Privatlivspolitik for JBMagikeren

(CVR: 39801329)

Opdateret 17. juni 2020.

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Kontaktoplysninger

Hos JBMagikeren behandler vi dine persondata i overensstemmelse med EU-lovgivningen. Du er altid velkommen til at kontakte os via nedenstående kontaktoplysninger

Kontaktperson: Jeanette Broszka
Adresse: Toften 14, 4230 Skælskør
CVR: 39801329
Telefonnr.: +45 27 62 52 30
Mail: mail@jbmagikeren.com
Hjemmeside: https://jbmagikeren.com/

 

Cookies

Indsamling af data

Eksempler på persondata, som vi almindeligvis modtager af dig:

 • Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse
 • Oplysninger sendt via e-mail.
 • Oplysninger du deler med os via de sociale medier
 • Særligt personfølsomme oplysninger som deles ved individuelle sessioner

 

Nyhedsbrev

Tilmelding til vores nyhedsbrev er helt frivilligt. Når du tilmelder dig nyhedsbrev, så accepterer du samtidig vores behandling af dine oplysninger i henhold til denne privatlivspolitik. Hvis du er tilmeldt nyhedsbrev, kan du til hver en tid framelde dig igen og anmode om, at vi sletter dine personoplysninger.

Anvendelse af insamlet data

De indsamlede persondata anvendes bl.a. til at føre journal, for at give den bedste behandling og have kontakten med dig.

 

Data sikkerhed

 • Jeanette Broszka er underlagt tavshedspligt, og anvender de indsamlede oplysninger til brug ved behandling og sessioner
 • Persondata opbevares på en enkel computers, på dennes lokale harddisk.
 • Håndskrevne noter til journal opbevares forsvarligt i aflåst arkivskab.
 • Persondata slettes seks måneder efter endt forløb

Videregivelse af oplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til f.eks. brug for markedsføring – uden dit samtykke. Vi kan dog være nødsaget til at videregive dine oplysninger, såfremt vi er forpligtet, for at overholde en retslig forpligtelse. JBMagikeren beskytter dine persondata og behandler alle dine personfølsomme data med stor forsigtighed.

Til betaling af ydelse, kurser og foredrag på hjemmesiden, benytter vi en ekstern booking- og betalingssystem fra “EasyMe”. “EasyMe” behandler og arkiverer dine personoplysninger.  For yderligere information henvises til tredjepartens persondatapolitik: https://easyme.dk/privacy

 

Dine rettigheder

Vi passer godt på dine oplysninger og overholder de gældende regler om persondatasikkerhed. For at skabe åbenhed om behandlingen af dine oplysninger, oplyser vi dig i dette afsnit om dine rettigheder.

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring
 • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af dine personoplysninger.

 

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre vores privatlivspolitik. Når vi ændre privatlivspolitikken ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

 

Danish DA English EN German DE Italian IT Spanish ES