Jeanette Broszka

Jeanette Broszka er indehaver af JBMagikeren og forfatter af bogen “Følelser vejen til sundhed og indre succes”.
Jeanette bygger sit liv ud fra principper om harmoni og gensidig respekt og står for alt, hvad der er kærligt. Jeanette har mødt mange vanskeligheder på sin vej, hvilket har dannet hendes fundament. Derfor er hun i stand til at videregive budskaber fra Den åndelige verden, hvor hun lader sit indre følelsesbetonet selv komme til udtryk, så I kan opleve emotionel harmoni i jeres krop, følelser og tanker.

Jeanettes krop, følelser og tanker har flyttet fokus fra personligheden til hendes sjæl og tilsammen udgør de nu centrum for hendes psykiske helhed. En helhed, der har ført til en dybdegående og permanent forandring i hendes bevidsthed. Jeanettes Selv er dermed blevet en realitet og hendes guidning foregår nu ved hjælp af hendes højere selv, samt hendes engle. Jeanette har bevist, at det aldrig er for sent at opøve nye færdigheder eller skifte retning i livet. Hun har derfor fuldbyrdet sin drøm om et selvstændigt erhverv.

Et selvstændigt erhverv, der kræver selvdisciplin, fordybelse, tillid og fokus, hvis det skal føre til en fuldbyrdelse. Jeanette har kæmpet for sine forandringer og forholdt sig til, hvad smerten forsøgte at fortælle hende undervejs. Derfor er det lykkes hende at gøre sig fri af gamle mønstre og skabe den transformation, som har lagt byggestenen til nye muligheder. Jeanette er symbolet på, hvad forandring og fremgang kan gøre, når I renser jer selv og stræber efter forbindelse til jeres Guddommelige Selv.

Det Guddommelige Selv har Jeanette forholdt sig til på en menneskelig måde og hun er derfor i stand til at lede og motivere dem omkring sig. Hun er i kontakt med sin optimistiske og visionære side og er med sin visdom i stand til at hjælpe andre. Fordi hun har været villig til at tage chancer og stole på sin intuition, kan Jeanette nu hjælpe jer i de situationer, hvor I mangler at kommunikere jeres ønsker. Så I kan lære at håndtere de givne situationer ved at kommunikere med menneskene i jeres liv.

Menneskerne i jeres liv skal få jer til at forholde jer til jeres problematikker på en ligefrem og fornuftig måde. Dette kræver, at I er indstillet og parate til at gøre, hvad der skal til, hvis I skal værdsætte jer selv på en ny og anderledes måde. Alt sammen noget, som giver livet mening i den fysiske verden. Og som hjælper jer til, hvordan jeres relationer kan beriges, der hvor I har undertrykte følelser og angst, forsvarsmekanismer eller vrede og derfor mangler at blive afbalanceret i jer selv.

Hvordan I opnår afbalancering hos jer selv kan tolkes ud fra Jeanettes Tarot oplæg. Her vises jeres potentiale for fornyet tænkning, samt evnen til at få nye ideer, så I kan komme i forbindelse med jeres dybeste natur; den som kender løsningen på alle jeres problemer. Når I har overvundet mørket i jer selv, er livet ikke længere en udfordring, der skal tages op, men en oplevelse der skal nydes, fordi I har skabt en bevidst forbindelse til jeres indre barn, kilden til alt liv på jorden.

 

Danish DA English EN German DE Italian IT Spanish ES