesker bliver på denne måde forsikret om, at deres side vil blive set på, i afgørelser og beslutninger, hvis de træffer deres valg med værdighed og sandhed i hjertet. Kun på denne måde kan I alle opnå, at komme hjem eller, at stå på tærsklen dertil. Den 21/12-20 åbner portalen til Vandbærerens tidsalder, som bringer lys og lethed med sig.

Lyset og letheden gør, at I nu har mulighed for at afslutte tidligere projekter, så jeres modsætninger kan mødes og forbindes i jeres centrum af hjertet. Det er blevet tid for forening af det maskuline og feminine, så nye begyndelser kan få jer til at se holistisk på tingene, der hvor I stadig mangler, at blive følelsesmæssigt afklaret.

I de følelsesmæssige situationer hvor I stadig har problemer med, at komme folk nærmere, kan I nu fuldende den fødsel, som er hele årsagen til jeres undfangelse. Mystikken omkring jeres liv skal ses som et landskab, hvor jeres drivkraft er jeres kreative element. Et element I skal bruge, når I gerne vil have opfyldt jeres ønsker.

Ønsker som kan give jer den opvågning der skal til, hvis I skal frigøre den energi, som kræves for at opnå åndelig selvrealisation. Jeres forhindringer kan derfor efter d.21/12-20 ryddes af vejen, men kun hvis I har et mål at rette energi imod. Og såfremt energien handler om selvrealisering og selvopdagelse hos jer selv.

Jeres Selv ønsker handling til at starte en bølge af opvågning, som skal få jer til at være tro og ægte mod jer selv, så I kan ære de følelser der kommer fra et sandt sted i jer selv. Følelser som tjener et højere formål, så I kan blive i stand til at heale jer selv, fremfor at flygte fra jer selv i troen på, at I beskytter jer selv.

Jeres beskyttelse lægger afstand til jeres intuition, der hvor I har muligheden for, at få hjælp via jeres engle og guider. I skal affinde jer med jeres situation, hvis I skal opnå harmoni over fortiden for på denne måde, at kunne overgive jer til jeres skæbne. Med tiden vil I kunne rumme gamle sorger og nye besværligheder bedre.

Besværligheder som skal få jer til at starte den indre rejse, som det er at lære, at erstatte gamle negative tankeformer med nye positive tanker. Samt give jer løsninger, som skal lære jer, at kommunikere jeres nye betragtningsmåder ud på en ny og objektiv måde. Så I kan blive parate til at give slip på det, I ikke længere skal bruge.

I skal nu bruge disse oplysninger til, at beslutte hvad I vil, når det gælder jeres helbred, relationer, karriere og økonomiske situationer. Mystikken i denne proces afhænger af, hvordan I arbejder med dette emne i jeres fysiske liv. I er her for at tilegne jer kundskaber ved, at fordybe jer i disse aspekter af jer selv.

Aspekter som I bør tage alvorligt, hvis I i jeres jordiske anliggender, skal drage fordel af de muligheder, der er på vej ind i jeres liv. I kan derfor med fordel tage handling på jeres kreativitet nu, ved at undersøge de indre hemmeligheder og sandheder, der åbenbares for jer i jeres nye voksende selvbevidsthed.

En selvbevidsthed der frigør jeres frygt, hvis I følger de nye retninger, som ligger bag det umiddelbart synlige. Der hvor der ligger et behov for, at I fremadrettet beskæftiger jer med spiritualitet og filosofi, hvis I skal opleve et flow i det kreative arbejde med jer selv. I er på vej til, at finde balancen mellem jeres hjerte og jeres sind.

Et sind som skal lære jer, at finde visdom til, at acceptere det I ikke kan ændre. I skal derfor med den nye tids komme, skabe forbindelse til jeres følelsers element, så I kan beherske jeres følelser, når I er oprørte eller angste for udvekslingen i jeres relationer. I kan nu skabe den kontakt I har brug for, hvis I ønsker at opleve fællesskabet, der hvor I kommer frem.

 

 

Danish DA English EN German DE Italian IT Spanish ES