Fuldmånen i vandbærerens tegn fortæller at tiden er kommet, hvor I skal til at forandre jeres liv. I kan ikke længere udsætte de forandringer, som I dybt i jeres hjerte ved, at der er behov for at ændre. Forandringen er uundgåelig, hvis I skal gennemgå den forvandling, som skal hjælpe jer med at finde meningen med jeres liv.

Meningen med jeres liv er, at I skal vokse og udvikle jer, så I kan opnå de muligheder, der skal lede jer i en anden retning. Et udsigtspunkt, der gør, at I kan få opfyldt jeres behov på magiske og uventede måder, hvis I holder jer for sinde, at hjælpen er baseret på jeres egen evne samt erfaring til at komme videre.

Erfaringen kommer undervejs i jeres liv, hvis I benytter jer af kærlighed og passion til at nå jeres mål. At blive jeres egen leder kræver at I kan formidle jeres ord, så I kan inspirerer dem omkring jer, som har mindre erfaring, når det gælder sund dømmekraft. Hjertet er en del af denne proces og bør derfor have jeres primære fokus.

Jeres primære fokus går ud på at opnå indsigt og balance via hjertet. Et arbejde med det fysiske legeme, der skal få jer til at rense jeres astrallegeme (følelserne.) Så I kan opnå det bevidsthedsniveau, som er et symbol på åndens evne til at kunne hæve sig over den materielle virkelighed. Dette for at kunne opleve ægte ydmyghed.

Ægte ydmyghed opstår når I ikke længere føler trang til at forsvare jeres ego, men forstår, at alt er et skygge aspekt af jeres egen personlighed. I er alle underlagt en skæbne med forudbestemte drejninger som I selv har valgt, og derfor kalder jeres bevidsthed nu på, at I tilføjer den mulighed i jeres personlighed.

Jeres personlighed har til formål at etablerer sig selv i verden, så I ikke længere føres tilbage til den samme hændelse igen og igen. Kun ved at søge indad og bygge bro til jeres ubevidste kan I åbne til nye udsyn, som skal afklare hvem I er. I skal derfor ændre jeres synsvinkel, hvis I ønsker at ændre jeres skæbne.

Jeres skæbne kan fører jer frem mod fuldkommenhed, hvis I griber denne opfordring fra himmelen til at være jer selv tro. En stor forandring, der skal lære jer om mental klarhed, så I kan lære at tankens kraft ikke afspejler jeres virkelighed. Forløsningen af dette destruktive mønster ligger i erkendelsen af jeres problemer.

Jeres problemer skal få jer til at undersøge de indre hemmeligheder og sandheder, som mangler at blive konfronteret og overvundet af jer selv. Så I kan bevæge jer i nye retninger hvad angår jeres familie, venner, job og boligsituation. Alt sammen retninger, der kræver, at I beskæftiger jer med filosofi og spiritualitet.

Spiritualiteten hjælper jer med en oplevelse af flow i jeres kreative arbejde, hvis I giver jer selv lov til at følge jeres følelser uden at være hindret af andres oplevelse af rigtigt og forkert. Med andre ord brug jeres evne til at kommunikere, så I kan frigøre jer fra den selvundertrykkelse og begrænsning i har sat for jer selv.

Danish DA English EN German DE Italian IT Spanish ES