Fuldmånen i Stenbukkens tegn handler om at forstå at du er medskaber af dit eget liv og helbred ud fra den opfattelse du har af verden. Hvis du vil opleve dit følelses- og kærlighedsliv på en helt ny måde er du nødt til at forstå – at alt energi er påvirket af hvad du sender ud af tanker, følelser og overbevisninger fra “dit eget indre barn”.

“Dit eget indre barn” skal hjælpe dig med opmærksomhed, der hvor du mangler at rydde op i dine kommunikationsproblemer, så dine “spejlinger” ikke bliver styrende for det forhold du har til dig selv og andre. Måden at skabe balance på, er ved at kigge på den smerte og de traumer du har med dig, så du kan skabe balance i din underbevidsthed.

For at du kan få adgang til din underbevidsthed kræver energien at du er ærlig overfor dig selv. Hvis du skal opnå adgang til den frekvens hvorfra du kan slippe de negative oplevelser fra fortiden, som tidligere har forhindret dig i at være stolt af den du er – skal du dele din historie med dine børn og andre familiemedlemmer i dit familiestamtræ.

Dit familiestamtræ bærer på den fortid som er styrende for forholdet til dine egne børn, fordi du ubevidst kommer til at projektere dine følelser over i dem. Derfor skal du være klar på dine egne prioriteter, hvis du skal praktisere selvrefleksion og selvtilgivelse. Begge refleksioner som skal give dig muligheden for at opleve hvem du virkelig er.

Hvem du virkelig er, afhænger af årsagen til hvorfor dine børn har valgt dig som mor eller far. Om du vil fortsætte arbejdet med dig selv eller om du vil videregive vægten af dine traumer til dine børn. Alt sammen følelser som vil holde dem fanget i egoets frembringelser, hvis ikke du tager stilling til at redde fremtiden for dem.

Fremtiden bringer et lykkeligt liv, hvis du stoler på dig selv og dine styrker ved at have tillid til de spirituelle guidninger/indsigter der kommer til dig. Derfor skal denne Fuldmåne få dig til at afprøve nye muligheder hvad angår beherskelsen af tankens kraft, en mental tænkning som skal hjælpe dig med at frigøre din kreative, intuitive tankegang.

Danish DA English EN German DE Italian IT Spanish ES