Clairvoyance via Kortoplæg

Jeanette Broszka – JB Magikeren

Pris:
45 min. clairvoyance/korttrækning ved fysisk fremmøde: 960 Kr. ekskl. moms.
45 min. clairvoyance/korttrækning ved telefonisk møde : 960 Kr. eksl. moms.

Kortoplæg👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

1. Personlighedskortet – er til de af jer, som har fokus på “FAMILIEANLIGGENDER, FORHOLD, BØRN OG GRAVIDITET.”
Kortet forsyner jer med de ændringer, som er nødvendige, hvis I skal undgå smertelige situationer og dilemmaer. Årsager, som skal lede jer til erkendelsen af jeres egen persons handlinger.

2. Sjælekortet – er til de af jer, som har fokus på “RETSAGER OG FORLIG.”
Kortet forsyner jer med nye ideer til, hvordan I opnår lederskab fra jer selv. En rådgivning, der ved hjælp af få retningslinjer skal hjælpe jer til at opnå den bemyndigelse, som giver kontrol over egen retning.

3. Økonomikortet – er til de af jer, som har fokus på “HJERNEN FREMFOR JERES HJERTE.”
Kortet forsyner jer med en påmindelse om de steder, hvor I har brug for at få jeres frygtbaserede tanker under kontrol. En handling, der er nødvendig, fordi problemer med penge handler om jeres energi og følelser.

4. Skyggekortet – er til de af jer, som har fokus på “NØGLEN TIL JERES EGEN SUCCES.”
Kortet forsyner jer med budskaber i de situationer, hvor jeres spejlinger ikke er, hvad de giver sig ud for at være. Informationer, som er nødvendige, hvis I skal blive jeres egne professionelle, intuitive læser.

5. Venskabskortet – er til de af jer, som har fokus på “FORTIDEN.”
Kortet forsyner jer med formålet med jeres opgave som menneske. Et arbejde, der skal gøre jer parate til at stå fast ved frugterne af jeres beslutninger, så I kan opnå enhed med jeres natur. 

6. Karrierekortet – er til de af jer, som har fokus på “TIDLIGERE LIV.”
Kortet forsyner jer med forståelsen af de ting, I skal manifestere for at opnå jeres skabende ideer samt kreative talenter. En guidning, der vil sende jer i retning af døren til jeres egen visdom.

7. Kærlighedskortet – er til de af jer, som har fokus på “DET INDRE BARN.”
Kortet forsyner jer med troen på, at I er værd at elske, så I kan tillade, at jeres hjerte åbnes for en partner. Et kærlighedsbudskab, som gør at I finder hjem, hvis I giver jeres intuition lov til at føre jer.

8. Helbredskortet – er til de af jer, som har fokus på “BEKENDTGØRELSER.”
Kortet forsyner jer med aspekter, som frigør jer fra egoets frembringelser, så I kan blive klar på jeres egne prioriteter, motivation og adfærd. En selv-refleksion, der skal få jer til at slippe afhængigheder.

Danish DA English EN German DE Italian IT Spanish ES