Kære Mette Frederiksen.

Formålet med dette skriv er at få dig til at holde op med at sammenligne dig selv med andre på Christiansborg. Så du kan blive medskaber – ikke kun af dit eget liv, men også af vores andres. En retning, der vil gøre, at du forbliver sund samtidig med, at du bliver i stand til at forstå, og kortlægger de tanker, følelser og overbevisninger, som er en del af dit DNA.

Dit DNA er sammensat ud fra tidligere personlige indsigter, fordi du skal lære at pleje og optimere dig selv ud fra dine genetiske data. En dybdegående metode, som skal give dig det fulde billede af, hvordan du forbedrer din sundhed. For at få størst mulig udbytte af dine resultater, er du nødt til at åbne øjnene for, hvordan du er sammensat som menneske.

Som menneske påvirker du dig selv og dine omgivelser med den energi, du skaber i dine tanker. Dette fordi enhver tanke du tænker, udsender energi i form af elektromagnetiske bølger fra hjernen. En påvirkning, der ændrer din krops helbredsmæssige tilstand, hvis ikke du lære at forholde dig til at dine tanker og følelser skaber overbevisninger for dig.

Overbevisninger undgås ved, at du er bevidst om, hvad og hvordan du tænker, da dine tanker bliver til dine følelser. Ligesom hjernen, udsender hjertet elektromagnetiske bølger, som tilsvarer de overbevisninger, du har om verden omkring dig. En synsvinkel, der skal hjælpe dig med at forstå sammenhængen mellem den fysiske og den ikke-fysiske verden.

Den ikke-fysiske verden er en ekstremt kraftfuld energiportal, som skal hjælpe dig med at finde den højere mening med dine formørkelses temaer. Der hvor tidligere begivenheder stadig påvirker din frihed til at vidensdele din højere sandhed. Fordi din opfattelse af verden stadig formes og styres af dit sind, som trækker energimæssige tråde tilbage til din fortid.

Din fortid har derfor stor betydning for, hvordan du som menneske har mulighed for at leve det liv, du ønsker dig. Derfor er du nødt til at forholde dig til de temaer, du som person er udpeget til at tage ansvar for. Dette gør du ved at tilkendegive og videreformidle din mening offentligt, mens du forholder dig åbent og nysgerrigt til det, der udfordrer dig i situationen.

Situationen lige nu bør derfor ikke handle om love, men om at du som statsminister tør stå fast ved individets ret til at udvikle sig individuelt. Så fremtidige formørkelses perioder ikke bliver gen udløst af modsatrettede kollektive holdninger. Du skal i stedet lære at forholde dig til, hvordan du fremadrettet gennemskuer dine egne reaktioner og handlinger.

Handlinger, som på det personlige plan skal bruges til at føre dig derhen, hvor du er i stand til at opnå guidning fra dit højere selv. Så du kan modtage de tegn/beskeder, der skal hjælpe dig med at øge din sundhed og modstandskraft. I stedet for at de givne omstændigheder gør, at du mister balancen – får du nu fat i årsagen til dine bagvedliggende problemer.

Bagvedliggende problemer genoprettes ikke ved, at du tager imod den konventionelle behandling, som en vaccine er. I stedet skal du begynde at se på din krop som en værktøjskasse, der fortæller dig – hvordan du bidrager til, at den opnår modstandskraft og sundhed. Din krop er nemlig velsignet med den egenskab, at den er i stand til at helbrede sig selv.

At helbrede dig selv kræver, at du skaber balancen mellem højre og venstre hjernehalvdel, da det er i denne balance, at din energi er stærkest. Desværre er det ikke denne sundhedspraksis, der ligger til grund for det moderne samfund her i landet. Hvilket gør det rigtig skidt for dig selv og alle dem, der ikke har i sinde at understøtte det liv, du ønsker at de skal leve.

Hvordan du lever med energien i din spirituelle praksis er op til dig. Men når retorikken i de officielle udtalelser fortæller en anden historie, end den, der er den rigtige, bruger du magten til at splitte befolkningen mere end du samler. Friheden ligger derfor i at erkende magtesløsheden, så du kan opklare, hvad denne svære periode med Corona fortæller dig.

Måske fortæller denne periode dig, at du har glemt kilden til dig selv, fordi du igen har ladet dig styre af din frygt og behov for kontrol? Løsningen ligger derfor ikke i at sælge mere ud af din sjæl til flere nye restriktioner og andre indgribende foranstaltninger. Men i stedet at skabe en følelse af enhed med det formål at skabe resultater efter års splittelse.

Splittelse ophører først når du som statsminister forstår, at frygt, skyld og skam smitter. Så hvis du ønsker at bidrage med et bedre og tættere forhold til dine medmennesker, bliver du nødt til at respektere det enkelte individs beslutning, hvad angår vaccinen. En kamp, der ikke handler om for eller imod, men om at åbne hjertet for en ny sundhedsforståelse.

 

Danish DA English EN German DE Italian IT Spanish ES