Jeg har svært ved at finde ordene for fuldmånen i jomfruens tegn, fordi den på så mange måder kulminerer med alt det jeg har gået igennem de sidste 4 år. Alle de prøvelser der har vist sig for mig på det mentale og fysiske plan af mig selv gør, at jeg har erfaret at livet er præcist så smukt eller forfærdeligt, som jeg har gjort det til. Og nu sidder jeg så her med en fornemmelse at at være nået afslutningen eller rettere starten på mit (for) mål.

Det er blevet tid til at høste, hvad jeg har sået, så jeg kan finde mening i de oplevelser jeg har haft og stadig modtager hver dag via symboler, drømme og andre hverdagsbegivenheder. Altsammen informationer der skal få mig til at udtrykke min kreativitet og selvsikkerhed på en måde, der gør mit arbejde til min virkelighed. Så jeg kan udleve min mission i denne inkarnation og finde min plads i det store guddommelige univers.

Det guddommelige univers ønsker, at jeg forstår at mine tanker påvirker mit helbred. Mine tanker er en usynlig energi fra mit sind, som påvirker mit forhold til min krop og verden omkring mig. Mine negative tanker blev som gift for min krop, og derfor har det krævet, at jeg ændrede mine overbevisninger, hvis jeg ønskede at benytte evnen fra skabers side til at give min krop mulighed for at helbrede sig selv.

Mit helbredelse har krævet at jeg blev herre over egen skæbne, hvilket betyder, at jeg ikke længere ser min krop som en maskine, hvor delene kan udskiftes ved behov. Jeg har været nødt til at forstå, at alt er energi, og derfor påvirker det fysiske legeme, selvom det er usynligt for mit sind og bevidsthed. Ånden er min primære kraft og det har været dødbringende ikke at tro på det, da troen har ændret følelserne i mit omkringliggende miljø.

Mit miljø (familien) har givet mig ufærdige minder, som resulterede i følelsesmæssige konflikter. Disse ufærdige minder gjorde, at jeg stadig så verden som da jeg var barn. Jeg har derfor fundet værktøjer (skyggearbejde) til at forløse minderne, så jeg ikke fortsatte med at reagerer, som da minderne fandt sted første gang. Jeg har set mine skygger i øjnene og erkendt at disse symptomer/følelser har været meningsfulde og har forsøgt at vække mig op.

Opvågningen betød at jeg forstod hvad min sygdom/tilstand forsøgte at fortælle mig. Og eftersom det foregik inden i mig og var et fysisk svar på noget følelsesmæssigt, forstod jeg ret hurtigt, at det kun handlede om mig selv. Da jeg er her for at udleve mit karma og gennemgå en udvidet bevidsthed, så jeg kan yde tilgivelse til mig selv og andre. For at være i stand til dette har jeg været nødt til at flytte mig over i mit parasympatiske nervesystem.

Mit parasympatiske nervesystem har hjulpet mig når sindet har følt frygt og angst, fordi alt hvad jeg forestillede mig påvirkede min fysiologi. Det er her hvor jeg via bøn og meditation har skabt kontakt til min sjæl, og på denne måde lykkedes med at åbne forbindelsen til mig selv. Ved at sige tak og udvise taknemmelighed afspejlede min krop følelsen af at modtage noget godt og kvitterede med bedre følelser når “livet bankede på min dør”.

Døren til livet hos os alle er vores følelser, og vores mission på jorden afhænger af vores tro. Troen får os til at behandle os selv som en kreativ og følsom orkide, hvor kærligheden udtrykkes via ord, og derfor gør at vi ikke længere tynges af uafsluttede konflikter. I stedet kan vi spille på de instrumenter der skaber forandring, og på denne måde overlade blomstringen af os selv til vores højere enestående skønhed. (Vores højere selv.)

Skønhed handler ikke om det perfekte, men om at behandle os selv og andre med medfølelse og sympati, så vi kan skabe evnen til at blive selviagttagende, og på denne måde få vores “indre selv” til at åbenbare sig. En evne som kræver af os, at vi ikke længere er tynget af uafsluttede konflikter i form af minder fra vores fjerne fortid eller barndom. Vi bliver nødt til at forstå at ting kommer ind i vores liv af en årsag.

Årsagen kræver mod og selvtillid, hvis vi skal finde løsninger på vores problemer. Dette fordi flere af trådene trækker tilbage til vores egne skyggesider, og på denne måde giver os mulighed for at starte den proces, det er at lære os selv at kende. Hvilket kræver, at vi har forstået vigtigheden af at blive på vores egen banehalvdel når det bliver svært følelsesmæssigt. Kun på denne måde kan vi være tro mod os selv og vores eget hjerte.

Vores eget hjerte er her for at leve op til de evner vi fra skabers side er blevet givet til at udleve vores kald. Vi er alle forbundne og har derfor muligheden for at gøre en forskel for et andet menneske, ved at dele ud af vores egne følelsesmæssige erfaringer. Hvis vores sjæl skal komme til sin ret i den fysiske verden er det nødvendigt at vi renser vores mentale, emotionelle og fysiske legemer, så vi kan komme i samklang med vores sjæl.

Hvis vores sjæl skal fødes kræver det lys og selvudfoldelse og her skal Gud tænkes ind i detaljen, hvis overblikket og glæden skal beholdes. Derfor bliver I nu kaldet til at forny jeres livs formål og foretage de ændringer der skal bringe jer i en ny retning. I har som børn af Gud allerede de kvaliteter I skal bruge, til at balancere de forskellige aspekter, som i møder via jeres udfordringer. I når længst ved at udvise barmhjertighed og kærlighed.

Hvis I bliver den heldige giver eller modtagere af kærlighed kvitterer universet med følelsen af ægte ydmyghed og taknemmelighed, som på magisk vis vil opfylde jeres materielle behov. Men først skal I møde de udfordringer der har til opgave at gøre jer stærkere, så I får tiltro til jeres egen styrke og måden I udtrykker jeres sandhed på. Jeres situation kalder derfor på at I nu træffer et valg om handling.

En handling som kan gavne jer fysisk, følelsesmæssigt og økonomisk. At udsætte er ganske simpelt ikke længere en mulighed. Det er nu I skal forstå erkendelsen af jeres personlige kraft, hvis I skal få jeres drømme til at ske. Vi er nu officelt gået ind i Vandbærerens tidsalder og I kan få jeres drømme til at gå i opfyldelse, hvis I ikke insisterer på at den fortsat skal være hemmelig.

 

 

Danish DA English EN German DE Italian IT Spanish ES