Tiden er kommet, hvor det bedste I kan gøre for jer selv, er at følge jeres intuition.
En beslutning der vil bringe jer brugbar vejledning, hvis I lytter til den mulighed I bliver givet fra jeres egen indre stemme. Forandringen vil gøre at I kan se jer selv som dem I er, og dermed få øje på de skyggesider I mangler at heale, forløse og slippe.

Når I slipper jeres skyggesider ophører skammen og magtkampene med andre og jer selv.
I begynder i stedet at sætte pris på de temaer, der giver indsigt og vejledning I forventningen til jer selv. Der hvor I tidligere har fornægtet jeres lys, fordi I har udskammet og fornægtet de gaver der skulle få jer til at stå ved jer selv.

Når I står ved jer selv og jeres tidligere erfaringer, hjælper det jer til at få øje på de områder som stadig mangler at blive transformeret. Kig derfor efter hvor I gør jer selv mindre, eller hvor I afholder jer selv fra at handle, i relationen til andre mennesker. Er der noget der har undgået jeres opmærksomhed, noget I mangler at erkende?

Erkendelse er med til at udvikle jer hen imod den opgave I skal løse, hvis I ønsker at opnå tilblivelsen af jeres egen indre bevidsthed. Gennem jeres handlinger skal I bevise, at I ikke længere føler jer fremmede fra jeres egen grundlæggende identitet, men derimod er i stand til at bryde ud og se hvad verden har at tilbyde jer.

Tager I imod tilbuddet om at alt det ubrugelige skal dø, oplever I en genfødsel af jeres gamle personlighed og handlemåder. I genopstår som nye og hele personer, fordi I husker jer selv som dem I var, inden I ubevidst assimilerede/opdelte jeres egen personlighed.
Når I gennemskuer jeres projektioner, opstår jeres ubevidste sandeste Selv.

Jeres Selv gør det muligt for jer at opnå åndelige selvrealisation. Men det kræver at I forbliver sande og tro overfor, at jeres kraft tjener et højere formåls tjeneste. Ved selv at skabe den ændring/ transformation, der skal til i jeres tilværelse, kan I genføde jer selv ved at række op mod ånden og finde den styrke i behøver på jeres rejse.

Rejsen giver jer mulighed for at ofre tidligere måder at forstå og handle på. Når I accepterer de givne oplevelser med jeres hjerte og sjæl, genopliver I ånden og jeres syn på verden får nye farver. I tillader hermed den indre lidenskab at komme frem, hvilket er første skridt på vejen til at overskride jeres ego.

Egoet er en energikilde som skal ledes i en bestemt retning, hvis ikke I skal hjemsøges af psykosomatiske sygdomme. Derfor er I nødt til at genkende og acceptere jeres menneskelige natur, hvis I skal lære at frisætte og transformere den maskuline og feminine energi, som er Universets grundlæggende principper for alt energi.

Energien skal hjælpe jer til at skabe forbindelse til Altet, mens I er her i den fysiske verden.
Og det gøres ved at kigge på de mennesker, situationer, indsigter og overbevisninger som står i vejen for jeres genfødsel. I besidder allerede den kraft, styrke og beslutsomhed I skal bruge til at se jeres største frygt i øjnene.

Danish DA English EN German DE Italian IT Spanish ES