Handler om at komme hjem, at finde hvile i vores eget midtpunkt. Ved at gøre os fortrolige med vores egen indre stemme. Der hvor vi stoler på os selv og vores behov for at udtrykke os, så vi kan afslutte de løse ender gennem vores moderrolle. Krebsen er forbundet til månen og dermed også til vores følelser, intuition og det feminine.

Vores følelser, intuition og det feminine er præcis, hvad denne fuldmånen handler om. Nemlig at slippe det sidste af den fortid, der stadig holder os tilbage følelsesmæssigt, der hvor det relaterer til vores kærlighed, familie og/eller manglende tilgivelse. Der hvor vi stadig handler ud fra frygt og ikke ud fra kærligheden.

Kun kærligheden kan få os til at vende blikket indad i os selv, så vi kan se, at de kampe vi har har med andre, kun er et udtryk for de kampe vi har med os selv. Derfor giver denne fuldmåne os muligheden for, hver især, at oplyse de dybder af vores menneskelige sjæl, der stadig savner håb og mening eller det rette svar på vores spørgsmål.

Spørgsmålet er om vi er parate til at se ind i mørket og møde de afslutninger vi finder der, så vi ikke fortsætter med at bevæge os væk fra vores egen inderste kerne. Vi skal tilgive alle involverede ( også os selv) for de handlinger og valg vi har opfattet, som værende uvenlige. Og huske at tiden faktisk læger alle sår ved hjælp af healing fra vores engle.

Healingen fra vores engle betyder, at vi kan se meningen med med vores livssituation. Et perspektiv der over tid giver os en afklaring, samt gør os til stærkere personer, hvis vi formår at slippe fortiden og de mange besværligheder i vores liv. Vi ved selv, hvad vi helt præcist mangler at gøre, hvis vi skal (for)blive stærke i vores beslutninger.

Når vi træffer beslutninger lukker vi ikke længere øjnene for den betydning det har for vores hjerte, at opløse gamle mønstre, som har haft en specifik betydning for vores liv, også kaldet (karma.) Det er nu op til os selv at samle resterne af det puslespil, der vil give os nye begyndelser i det kommende år 2021.

2021 handler om at finde sandheden, vores egen sandhed vel og mærke. En sandhed som kun kan findes i samarbejde med vores eget højere selv. Og som kan lede os den rette vej, hvis vi forstår at bruge fuldmånens energi til, at nedlægge de gamle strukturer, der har med vores familieanliggender at gøre.

Familieanliggender hvor vi “once in a lifetime” nu får muligheden for, at blive en stor familie uanset hvor dysfunktionel det tidligere har været. Krebsen er det tegn, der har det største potentiale for kærlighed, når det gælder empati eller omsorg for os selv eller andre. Derfor vinder kærligheden altid til sidst, hvis vi altså stoler på den.

Stoler vi på den, altså kærligheden er tiden kommet til, at afslutte de situationer eller forhold, der tidligere har været præget af konflikter i vores moderrolle. De løse ender bringes nu til den afslutning, der gør, at vi kan indlade vores søgen efter vores eget indre lys. Et lys der ikke må være tynget af uafsluttede konflikter eller gammel gæld.

Danish DA English EN German DE Italian IT Spanish ES