Sidder du i en situation hvor du er ramt af sygdom, er det vigtigt, at du besidder evnen til mod og beslutsomhed, hvis dit arbejde skal skabe værdi for dig selv. Du skal være forberedt på situationer som skal bevise din tillid og mod i arbejdet med dig selv, samtidig med at du skaber muligheden for at bekæmpe sygdomme hos dig selv.

Sygdomme bekæmpes ved at lære dig selv at stå fast på dine værdier, så du kan beskytte din position og på denne måde komme videre med din aktivisme. Du har så meget du skal udrette følelsesmæssigt, hvilket kræver kloge investeringer og fornyet tankegang, hvis du skal manifestere den handling, det er at passe på dig selv.

At passe på dig selv betyder at tiden er inde til at lægge nye planer for en økologisk tankegang, her kan fornyet handling være lig med at blive veganer eller vegetar. En tankegang der udviser forståelse og venlighed, samtidig med at det opfylder ønsket om at passe på dig selv, hvis dette er et succeskriterie for din personlighed.

Et succeskriterie kunne også være at skabe et liv med mere fritid, samtidig med at du rent faktisk drager omsorg for dig selv. Hvis du ønsker at skabe kvalitetstid med dine nærmeste er du tvunget til at benytte dig af evnen til at se sandheden hos dig selv, så du ikke glemmer at passe på dig selv. Derfor har du en opgave i at finde balancen.

Opgaven ligger i at finde balancen mellem det at passe på dig selv – og ikke at strække dig for langt for at passe på andre. Et behov dine frygtbaserede tanker (ego) ønsker at tage kontrol over, så det kan styre dine handlinger. Påmindelsen her ligger i at være villig til at dele dine følelser, så du ikke blokerer din energi.

Hvis du blokerer din energi spare du op til dårlige tider, samtidig med at du mister troen på dig selv. Lykke begynder ved at du tør følge dit eget hjertes ønske og dermed bliver vejledt mod opfyldelse af dine livsformål. Alt det som gør dig glad og giver håb til, at du ved din personlige forvandling når dine mål.

Din personlige forvandling starter når du tør fortælle dine medmennesker om dine planer, fordi du ved at italesætte dine overbevisningers mod, skaber din egen forandring. Tag nu dit sande formål til dig og stol på dig selv, ved at skabe positive forandringer for din fremtid. Se dine problemer i øjnene så de ikke længere bekymrer dig.

Vær med din fortid, nutid og fremtid.

 

Danish DA English EN German DE Italian IT Spanish ES