Jeg er kaldet som repræsentant for Moder Jord til at deltage i en pilgrimsrejse til Sinai halvøen i Egypten, her får jeg mulighed for at manifestere åbningen af mit længe ventende halschakra. (Jordens halschakra ligger i Egypten.) Alt sammen kommer til at foregå i smukke kunstfærdige omgivelser, hvor jeg skal finde ind til den guddommelige essens, der skal hjælpe mig med at modtage budskaber på vegne af Gud.

Budskaber der gør at jeg kan åbne for min sjæls unikke lys, så jeg kan integrere mit guddommelige feminine, hvilket jeg skal bruge for at koble mig på den visdom, som er en del af Den Nye Gyldne Tidsalder, også kaldet Vandbærerens Tidsalder. Et energiarbejde som jeg føler en stor stolthed over at være med til at kanalisere og nu også manifestere gennem min indre og ydre rejse i hjertet af mig selv.

Mit hjerte hjælper mig med at fuldføre den opgave, der ligger foran mig og venter. Mine engle og guider har placeret ligesindede sjæle ved min side, som jeg skal bo med, midt i ørkenen under mælkevejens synlige himmellegeme. Når jeg er kommet hertil på min åndelige rejse er det fordi, jeg har været beslutsom og brugt min vilje til at nå min oprindelige essens, som er at lede andre på deres åndelige healingsrejse.

Rejsen er gået gennem mine mindre gode barndoms øjeblikke. Minder og personer fra min fortid er dukket op, for at  skabe uventede overraskelser inden i mig. Jeg har stået i følelsesmæssige situationer med min familie, fordi disse begivenheder skulle få mig til at aktivere arbejdet – i og med mig selv, alt sammen fordi jeg har manglet erfaring på min fysiske rejse.

Den fysiske rejse jeg er på med mig selv bringer hele tiden fortryllende overraskelser, fordi jeg forstår at stå ved mig selv og den jeg er i mine tanker og følelser. Jeg lægger mærke til hvad der sker omkring mig og lærer af situationerne. Jeg indgår kompromisser i stedet for altid at ville forsvare min position og holdning, og ved at det er gennem modgang, at jeg opbygger styrke hos mig selv.

Styrken hos mig selv får mig til at træffe beslutninger i mit liv, så jeg kan finde balancen mellem mine egne og andres behov. Hvilket hjælper mig til at forholde mig betragtende overfor livets foranderligheder, så jeg opnår en accept af at ting kommer og går i livet. At arbejde med energier betyder at acceptere og hengive sig til enhver forandring, hvis vi ønsker at åbne hjertet indtil os selv.

Mit eget hjerte har skabt, og skaber stadig muligheder for en dyb indre transformation, hvor jeg bliver forført af de guddommelige energier, der fortsat ønsker at jeg integrerer min guddommelige essens. Derfor er jeg nu i stand til at tilbyde min hjælp sammen med mine egne højfrekvente guides i et trygt og kærligt forum, som giver jer mulighed for at åbne op til Den Nye Gyldne Tidsalder.

En Ny Gyldne Tidsalder der kommer med forandringer, som vil få mig til at skifte tempo, så jeg på denne måde kan blive observatør af andres tanker og følelser. En forandring der vil gøre mig åben over for den visdom, som eksisterede på Yeshua og Maria Magdalenes tid. Derfor vil mit klientarbejde fremadrettet blive guidet ud fra den visdom som fandt sted på deres tid.

Tiden er en forsikring om at de rette beslutninger vil blive truffet. De valg jeg tidligere har fortaget for at skabe balance, er truffet ud fra de situationer jeg engang befandt mig i, og som vil nu give mig nye resultater, hvis jeg ønsker det. Jeg har derfor fået muligheden for at åbne den sidste del af mit hjerte, så mine psykiske evner kan udvikle sig.

En udvikling der skal til hvis to hjerter skal blive til et, i et smukt øjeblik af sand kærlighed, derfor tør jeg nu trygt forpligte mig og tillade mig selv at elske, og blive elsket i en følelse af tillid. Jeg har fundet tilgivelse på de af mine problemer, der startede dette arbejde for snart 4 år siden. Mit åndelige ønske var at handle ud fra hvad der er sandt for mit selv, og det er jeg lykkes med.

 

 

 

Danish DA English EN German DE Italian IT Spanish ES