Kære Mette Frederiksen.

At åbne hjertet for en ny sundhedsforståelse kræver, at du forlader de sterile meninger og træder ind i den verden, der er karakteriseret af direkte viden. Der hvor aha-oplevelser står i kø for at danne porten til et nyt sundhedssystem, som gør det muligt at gøre op med tidligere prioriteter, så du kan finde løsninger på de problemer, som en virus med corona giver.

Coronavirus kræver pionerarbejde inden for området, der har med chakras at gøre. Logikken ligger derfor i at benytte den viden, der omhandler de forskellige chakras’ energibaner, hvis du ønsker at komme i balance. En forståelse, der vil forbedre sundheden hos dig selv, hvis du fremadrettet frembringer den virkelighed, der gør, at du resonerer med dit hjerte.

Når du resonerer med dit hjerte, har det en positiv betydning for dit immunforsvar. Hvilket betyder, at den del af din personlighed, der normalt præger din natur, er i stand til at opfatte tingene anderledes. Forstået på den måde, at problemerne løser sig selv, når du som person accepterer den sandhed, at tingene sker, fordi der findes en højere mening.

Den højere mening går ud på, at du er forbundet i et større fællesskab og derfor påvirker din oplevelse af frygt, sygdom og død dem, der endnu ikke har forstået at deres tanker, følelser og overbevisninger har betydning for deres cellers modstandskraft. Et budskab, der understøtter immunforsvarets evne til at beskytte organismen mod virus eller vaccine.

At være vaccineret uskadeliggør ikke coronavirus, uanset hvor mange doser, der påkræves eller tilbydes. Beskyttelse sker først, når du begynder at fokusere på porten til din indre vej. Hvilket er en er en esoterisk lov, du skal følge hvis du skal benytte dig af dens visdom. En nødvendighed at forholde dig til i dit arbejde videre frem, hvis du skal forblive rask.

Din krop indgår i et harmonisk samspil med din personlighed og din sjæl, hvilket betyder, at du kan opgradere dig selv ved at rejse ind i din bevidsthed. På denne måde opnår du at flytte dig fra egoets illusoriske verden til at finde sandhedens svar i dit hjerte. Et fokus, der kaldes personlighedens død, fordi den skal hjælpe dig til at understøtte et liv i proces.

Processen handler om at sætte fokus på åndelig praksis, så du kan opnå den guddommelige vejledning som Gud, englene og dit Selv forsøger at give dig i form af dette skriv. En vej, der vil føre til, at du som person kan avancere i din karriere, hvis du tør frigøre dig fra de organisationer, der ikke længere udviser medfølelse for dele af befolkningen.

Befolkningen skal i den kommende tid samles, hvis ikke tingene skal komme helt ud af din kontrol. Derfor gælder det nu om at zoome helt ind i dit eget hjerte, hvis du skal bevare jordforbindelsen på det kollektive plan. Så oppositionen ikke udvikler et oprør over den manglende frihed og retfærdighed, du som regering truer med at gennemføre i fremtiden.

Fremtiden kræver derfor, at du tager troen til efterretning, hvis kilden til alle dine issue ikke skal manifestere mørkets kræfter. En skæbne, der er afhængig af om du kan modstå trangen til at udfordre dem, der er uenige med dig. Hold derfor dine tanker positive og vid at du altid kan bede om guddommelig vejledning, hvis du får helbredsmæssige problemer.

 

Danish DA English EN German DE Italian IT Spanish ES